EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0717

Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 27. oktober 2011 om ændring af beslutning 98/536/EF om fastsættelse af listen over nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer (meddelt under nummer K(2011) 7610) EØS-relevant tekst

OJ L 285, 1.11.2011, p. 46–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 39 - 45

No longer in force, Date of end of validity: 27/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/717/oj

1.11.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/46


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 27. oktober 2011

om ændring af beslutning 98/536/EF om fastsættelse af listen over nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer

(meddelt under nummer K(2011) 7610)

(EØS-relevant tekst)

(2011/717/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF (1), særlig artikel 14, stk. 1, tredje afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 96/23/EF er der fastsat kontrolforanstaltninger vedrørende de i bilag I til direktivet omhandlede stoffer og grupper af restkoncentrationer. Det bestemmes, at hver medlemsstat skal udpege mindst ét nationalt referencelaboratorium, som skal være ansvarligt for bestemte opgaver fastlagt i nævnte direktiv. I direktiv 96/23/EF bestemmes det også, at Kommissionen skal udarbejde en liste over disse udpegede laboratorier.

(2)

Listen over nationale referencelaboratorier til påvisning af restkoncentrationer findes i øjeblikket i bilaget til Kommissionens beslutning 98/536/EF (2).

(3)

Nogle medlemsstater har udpeget yderligere nationale referencelaboratorier eller har udskiftet de udpegede laboratorier med andre laboratorier. Desuden er kontaktoplysningerne og de grupper af restkoncentrationer, der overvåges af bestemte laboratorier, der i øjeblikket er anført i bilaget til beslutning 98/536/EF, blevet ændret. Af hensyn til EU-rettens klarhed og konsekvens bør listen over nationale referencelaboratorier i bilaget til nævnte beslutning derfor ajourføres.

(4)

Beslutning 98/536/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 98/536/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. oktober 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2)  EFT L 251 af 11.9.1998, s. 39.


BILAG

»BILAG

NATIONALE REFERENCELABORATORIER

Medlemsstat

Referencelaboratorier

Gruppe af restkoncentrationer

Belgien

Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid/Institut scientifique de la santé publique

J. Wytsmanstraat 14/Rue J. Wytsman

1050 Brussel/Bruxelles

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B2f, B3a, B3b, B3e, B3f

Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)/Centre d’étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA)

Leuvensesteenweg 17

3080 Tervuren

B3c, B3d

Bulgarien

Централна лаборатория по ветеринарно-санитарна експертиза и екология

ул. „Искърско шосе“ № 5

1528 София

(Central Laboratory of Veterinary Control and Ecology, 5 Iskarsko shousse Str., 1528 Sofia)

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3e, B3f

for animalske produkter undtagen foder

Tjekkiet

Národní referenční laboratoř pro sledování reziduí veterinárních léčiv

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv Brno

Hudcova 56 A

621 00 Brno

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2d

Národní referenční laboratoř pro rezidua pesticidů a PCB

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 136/24

165 03 Praha 6

B3a, B3b

Národní referenční laboratoř pro chemické prvky

Státní veterinární ústav Olomouc, laboratoř

Kroměříž

Hulínská 2286

767 60 Kroměříž

B3c

Národní referenční laboratoř pro mykotoxiny a další přírodní toxiny, barviva, antibakteriální inhibiční látky a rezidua veterinárních léčiv

Státní veterinární ústav Jihlava

Rantířovská 93

586 05 Jihlava

B1, B2 (undtagen B2d), B3d, B3e

Danmark

DTU Fødevareinstituttet

Mørkhøj Bygade 19

DK-2860 Søborg

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B3

Laboratorium, mikrobiologi/kemi (Ringsted)

Søndervang 4

4100 Ringsted

B1, B2

Tyskland

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

Postfach 1564

38005 Braunschweig

Alle grupper

Estland

Veterinaar- ja Toidulaboratoorium

Kreutzwaldi 30

51006 Tartu

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f, B3c

Terviseameti Tartu labor

Põllu 1A

50303 Tartu

B2c, B3a, B3b

Põllumajandusuuringute Keskus

Teaduse 4/6

Saku

75501 Harjumaa

B3d

Irland

State Laboratory

Young’s Cross

Celbridge

Co. Kildare

A1, A3, A4, A6 (kun nitromidazoler), B2b (nitromidazoler), B2e, B2f (corticosteroider), B3d

Veterinary Public Health Regulatory Laboratory

Young’s Cross

Celbridge

Co. Kildare

A2, A5, A6, (undtagen nitrofuraner, nitromidazoler), B1, B2d, B2f (kun carbadox), B3c

Ashtown Food Research Centre, Teagasc

Ashtown

Dublin 15

A6 (nitrofuraner), B2a (anthelmintika undtagen emamectin), B2b (coccidiosemidler), B2c

Marine Institute

Rinville

Oranmore

Galway

B2a, (emamectin), B2f (teflubenzuron og diflubenzuron), B3e (kun MG + LMG)

Pesticide Control Laboratory

Young’s Cross

Celbridge

Co. Kildare

B3a (organiske klorerede pesticider og 7 PCB'er), B3b, B3f

Grækenland

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Σερρών

Τέρμα Ομονοίας

621 10 Σέρρες

(Veterinary Diagnostic Laboratory Serres, Terma Omonias, 621 10 Serres)

A1, A3, A4, A6 (dapson), B2f (carbadox, olaquindox, corticosteroider), B3a

Ινστιτούτο Υγιεινής Τροφίμων Αθηνών

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Food Hygiene of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

A2, A5, A6 (chlorpromazin, nitromidazoler), B1, B2d, B3b, B3c, B3e

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Τρίπολης

Πέλαγος Αρκαδίας

22100 Τρίπολη

(Veterinary Laboratory of Tripolis, Pelagos Arkadias, 22100 Tripolis, Greece)

A6 (chloramphenicol og nitrofuraner), B2c

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Χανίων

Μ. Μπότσαρη 66

73100 Χανιά

(Veterinary Laboratory of Chania, Μ. Botsari 66, 73100 Chania, Greece)

B1 i honning

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Λάρισας

7ο χλμ. Εθνικής οδού Λαρίσης-Τρικάλων

411 10 Λάρισα

(Veterinary Laboratory of Larissa, 7th km National Road Larissa-Trikala, 411 10, Larissa, Greece)

B2a, B2b

Ινστιτούτο Βιοχημείας, Τοξικολογίας και Διατροφής των Ζώων

Νεαπόλεως 25

153 10, Αγ. Παρασκευή

Αθήνα

(Institute of Biochemistry, Toxicology and Feed of Athens, Neapoleos 25, 153 10, Aghia Paraskevi, Athens, Greece)

B3d

Κτηνιατρικό Εργαστήριο Θεσσαλονίκης

Λήμνου 3A

54627 Θεσσαλονίκη

(Veterinary Laboratory of Thessalonica, Lemnou 3A, 54627, Thessalonica, Greece)

B2e

Spanien

Centro Nacional de Alimentación (Agencia Española de Seguridad Alimentaría y Nutrición)

Carretera Pozuelo-Majadahonda, Km. 5,1

28220 Majadahonda (Madrid)

A1, A3, A4, A5, A6 (chloramphenicol, nitrofuraner), B1, B2f (corticosteroider, carbadox, olaquindox), B3a, B3b, B3d, B3e, B3f

Laboratorio Central de Sanidad Animal (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)

Camino del Jau s/n

18320 Santa Fe (Granada)

A2, A6 (nitromidazoler), B2a B2b, B2c, B2d, B2e, B2f (undtagen corticosteroider), B3f

Laboratorio Arbitral Agroalimentario (Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino)

Carretera de La Coruña, Km 10,700

28071 Madrid

B3c, B3f

Frankrig

Laberca – Oniris

Atlanpôle, site de la Chantrerie, BP 50707

44307 Nantes Cedex 3

A1, A2, A3, A4, A5, B2f (glucocorticoider), B3a (PCB'er og dioxiner), B3f

ANSES, Laboratoire de Fougères

La Haute Marche, Javené

BP 90203

35302 Fougères

A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (undtagen glucocorticoider), B3e

ANSES, Laboratoire de sécurité des aliments de Maisons-Alfort

23 avenue du Général de Gaulle

94706 Maisons-Alfort Cedex

B2c, B3a (undtagen PCB'er og dioxiner), B3b, B3c, B3d

Italien

Istituto superiore di sanità

Dipartimento di Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare

Viale Regina Elena, 299

00161 Roma

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2, B3a (undtagen dioxiner og PCB'er), B3b, B3c, B3d, B3e, B2f

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise «G. Caporale»

Via Campo Boario

64100 TERAMO

B3a (PCB'er, dioxiner og DL-PCB'er)

Cypern

Γενικό Χημείο του Κράτους

Υπουργείο Υγείας

Οδός Κίμωνος 44,

1451, Λευκωσία, Κύπρος

(General State Laboratory, Ministry of Health, Kimonos Street 44, 1451 Nicosia)

Alle grupper

Letland

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts

Lejupes iela 3

Rīga, LV-1076

(Institute of Food Safety, Animal Health and Environment, Lejupes Street 3, LV-1076 Riga)

Alle grupper (undtagen B3d akvakultur)

Litauen

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

J. Kairiūkščio g. 10

LT-08409 Vilnius

Alle grupper

Luxembourg

Institut scientifique de la santé publique

Rue J. Wytsman 14

1050 Bruxelles

Alle grupper

Ungarn

Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Élelmiszer Toxikológiai Nemzeti Referencia Laboratórium

Mester u. 81.

Hungary

H-1095

Budapest 94

POB 1740

H-1465

(Central Agricultural Office, Food and Feed Safety Directorate, Food Toxicological NRL, Mester u. 81., Hungary, H-1095, Budapest 94, POB 1740, H-1465)

Alle grupper

Malta

Laboratorju Veterinarju Nazzjonali.

Dipartiment għar-Regolazzjoni tal-Biedja u s-Sajd.

Ministeru għar-Rizorsi u l-Affarijiet Rurali. Albertown, Marsa.

(National Veterinary Laboratory

Agriculture and Fisheries Regulation Division

Ministry for Resources and Rural Affairs

Albertown, Marsa)

Alle grupper

Nederlandene

Wageningen UR

RIKILT — Instituut voor Voedselveiligheid

Akkermaalsbos 2

6708 WB Wageningen

Alle grupper

Østrig

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Tierarzneimittel und Hormone, Wien

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

A1, A2, A3, A4, A5, A6, B1, B2a, B2b, B2d, B2e, B2f (corticoider)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Rückstandsanalytik, Wien

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

B2c, B2f (amitraz), B3a (undtagen dioxiner og PCB'er), B3b, B3f (neonicotinoider)

Umweltbundesamt GmbH

Spittelauer Lände 5

1090 Wien

B3a (dioxiner og PCB'er)

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Strahlenschutz und Radiochemie Wien

Spargelfeldstraße 191

1226 Wien

B3c

Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH

CC Cluster Chemie

Wieningerstraße 8

4021 Linz

B3d

Lebensmitteluntersuchungsanstalt der Stadt Wien

Henneberggasse 3

1030 Wien

B3e

Polen

Państwowy Instytut Weterynaryjny-Państwowy

Instytut Badawczy w Puławach

Al. Partyzantów 57

24-100 Puławy

Alle grupper

Portugal

Instituto Nacional de Recursos Biológicos/Laboratório Nacional de Investigação Veterinária

Estrada de Benfica 701

1549-011 Lisboa

Alle grupper (undtagen B3a dioxiner og dl-PCB'er og B3c akvakultur)

Instituto Nacional de Recursos Biológicos/Instituto de Investigação das Pescas e do Mar

Av. de Brasília

1449-006 Lisboa

B3c (akvakultur)

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica Laboratório de Segurança Alimentar/Laboratório de Análises Tecnológicas e de Controlo

Estrada do Paço do Lumiar, 22

1649-038 Lisboa

B3a (dioxiner og dl-PCB'er)

Rumænien

Institute for Hygiene and Veterinary Public Health

Str. Câmpul Moșilor nr. 5, sectorul 2

021201 București

A1, A4, A6 (nitromidazoler, nitrofuraner), B1 (antibiotika), B2a, B2b, B2c, B2e, B2f, B3a (pesticider indeholdende organiske chlorforbindelser og ndl-PCB'er), B3b, B3c, B3d, B3e

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Surorile Martir Caceu nr. 4

300858 Timișoara

A2, A5, B2d

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Șos. Mangaliei nr. 78

900111 Constanța

A3, A6 (chloramphenicol)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Piața Mărăști nr. 1

400609 Cluj-Napoca

A6 (dapson), B1 (sulfonamider)

Sanitary Veterinary Food Safety county Directorate

Str. Ilioarei nr. 16E, sectorul 3

032125 București

B3a (dioxiner)

Slovenien

Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta

Nacionalni veterinarski inštitut

Gerbičeva 60

1000 Ljubljana

A1, A3, A4, A5, A6 (undtagen chloramphenicol i urin og chloroform i urin), B1, B2a (avermectiner), B2b, B2d, B2e, B2f, B3c (undtagen kviksølv i akvakultur), B3d, B3e

Zavod za zdravstveno varstvo Maribor

Prvomajska 1

2000 Maribor

A2, A6 (chloramphenicol i urin og chloroform i urin), B2a (benzimidazoler), B2c, B3a, B3b (undtagen i honning)

Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica

Vipavska cesta 13

Rožna Dolina

5000 Nova Gorica

B3b (i honning)

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije

Trubarjeva 2

1000 Ljubljana

B3c (kviksølv i akvakultur)

Slovakiet

Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava

Botanická 15

842 13 Bratislava

A1, A3, A4, A5, A6 (nitromidazoler), B2c, B2e, B3a, B3b

Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice

Hlinkova 1B

040 01 Košice

A2, B2a, B2b, B2d, B3c, B3d

Štátny veterinárny a potravinový ústav Dolný Kubín

Jánoskova 1611/58

026 01 Dolný Kubín

A6 (chloramphenicol, nitrofuraner), B1, B2f, B3e

Finland

Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3

00790 Helsinki

Alle grupper

Sverige

Statens livsmedelsverk

Box 622

751 26 Uppsala

Alle grupper

Det Forenede Kongerige

Agri-Food and Biosciences Institute

Veterinary Sciences Division

Stoney Road

Stormont

Belfast BT4 3SD

Northern Ireland

A1, A2, A3, A4, A5, A6 (nitrofuraner undtagen i honning, nitromidazoler), B2b, (nicarbazin), B2f

Food and Environment Research Agency (FERA)

Sand Hutton

York

YO41 1LZ

A6 (chloramphenicol, nitrofuraner i honning, dapson). B1, B2a, B2b (ionophorer)

LGC Ltd

Queens Road

Teddington

Middlesex TW11 OLY

A6 (chlorpromazin), B2c, B2d, B2e, B3a, B3b, B3c, B3d, B3e«


Top