EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0578

2010/578/EU: Kommissionens afgørelse af 28. september 2010 om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (meddelt under nummer K(2010) 6418) EØS-relevant tekst

OJ L 254, 29.9.2010, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 004 P. 227 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2019; ophævet ved 32019D1283

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/578/oj

29.9.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 254/46


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 28. september 2010

om anerkendelse af, at Japans retlige og tilsynsmæssige rammer er ækvivalente med kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer

(meddelt under nummer K(2010) 6418)

(EØS-relevant tekst)

(2010/578/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1060/2009 af 16. september 2009 om kreditvurderingsbureauer (1), særlig artikel 5, stk. 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 12. juni 2009 gav Kommissionen Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg (CESR) et mandat og anmodede om teknisk rådgivning med hensyn til den tekniske evaluering af Japans retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer.

(2)

I sin udtalelse af 21. maj 2010 foreslog CESR, at de japanske retlige og tilsynsmæssige rammer vedrørende kreditvurderingsbureauer betragtes som ækvivalente med forordningen.

(3)

Ifølge artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 skal opfyldelsen af tre betingelser undersøges, for at et tredjelands retlige og tilsynsmæssige rammer kan anses for at være ækvivalente med forordning (EF) nr. 1060/2009.

(4)

I henhold til den første betingelse skal kreditvurderingsbureauer i det pågældende tredjeland være underlagt krav om godkendelse eller registrering og effektivt løbende tilsyn og håndhævelse. De japanske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer udgøres af The Financial Instruments and Exchange Act (akt nr. 25 af 1948), som er relateret til The Regulation of Credit Ratings Agencies, The Cabinet Office Ordinance on Financial Instruments Business (forordning nr. 52 af 2007), som er relateret til The Regulation of Credit Rating Agencies, The Cabinet Office Ordinance on Definitions under Article 2 of the and Exchange Act (finansministeriel forordning nr. 14 af 1993), som er relateret til The Regulation of Credit Rating Agencies, samt The Comprehensive Guidelines for Supervision of Financial Instruments Business Operators (tillæg) og The Guidelines for Supervision of Credit Rating Agencies. I juni 2009 vedtog det japanske parlament (Diet) et nyt sæt lovgivningsmæssige bestemmelser for kreditvurderingsbureauer, som blev fulgt op af bekendtgørelser og forordninger fra regeringen i december 2009, der fremsætter retningslinjerne og betingelserne for disse rammer. De retlige rammer, som trådte i kraft i april 2010, fremsætter, at et kreditvurderingsbureau skal registreres ved The Financial Services Agency of Japan (JFSA), for at dets kreditvurderinger kan bruges i reguleringsøjemed i Japan, og pålægger retligt bindende forpligtelser for kreditvurderingsbureauer og løbende tilsyn hermed. JFSA har en bred og omfattende række beføjelser og er i stand til at vedtage forskellige foranstaltninger, herunder sanktioner, over for kreditvurderingsbureauer for overtrædelse af bestemmelser fra The Financial Instruments and Exchange Act, som er relateret til The Regulation of Credit Ratings Agencies.

(5)

I henhold til den anden betingelse er kreditvurderingsbureauer i det pågældende tredjeland underlagt bindende bestemmelser, der er ækvivalente med bestemmelserne i artikel 6-12 og bilag I i forordning (EF) nr. 1060/2009. De japanske retsforskrifter er baseret på: forpligtelse til at handle i god tro, forpligtelse for et kreditvurderingsbureau til at oprette operationelle kontrolsystemer med henblik på en fair og relevant varetagelse af kreditvurderingsaktiviteterne via et stort antal detaljerede forskrifter, omfattende bestemmelser med henblik på forebyggelse, forvaltning og fremlæggelse af interessekonflikter og forpligtelse til at registrere og videregive oplysninger til både JFSA og offentligheden. De japanske rammer opfylder målsætningerne i forordning (EF) nr. 1060/2009 vedrørende håndteringen af interessekonflikter, de organisatoriske processer og procedurer, som et kreditvurderingsbureau skal have på plads, kvaliteten af vurderinger og vurderingsmetoder, fremlæggelse af kreditvurderinger og den generelle og periodiske offentliggørelse af kreditvurderingsaktiviteter. De japanske rammer giver således en ækvivalent beskyttelse, når det kommer til integritet, gennemsigtighed, god styring af kreditvurderingsbureauer og pålidelighed af kreditvurderingsaktiviteter.

(6)

I henhold til den tredje betingelse skal det pågældende tredjelands retsforskrifter forhindre indblanding fra tredjelandets tilsynsmyndigheder og øvrige offentlige myndigheder i indholdet af kreditvurderingerne og metoderne. I den forbindelse må JFSA i henhold til lovgivningen ikke øve indflydelse på kreditvurderingernes indhold og kreditvurderingsmetoder.

(7)

På baggrund af de gennemgåede faktorer kan betingelserne i artikel 5, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1060/2009 betragtes som værende opfyldt af de japanske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer. De japanske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer bør derfor anses for at være ækvivalente med de retlige og tilsynsmæssige rammer indført ved forordning (EF) nr. 1060/2009.

(8)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Europæiske Værdipapirudvalg —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Men henblik på anvendelse af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1060/2009 anses de japanske retlige og tilsynsmæssige rammer for kreditvurderingsbureauer for at være ækvivalente med kravene i forordning (EF) nr. 1060/2009.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2010.

På Kommissionens vegne

Michel BARNIER

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 302 af 17.11.2009, s. 1.


Top