EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0160

2010/160/: Kommissionens afgørelse af 17. marts 2010 om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (meddelt under nummer K(2010) 1585) (EØS-relevant tekst)

OJ L 68, 18.3.2010, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 246 - 246

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/160(1)/oj

18.3.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 68/21


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. marts 2010

om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF

(meddelt under nummer K(2010) 1585)

(EØS-relevant tekst)

(2010/160/EU)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 82/894/EØF omhandler anmeldelse af udbrud af de dyresygdomme, der er opført på listen i bilag I til samme direktiv.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/176/EF (2) fastsættes kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til direktiv 82/894/EØF. Beslutningens bilag X/09 og X/11 indeholder en liste over koderne for veterinærregionerne i henholdsvis Danmark og Spanien.

(3)

Danmark og Spanien har ændret deres veterinærregioners navne og grænser. Ændringen af de pågældende regioner har betydning for systemet for anmeldelse af dyresygdomme. De nye regioner bør derfor erstatte de nuværende regioner i systemet. Det er derfor nødvendigt at ændre bilag X/09 og X/11 til beslutning 2005/176/EF i overensstemmelse hermed.

(4)

Beslutning 2005/176/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

For at sikre en fortrolig behandling af de fremsendte oplysninger bør bilagene til nærværende afgørelse ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(6)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I beslutning 2005/176/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag X/09 erstattes af teksten i bilag I til nærværende afgørelse.

2)

Bilag X/11 erstattes af teksten i bilag II til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2010.

På Kommissionens vegne

John DALLI

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58.

(2)  EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40.


Top