EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0113

2013/113/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 1. marts 2013 om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets (meddelt under nummer C(2013) 1089) EØS-relevant tekst

OJ L 61, 5.3.2013, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 181 - 182

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/113/oj

5.3.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 61/11


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 1. marts 2013

om forlængelse af gyldigheden af beslutning 2006/502/EF om et krav til medlemsstaterne om at træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets

(meddelt under nummer C(2013) 1089)

(EØS-relevant tekst)

(2013/113/EU)

EUROPA–KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (1), særlig artikel 13, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Kommissionens beslutning 2006/502/EF (2) skal medlemsstaterne træffe foranstaltninger til at sikre, at der kun markedsføres børnesikrede lightere, og forbyde markedsføringen af lightere, der kan henføres under kategorien gadgets.

(2)

Beslutning 2006/502/EF blev vedtaget i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2001/95/EF, der begrænser beslutningens gyldighedsperiode til højst et år, men giver mulighed for at forlænge gyldigheden med yderligere perioder, hver gang med højst et år.

(3)

Gyldighedsperioden for beslutning 2006/502/EF er blevet forlænget med flere 1-års-perioder, første gang ved Kommissionens beslutning 2007/231/EF (3) indtil den 11. maj 2008, anden gang ved Kommissionens beslutning 2008/322/EF (4) indtil den 11. maj 2009, tredje gang ved Kommissionens beslutning 2009/298/EF (5) indtil den 11. maj 2010, fjerde gang ved Kommissionens afgørelse 2010/157/EU (6) indtil den 11. maj 2011, femte gang ved Kommissionens afgørelse 2011/176/EU (7) indtil den 11. maj 2012, og sjette gang ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2012/53/EU (8) indtil den 11. maj 2013.

(4)

Der markedsføres fortsat lightere, der ikke er børnesikrede. Forekomsten heraf bør yderligere reduceres ved hjælp af intensiverede markedsovervågningsaktiviteter, fra målrettet prøveudtagning til effektive restriktive foranstaltninger.

(5)

Da der ikke findes andre tilfredsstillende foranstaltninger vedrørende børnesikring af lightere, er det nødvendigt at forlænge gyldighedsperioden for beslutning 2006/502/EF med yderligere 12 måneder.

(6)

Beslutning 2006/502/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved direktiv 2001/95/EF —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Artikel 6, stk. 2, i beslutning 2006/502/EF affattes således:

»2.   Denne beslutning anvendes indtil den 11. maj 2014.«

Artikel 2

Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at efterkomme denne afgørelse senest den 11. maj 2013 og offentliggør foranstaltningerne. De underretter straks Kommissionen herom.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. marts 2013.

På Kommissionens vegne

Tonio BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUT L 198 af 20.7.2006, s. 41.

(3)  EUT L 99 af 14.4.2007, s. 16.

(4)  EUT L 109 af 19.4.2008, s. 40.

(5)  EUT L 81 af 27.3.2009, s. 23.

(6)  EUT L 67 af 17.3.2010, s. 9.

(7)  EUT L 76 af 22.3.2011, s. 99.

(8)  EUT L 27 af 31.1.2012, s. 24.


Top