EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0277

2010/277/: Kommissionens afgørelse af 12. maj 2010 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces (meddelt under nummer K(2010) 3040) (EØS-relevant tekst)

OJ L 121, 18.5.2010, p. 16–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 172 - 177

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/277/oj

18.5.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 121/16


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 12. maj 2010

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listerne over grænsekontrolsteder og veterinærenheder i Traces

(meddelt under nummer K(2010) 3040)

(EØS-relevant tekst)

(2010/277/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 20, stk. 1 og 3,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (2), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, sidste punktum,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (3), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (4) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Kommissionens kontroltjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), har gennemført en inspektion af grænsekontrolstedet i Antwerpen havn, Belgien. Resultaterne af inspektionen var tilfredsstillende. Der bør derfor tilføjes et yderligere inspektionscenter for dette grænsekontrolsted til listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF. Desuden bør kategorierne for de eksisterende inspektionscentre på dette grænsekontrolsted ændres.

(3)

Kommissionens kontroltjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), har gennemført en inspektion af grænsekontrolstedet i Gdańsk havn, Polen. Resultaterne af inspektionen var tilfredsstillende. Der bør derfor tilføjes et yderligere inspektionscenter for dette grænsekontrolsted til listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(4)

På grundlag af meddelelser fra Danmark og Polen bør visse inspektionscentre på grænsekontrolstederne i disse medlemsstater udgå af listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(5)

På grundlag af en meddelelse fra Frankrig bør grænsekontrolstedet i Brest lufthavn udgå af listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF. Desuden bør visse kategorier for grænsekontrolstederne i lufthavnene i Lyon-Saint Exupéry, Marseille og Nice ændres på listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(6)

På grundlag af en meddelelse fra Italien bør visse kategorier for grænsekontrolstederne i lufthavnene i Milano-Linate, Milano-Malpensa, Palermo, Reggio Calabria og Rimini suspenderes på listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF. Desuden bør visse kategorier for grænsekontrolstedet i Napoli havn ændres på listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(7)

På grundlag af en meddelelse fra Letland bør grænsekontrolstedet i Riga havn (Baltmarine Terminal) udgå af listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF. Desuden bør de kategorier, der er anført for de to inspektionscentre på det godkendte grænsekontrolsted i Riga havn, rettes på listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(8)

På grundlag af en meddelelse fra Spanien bør listen over grænsekontrolsteder i Spanien ændres for at tage hensyn til suspensionen af to spanske grænsekontrolsteder, ophævelsen af suspensionen for visse kategorier af produkter af animalsk oprindelse, der kan kontrolleres, for et af de spanske grænsekontrolsteder og begrænsningen af godkendelseskategorier for et andet spansk grænsekontrolsted for produkter af animalsk oprindelse, der allerede er godkendt i overensstemmelse med beslutning 2009/821/EF.

(9)

På grundlag af en meddelelse fra Nederlandene bør navnet på et inspektionscenter i Rotterdam havn ændres i listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(10)

Listen over centrale enheder, regionale enheder og lokale enheder i Traces er opført i bilag II til beslutning 2009/821/EF.

(11)

På grundlag af meddelelser fra Danmark, Tyskland, Irland, Italien, Letland og Finland bør visse ændringer af de centrale, regionale og lokale enheder i Traces fremgå af bilag II til beslutning 2009/821/EF for de pågældende medlemsstater.

(12)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(13)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Bilag I til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilag I til denne afgørelse.

2.   Bilag II til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilag II til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(2)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(3)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(4)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.


BILAG I

I bilag I til beslutning 2009/821/EF foretages følgende ændringer:

1.

I den del, der vedrører Belgien, affattes linjen for Antwerpen lufthavn således:

»Antwerpen

Anvers

BE ANR 1

P

GIP LO

HC(2), NHC

 

Kaai 650

HC(2)

 

Afrulog

HC(2), NHC«

 

2.

I den del, der vedrører Danmark, udgår linjen for inspektionscentret Centre 1, SAS 1 (North), i Københavns lufthavn.

3.

I den del, der vedrører Spanien, foretages følgende ændringer:

a)

Linjen for Almeria lufthavn affattes således:

»Almería (*)

ES LEI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)

O (*)«

b)

Linjen for Asturias lufthavn affattes således:

»Asturias (*)

ES AST 4

A

 

HC(2) (*)«

 

c)

Linjen for Palma de Mallorca lufthavn affattes således:

»Palma de Mallorca

ES PMI 4

A

 

HC(2), NHC(2)

d)

Linjen for Vitoria lufthavn affattes således:

»Vitoria

ES VIT 4

A

Productos

HC(2), NHC-NT(2), NHC-T(CH)(2)

 

Animales

 

U, E, O«

4.

I den del, der vedrører Frankrig, foretages følgende ændringer:

a)

Linjen for grænsekontrolstedet i Brest lufthavn udgår.

b)

Linjen for Lyon-Saint Exupéry lufthavn affattes således:

»Lyon-Saint Exupéry

FR LIO 4

A

 

HC-T(1), HC-NT, NHC«

 

c)

Linjen for Marseilles lufthavn affattes således:

»Marseille Aéroport

FR MRS 4

A

 

HC-T(1), HC-NT«

 

d)

Linjen for Nice lufthavn affattes således:

»Nice

FR NCE 4

A

 

HC-T(CH) (1) (2)

O (14)«

5.

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

a)

Linjen for Milano-Linate lufthavn affattes således:

»Milano-Linate

IT LIN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

O (*)«

b)

Linjen for Milano-Malpensa lufthavn affattes således:

»Milano-Malpensa

IT MXP 4

A

Magazzini aeroportuali ALHA

HC(2), NHC(2)

 

SEA

 

U, E

Cargo City MLE

HC, NHC (*)

c)

Linjen for Napoli lufthavn affattes således:

»Napoli

IT NAP 1

P

Molo Bausan

HC, NHC-NT«

 

d)

Linjen for Palermo lufthavn affattes således:

»Palermo (*)

IT PMO 4

A

 

HC-T (*)«

 

e)

Linjen for Reggio Calabria lufthavn affattes således:

»Reggio Calabria (*)

IT REG 4

A

 

HC (*), NHC (*)«

 

f)

Linjen for Rimini lufthavn affattes således:

»Rimini (*)

IT RMI 4

A

 

HC(2) (*), NHC(2) (*)«

 

6.

I den del, der vedrører Letland, foretages følgende ændringer:

a)

Linjen for Riga lufthavn affattes således:

»Rīga (Riga port)

LV RIX 1a

P

 

HC(2), NHC(2)

 

Kravu termināls

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)«

 

b)

Linjen for grænsekontrolstedet i Riga lufthavn (Baltmarine Terminal) udgår.

7.

I den del, der vedrører Nederlandene, affattes linjen for Rotterdam lufthavn således:

»Rotterdam

NL RTM 1

P

Eurofrigo Karimatastraat

HC, NHC-T(FR), NHC-NT

 

Eurofrigo, Abel Tasmanstraat

HC

 

Frigocare Rotterdam B.V.

HC-T(FR)(2)

 

Wibaco

HC-T(FR)(2), HC-NT(2)«

 

8.

I den del, der vedrører Polen, foretages følgende ændringer:

a)

Linjen for Gdańsk lufthavn affattes således:

»Gdańsk

PL GDN 1

P

IC 1

HC(2), NHC

 

IC 2

HC(2), NHC(2)«

 

b)

Linjen for Gdynia lufthavn affattes således:

»Gdynia

PL GDY 1

P

IC 1

HC, NHC

U, E, O«


BILAG II

Bilag II til beslutning 2009/821/EF ændres som følger:

1.

I den del, der vedrører Danmark, affattes linjerne for de nuværende tre regionale enheder NORD, SYD og ØST og de lokale enheder således:

» DK00001     REGION VEST

DK00800

HADERSLEV

DK00900

ESBJERG

DK01000

VEJLE

DK01100

HERNING

DK01200

ÅRHUS

DK01300

VIBORG

DK01400

AALBORG

DK00002     REGION ØST

DK00001

RØDOVRE

DK00400

RINGSTED

DK00700

ODENSE«

2.

I den del, der vedrører Tyskland, ændres oplysningerne vedrørende »NIEDERSACHSEN« således:

a)

ZWECKVERBAND JADE-WESER affattes således:

»DE14103

ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER«

b)

BRAKE, ZWECKVERBAND JADE-WESER affattes således:

»DE46103

BRAKE, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER«

c)

WITTMUND, ZWECKVERBAND JADE-WESER affattes således:

»DE46903

WITTMUND, ZWECKVERBAND VETERINÄRAMT JADEWESER«.

3.

I den del, der vedrører Irland, udgår følgende linjer for de lokale enheder:

»IE00100

CARLOW

IE00300

CLARE

IE01000

KILKENNY

IE01400

LONGFORD

IE01500

LOUTH

IE02100

TIPPERARY NORTH

IE01200

SLIGO«

4.

I den del, der vedrører regionen »LOMBARDIA« i Italien, affattes linjen for den lokale enhed MILANO 3 således:

»IT02903

MONZA e BRIANZA«.

5.

I den del, der vedrører Letland, foretages følgende ændringer:

a)

Linjen for den lokale enhed RIGA (BFT) affattes således:

»LV00028

RIGA-MN«.

b)

Linjen for følgende lokale enhed udgår:

»LV00030

BALTMARINE TERMINAL«.

6.

I den del, der vedrører Finland, foretages følgende ændringer:

a)

Linjen for centralenheden affattes således:

»FI00000

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRASTO EVIRA«.

b)

Linjerne for de lokale enheder affattes således:

»FI00100

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HELSINKI

FI00200

LOUNAIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI00300

AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO

FI00400

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, HÄMEENLINNA

FI00402

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, TAMPERE

FI00500

ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KOUVOLA

FI00600

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, MIKKELI

FI00700

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JOENSUU

FI00800

ITÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, KUOPIO

FI00900

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, JYVÄSKYLÄ

FI01000

LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO, VAASA

FI01100

POHJOIS-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO

FI01200

LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO«


Top