Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0026

Kommissionens direktiv 2013/26/EU af 8. februar 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse

OJ L 158, 10.6.2013, p. 376–378 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 072 P. 147 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/26/oj

10.6.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 158/376


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2013/26/EU

af 8. februar 2013

om tilpasning af visse direktiver vedrørende fødevaresikkerhed og veterinær- og plantesundhedspolitik på grund af Kroatiens tiltrædelse

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 3, stk. 4,

under henvisning til akten om Republikken Kroatiens tiltrædelse, særlig artikel 50, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 50 i tiltrædelsesakten fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i tiltrædelsesakten eller bilagene hertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt er vedtaget af Kommissionen.

(2)

I slutakten fra den konference, hvor tiltrædelsestraktaten blev udfærdiget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter, som er vedtaget af institutionerne, og som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3)

Kommissionens direktiver 1999/21/EF (1) og 2006/141/EF (2) bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DETTE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 1999/21/EF og 2006/141/EF ændres som anført i bilaget.

Artikel 2

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest på datoen for Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse love og bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra datoen for Republikken Kroatiens tiltrædelse af Den Europæiske Union.

Lovene og bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft med forbehold af ikrafttrædelsen af traktaten om Republikken Kroatiens tiltrædelse og da på datoen herfor.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. februar 2013.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29.

(2)  EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG

FØDEVARESIKKERHED OG VETERINÆR- OG PLANTESUNDHEDSPOLITIK

LOVGIVNING OM FØDEVARESIKKERHED

1.

31999 L 0021: Kommissionens direktiv 1999/21/EF af 25. marts 1999 om diætpræparater til særlige medicinske formål (EFT L 91 af 7.4.1999, s. 29):

I artikel 4, stk. 1, affattes listen, der starter med »på bulgarsk« og slutter med »medicinska ändamål«, således:

»—

på bulgarsk:

»Диетични храни за специални медицински цели«

på spansk:

»Alimento dietético para usos médicos especiales«

på tjekkisk:

»Dietní potravina určená pro zvláštní lékařské účely«

på dansk:

»Levnedsmiddel/Levnedsmidler til særlige medicinske formål«

på tysk:

»Diätetisches/Diätetische Lebensmittel für besondere medizinische

Zwecke (Bilanzierte Diäten)«

på estisk:

»Toit meditsiinilisel näidustusel kasutamiseks«

på græsk:

»Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς«

på engelsk:

»Food(s) for special medical purposes«

på fransk:

»Aliment(s) diététique(s) destiné(s) à des fins médicales spéciales«

på kroatisk:

»Hrana za posebne medicinske potrebe«

på italiensk:

»Alimento dietetico destinato a fini medici speciali«

på lettisk:

»Diētiskā pārtika cilvēkiem ar veselības traucējumiem«

på litauisk:

»Specialios medicininės paskirties maisto produktai«

på ungarsk:

»Speciális — gyógyászati célra szánt — tápszer«

på maltesisk:

»Ikel dijetetiku għal skopijiet mediċi speċifiċi«

på nederlandsk:

»Dieetvoeding voor medisch gebruik«

på polsk:

»Dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego«

på portugisisk:

»Produto dietético de uso clínico«

på rumænsk:

»Alimente dietetice pentru scopuri medicale speciale«

på slovakisk:

»dietetická potravina na osobitné lekárske účely«

på slovensk:

»Dietno (dietetično) živilo za posebne zdravstvene namene«

på finsk:

»Kliininen ravintovalmiste/kliinisiä ravintovalmisteita«

på svensk:

»Livsmedel för speciella medicinska ändamål«.

«

2.

32006 L 0141: Kommissionens direktiv 2006/141/EF af 22. december 2006 om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn og om ændring af direktiv 1999/21/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1, og EUT L 314M af 1.12.2007, s. 739):

a)

I artikel 11 indsættes i listen, der starter med »— på bulgarsk« og slutter med »Tillskottsnäring«, følgende efter angivelsen på fransk:

»—

på kroatisk: »početna hrana za dojenčad« og »prijelazna hrana za dojenčad« «

b)

I artikel 12 indsættes i listen, der starter med »— på bulgarsk« og slutter med »Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk«, følgende efter angivelsen på fransk:

»—

på kroatisk: »početna mliječna hrana za dojenčad« og »prijelazna mliječna hrana za dojenčad« «


Top