EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0403

2011/403/EU: Kommissionens gennemførelsesafgørelse af 7. juli 2011 om ændring af bilag II og III til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår tilbagetrækning af et udryddelsesprogram for bakteriel nyresygdom for Storbritannien og godkendelse af et overvågningsprogram for ostreid herpesvirus 1 μνar for Guernsey (meddelt under nummer K(2011) 4770) EØS-relevant tekst

OJ L 180, 8.7.2011, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 250 - 252

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; stiltiende ophævelse ved 32021D0260

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/403/oj

8.7.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/47


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

af 7. juli 2011

om ændring af bilag II og III til afgørelse 2010/221/EU for så vidt angår tilbagetrækning af et udryddelsesprogram for bakteriel nyresygdom for Storbritannien og godkendelse af et overvågningsprogram for ostreid herpesvirus 1 μνar for Guernsey

(meddelt under nummer K(2011) 4770)

(EØS-relevant tekst)

(2011/403/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 43, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens afgørelse 2010/221/EU af 15. april 2010 om godkendelse af nationale foranstaltninger til begrænsning af virkningerne af visse sygdomme hos akvakulturdyr og vildtlevende vanddyr i overensstemmelse med artikel 43 i Rådets direktiv 2006/88/EF (2) giver visse medlemsstater mulighed for, med henblik på at forebygge indslæbning af visse sygdomme i deres område, at stille særlige krav til markedsføring og import af sendinger af disse dyr, såfremt de enten har påvist, at hele deres område eller visse afgrænsede områder er frie for sådanne sygdomme, eller har etableret et udryddelses- eller overvågningsprogram i dette øjemed.

(2)

I bilag II til afgørelse 2010/221/EU er Storbritannien for øjeblikket opført som et område i Det Forenede Kongerige med et godkendt udryddelsesprogram for bakteriel nyresygdom (BKD).

(3)

Det Forenede Kongerige har meddelt, at landet har til hensigt at trække det pågældende udryddelsesprogram tilbage. Efter en omfattende genevaluering af de foranstaltninger, som den pågældende medlemsstat har truffet for at bekæmpe BKD i Storbritannien, er det blevet konkluderet, at der ikke længere bør gælde flytningsrestriktioner for sendinger af visse akvakulturdyr til Det Forenede Kongerige, som fastlagt i det pågældende program. Storbritannien bør derfor udgå af listen over områder med et godkendt udryddelsesprogram for BKD i bilag II til afgørelse 2010/221/EU.

(4)

I bilag III til afgørelse 2010/221/EU er visse dele af Storbritannien og Nordirland for øjeblikket opført som områder i Det Forenede Kongerige med et godkendt overvågningsprogram for ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar). Det Forenede Kongerige har nu forelagt et overvågningsprogram for OsHV-1 μνar for Guernsey. Overvågningsprogrammet tilsigter at godtgøre, at de områder på Guernsey, hvor OsHV-1 μνar ikke er blevet påvist, er frie for den pågældende virus, og at forebygge dens indslæbning til disse områder. Indholdet af det pågældende overvågningsprogram svarer til de overvågningsprogrammer, der allerede er godkendt og opført på listen i bilag III til afgørelse 2010/221/EU.

(5)

Der er i de sidste to år ikke påvist øget dødelighed på de brug og i de genudlægningsområder på Guernsey, hvor der opdrættes stillehavsøsters. Ifølge oplysninger fra Det Forenede Kongerige har lederne af fødevarevirksomheder, der opdrætter stillehavsøsters, siden april 2010 fulgt et frivilligt forbud mod flytning af stillehavsøsters til Guernsey. Ifølge oplysningerne er Guernsey fri for OsHV-1 μνar. Flytningsrestriktionerne med henblik på at beskytte stillehavsøstersenes sundhedsstatus i det pågældende område bør godkendes.

(6)

Overvågningsprogrammet for Guernsey bør derfor godkendes, og Guernsey bør optages på listen i bilag III til afgørelse 2010/221/EU.

(7)

Afgørelse 2010/221/EU bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II og III til afgørelse 2010/221/EU erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. juli 2011.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(2)  EUT L 98 af 20.4.2010, s. 7.


BILAG

»

BILAG II

Medlemsstater og dele heraf, som har indført udryddelsesprogrammer for visse sygdomme hos akvakulturdyr, og hvis nationale foranstaltninger til bekæmpelse af disse sygdomme er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af det område, der er omfattet af godkendte nationale foranstaltninger

Bakteriel nyresygdom (BKD)

Finland

FI

De finske indlandsområder

Sverige

SE

De svenske indlandsområder

Infektiøs pankreasnekrose (IPN)

Sverige

SE

De svenske kystområder

BILAG III

Medlemsstater og områder, som har indført programmer for overvågning af ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar), og hvis nationale foranstaltninger til bekæmpelse af denne sygdom er godkendt, jf. artikel 43, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF

Sygdom

Medlemsstat

Kode

Geografisk afgrænsning af områder med godkendte nationale foranstaltninger (medlemsstater, zoner og segmenter)

Ostreid herpesvirus 1 μνar (OsHV-1 μνar)

Irland

IE

Segment 1: Sheephaven Bay og Gweedore Bay.

Segment 2: Gweebara Bay.

Segment 3: Drumcliff Bay, Killala Bay, Broadhaven Bay og Blacksod Bay.

Segment 4: Ballinakill Bay og Streamstown Bay.

Segment 5: Bertraghboy Bay og Galway Bay.

Segment 6: Shannon Estuary og Poulnasharry Bay, Askeaton Bay og Ballylongford Bay.

Segment 7: Kenmare Bay.

Segment 8: Dunmanus Bay.

Segment 9: Kinsale Bay og Oysterhaven Bay.

Det Forenede Kongerige

UK

Storbritannien med undtagelse af Whitestable Bay og Kent.

Nordirland med undtagelse af Killough Bay, Lough Foyle og Carlingford Lough.

Guernsey.

«

Top