Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0546

2011/546/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 16. september 2011 om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2011/508/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Litauen (meddelt under nummer K(2011) 6443) EØS-relevant tekst

OJ L 241, 17.9.2011, p. 34–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/546/oj

17.9.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 241/34


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 16. september 2011

om ophævelse af gennemførelsesafgørelse 2011/508/EU om visse beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest i Litauen

(meddelt under nummer K(2011) 6443)

(EØS-relevant tekst)

(2011/546/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (3), særlig artikel 11, stk. 1, litra f),

under henvisning til Rådets direktiv 2002/99/EF af 16. december 2002 om dyresundhedsbestemmelser for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum (4), særlig artikel 4, stk. 3, første afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/508/EU (5) foreskrives der beskyttelsesforanstaltninger over for klassisk svinepest, der skal træffes i de dele af Litauen, som er angivet i afgørelsens bilag I.

(2)

Litauen har truffet foranstaltninger til at udrydde sygdommen i de områder, der er angivet i bilag I til gennemførelsesafgørelse 2011/508/EU. Ifølge oplysningerne fra den pågældende medlemsstat har foranstaltningerne givet det ønskede resultat.

(3)

Gennemførelsesafgørelse 2011/508/EU bør derfor ophæves.

(4)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Gennemførelsesafgørelse 2011/508/EU ophæves.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. september 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.

(4)  EFT L 18 af 23.1.2003, s. 11.

(5)  EUT L 209 af 17.8.2011, s. 53.


Top