EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0675

2010/675/EU: Kommissionens afgørelse af 8. november 2010 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2010) 7579) EØS-relevant tekst

OJ L 291, 9.11.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 048 P. 35 - 36

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/675/oj

9.11.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/47


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 8. november 2010

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, IA eller IB til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2010) 7579)

(EØS-relevant tekst)

(2010/675/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2), er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stoffer/produkttyper på listen, at enten er alle deltagerne trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. Disse oplysninger er også offentliggjort elektronisk.

(4)

En række virksomheder har inden for fristen på tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne tilkendegivet interesse for at overtage hvervet som deltagere for de pågældende stoffer og produkttyper. De pågældende virksomheder har dog ikke efterfølgende indsendt et fuldstændigt dossier.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF.

(6)

Det bør af hensyn til retssikkerheden præciseres, fra hvilken dato biocidholdige produkter, der indeholder aktive stoffer for de produkttyper, der er angivet i bilaget til denne afgørelse, ikke længere må omsættes.

(7)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

De stoffer, der er anført i bilagt til denne afgørelse, optages ikke i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF for de pågældende produkttyper.

Artikel 2

Med henblik på artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 må biocidholdige produkter, der indeholder aktivstofferne i forbindelse med produkttyperne i bilaget til denne afgørelse, ikke længere omsættes fra den 1. november 2011.

Artikel 3

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. november 2010.

På Kommissionens vegne

Janez POTOČNIK

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Stoffer og produkttyper, der ikke optages i bilag I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

Rapporterende medlemsstat

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

4

DE

formaldehyd

200-001-8

50-00-0

6

DE

benzoesyre

200-618-2

65-85-0

20

DE

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

11

DE

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

20

DE

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

9

HU

2-butanon, peroxid

215-661-2

1338-23-4

22

HU

tolnaftat

219-266-6

2398-96-1

9

PL

triclosan

222-182-2

3380-34-5

3

DK

siliciumdioxid -amorft

231-545-4

7631-86-9

3

FR

N’-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

7

NL

N’-tert-butyl-N-cyclopropyl-6-(methylthio)-1,3,5-triazin-2,4-diamin

248-872-3

28159-98-0

10

NL

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

1

UK

blanding af cis- og trans-p-menthan-3,8-diol/citriodiol

255-953-7

42822-86-6

2

UK


Top