Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0142

2011/142/EU: Kommissionens afgørelse af 3. marts 2011 om ændring af beslutning 97/80/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter EØS-relevant tekst

OJ L 59, 4.3.2011, p. 66–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 292 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/142(2)/oj

4.3.2011   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/66


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 3. marts 2011

om ændring af beslutning 97/80/EF om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

(EØS-relevant tekst)

(2011/142/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 96/16/EF af 19. marts 1996 om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Erfaringerne med anvendelse af Kommissionens beslutning 97/80/EF af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter (2), har vist, at det er nødvendigt at vælge en mere detaljeret opdeling af de største mejerier.

(2)

Beslutning 97/80/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Bilag II til beslutning 97/80/EF ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. marts 2011.

På Kommissionens vegne

José Manuel BARROSO

Formand


(1)  EFT L 78 af 28.3.1996, s. 27.

(2)  EFT L 24 af 25.1.1997, s. 26.


BILAG

I bilag II til beslutning 97/80/EF affattes tabel D, E, F, G.1, G.2, G.3, G.4 og G.5 således:

»TABEL D

Fordeling af foretagender  (1) efter størrelsen af den årlige mælkeindsamling

Land …

Pr. 31. december …

Størrelsesklasser (mælkeindsamling i tons/år)

Antal foretagender

Mælkeindsamling

(1 000 tons)

-5 000

5 001-20 000

20 001-50 000

50 001-100 000

100 001-300 000

300 001-400 000

400 001-500 000

500 001-750 000

750 001-1 000 000

1 000 001 -

I alt


TABEL E

Fordeling af indsamlingscentre  (2) efter størrelsen af den årlige mælkeindsamling

Land …

Pr. 31. december …

Størrelsesklasser (mælkeindsamling i tons/år)

Antal

Mælkeindsamling

(1 000 tons)

-1 000

1 001-5 000

5 001-20 000

20 001-50 000

50 001-100 000

100 001 -

I alt


TABEL F

Fordeling af foretagender  (3) efter mængden af behandlet mælk

Land …

Pr. 31. december …

Størrelsesklasser (mælkebehandling i tons/år)

Antal foretagender

Mængde

(1 000 tons)

-5 000

5 001-20 000

20 001-50 000

50 001-100 000

100 001-300 000

300 001-400 000

400 001-500 000

500 001-750 000

750 001-1 000 000

1 000 001 -

I alt


TABEL G.1

Fordeling af foretagender  (4) efter størrelsen af den årlige produktion af visse grupper af mejeriprodukter

Land …

Pr. 31. december …

Produktgruppe: FRISKE PRODUKTER (1)

Størrelsesklasser (fremstillede produkter i tons/år)

Antal foretagender

Årsproduktion

(1 000 tons)

-1 000

1 001-10 000

10 001-30 000

30 001-50 000

50 001-100 000

100 001-150 000

150 001-200 000

200 001-250 000

250 001 -

I alt


TABEL G.2

Fordeling af foretagender  (5) efter størrelsen af den årlige produktion af visse grupper af mejeriprodukter

Land …

Pr. 31. december …

Produktgruppe: KONSUMMÆLK (11)

Størrelsesklasser (fremstillede produkter i tons/år)

Antal foretagender

Årsproduktion

(1 000 tons)

-1 000

1 001-10 000

10 001-30 000

30 001-100 000

100 001-150 000

150 001-200 000

200 001-250 000

250 001 -

I alt


TABEL G.3

Fordeling af foretagender  (6) efter størrelsen af den årlige produktion af visse grupper af mejeriprodukter

Land …

Pr. 31. december …

Produktgruppe: MÆLKEPULVERPRODUKTER (22)

Størrelsesklasser (fremstillede produkter i tons/år)

Antal foretagender

Årsproduktion

(1 000 tons)

-1 000

1 001-5 000

5 001-20 000

20 001-25 000

25 001 -

I alt


TABEL G.4

Fordeling af foretagender  (7) efter størrelsen af den årlige produktion af visse grupper af mejeriprodukter

Land …

Pr. 31. december …

Produktgruppe: SMØR (23)

Størrelsesklasser (fremstillede produkter i tons/år)

Antal foretagender

Årsproduktion

(1 000 tons)

-100

101-1 000

1 001-5 000

5 001-10 000

10 001-15 000

15 001-20 000

20 001-25 000

25 001 -

I alt


TABEL G.5

Fordeling af foretagender  (8) efter størrelsen af den årlige produktion af visse grupper af mejeriprodukter

Land …

Pr. 31. december …

Produktgruppe: OST (alle typer) (24)

Størrelsesklasser (fremstillede produkter i tons/år)

Antal foretagender

Årsproduktion

(1 000 tons)

-100

101-1 000

1 001-4 000

4 001-10 000

10 001-15 000

15 001-20 000

20 001-25 000

25 001 -

I alt


(1)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, i direktiv 96/16/EF.

(2)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 2, i direktiv 96/16/EF.

(3)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, i direktiv 96/16/EF.

(4)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, i direktiv 96/16/EF.

(5)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, i direktiv 96/16/EF.

(6)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, i direktiv 96/16/EF.

(7)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, i direktiv 96/16/EF.

(8)  Jf. artikel 2, stk. 1, nr. 1, i direktiv 96/16/EF.«


Top