EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0079

Kommissionens beslutning af 19. oktober 2009 om ændring af beslutningerne 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog og højhastighedstog (meddelt under nummer K(2009) 7787) (EØS-relevant tekst)

OJ L 37, 10.2.2010, p. 74–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 303 - 310

No longer in force, Date of end of validity: 25/01/2012; ophævet ved 32012D0088

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/79(1)/oj

10.2.2010   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 37/74


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 19. oktober 2009

om ændring af beslutningerne 2006/679/EF og 2006/860/EF om tekniske specifikationer for interoperabilitet gældende for delsystemer i de transeuropæiske jernbanesystemer for konventionelle tog og højhastighedstog

(meddelt under nummer K(2009) 7787)

(EØS-relevant tekst)

(2010/79/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/57/EF af 17. juni 2008 om interoperabilitet i jernbanesystemet i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til Det Europæiske Jernbaneagenturs henstilling af 24. april 2009 (ERA-REC-38-2009-ERTMS) om ajourføring af bilag A til TSI'en vedrørende togkontrol og signaler for højhastighedstog og konventionelle tog og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2006/679/EF af 28. marts 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanenet for konventionelle tog (2) fastlægges den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI'en) for delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog.

(2)

I Kommissionens beslutning 2006/860/EF af 7. november 2006 om den tekniske specifikation for interoperabilitet gældende for delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanenet for højhastighedstog (3) fastlægges TSI'en for delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog.

(3)

Specifikationerne af ETCS bør færdiggøres med ajourførte fælles testspecifikationer, jf. Kommissionens beslutning af 23. april 2008 om ændring af bilag A i beslutning 2006/679/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Styringskontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for konventionelle tog og bilag A i beslutning 2006/860/EF om den tekniske specifikation for interoperabilitet vedrørende delsystemet Togkontrol og signaler i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog (4).

(4)

Eller række af de tekniske dokumenter, som der henvises til i bilag A til de to beslutninger, 2006/679/EF og 2006/860/EF, må ajourføres som tilpasning til den tekniske udvikling.

(5)

Beslutningerne 2006/679/EF og 2006/860/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Interoperabilitet og Sikkerhed i Jernbanerne, nedsat ved artikel 29 i direktiv 2008/57/EF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Fortegnelsen over obligatoriske specifikationer og fortegnelsen over vejledende specifikationer i bilag A til beslutning 2006/679/EF og i bilag A til beslutning 2006/860/EF erstattes af fortegnelsen over obligatoriske specifikationer og fortegnelsen over vejledende specifikationer i bilaget til denne beslutning. De fodnoter, der henviser til beslutning 2002/731/EF, i bilag H til den TSI, der er vedføjet beslutning 2006/679/EF, og i bilag H til den TSI, der er vedføjet beslutning 2006/860/EF, udgår.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. april 2010.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, 19. oktober 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 191 af 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUT L 284 af 16.10.2006, s. 1.

(3)  EUT L 342 af 7.12.2006, s. 1.

(4)  EUT L 136 af 24.5.2008, s. 11.


BILAG

FORTEGNELSE OVER OBLIGATORISKE SPECIFIKATIONER

Indeksnr.

Reference

Dokumenttitel

Version

1

ERA/ERTMS/003204

ERTMS/ETCS Functional Requirement Specification

5.0

2

Udgået

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Glossary of Terms and Abbreviations

2.0.0

4

UNISIG SUBSET-026

System Requirement Specification

2.3.0

5

UNISIG SUBSET-027

FFFIS Juridical Recorder-Downloading Tool

2.3.0

6

UNISIG SUBSET-033

FIS for Man-Machine Interface

2.0.0

7

UNISIG SUBSET-034

FIS for the Train Interface

2.0.0

8

UNISIG SUBSET-035

Specific Transmission Module FFFIS

2.1.1

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS for Eurobalise

2.4.1

10

UNISIG SUBSET-037

Euroradio FIS

2.3.0

11

Reserveret 05E537

Off line key management FIS

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS for the RBC/RBC Handover

2.3.0

13

UNISIG SUBSET-040

Dimensioning and Engineering rules

2.3.0

14

UNISIG SUBSET-041

Performance Requirements for Interoperability

2.1.0

15

ERA SUBSET-108

Interoperability-related consolidation on TSI annex A documents

1.2.0

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS for Euroloop sub-system

2.3.0

17

Udgået

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

Radio In-fill FFFS

2.0.0

19

UNISIG SUBSET-047

Track-side-Trainborne FIS for Radio In-Fill

2.0.0

20

UNISIG SUBSET-048

Trainborne FFFIS for Radio In-Fill

2.0.0

21

UNISIG SUBSET-049

Radio In-fill FIS with LEU/Interlocking

2.0.0

22

Udgået

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Assignment of Values to ETCS variables

2.0.0

24

Udgået

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

STM FFFIS Safe Time Layer

2.2.0

26

UNISIG SUBSET-057

STM FFFIS Safe Link Layer

2.2.0

27

UNISIG SUBSET-091

Safety Requirements for the Technical Interoperability of ETCS in Levels 1 & 2

2.5.0

28

Reserveret

Reliability — Availability Requirements

 

29

UNISIG SUBSET-102

Test specification for Interface »k«

1.0.0

30

Udgået

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

UNISIG Functional Requirements for an On-board Reference Test Facility

2.0.2

32

EIRENE FRS

GSM-R Functional Requirements Specification

7

33

EIRENE SRS

GSM-R System Requirements Specification

15

34

A11T6001 12

(MORANE) Radio Transmission FFFIS for EuroRadio

12

35

ECC/DC(02)05

ECC Decision of 5 July 2002 on the designation and availability of frequency bands for railway purposes in the 876-880 and 921-925 MHz bands

 

36a

Udgået

 

 

36b

Udgået

 

 

36c

UNISIG SUBSET-074-2

FFFIS STM Test cases document

1.0.0

37a

Udgået

 

 

37b

UNISIG SUBSET-076-5-2

Test cases related to features

2.3.1

37c

UNISIG SUBSET-076-6-3

Test sequences

2.3.1

37d

UNISIG SUBSET-076-7

Scope of the test specifications

1.0.2

37e

Udgået

 

 

38

06E068

ETCS marker board definition

1.0

39

UNISIG SUBSET-092-1

ERTMS EuroRadio Conformance Requirements

2.3.0

40

UNISIG SUBSET-092-2

ERTMS EuroRadio Test cases Safety Layer

2.3.0

41

Reserveret

UNISIG SUBSET 028

JRU Test Specification

 

42

Udgået

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Test Specification for Eurobalise FFFIS

2.2.2

44

Reserveret

Odometry FIS

 

45

UNISIG SUBSET-101

Interface »K« Specification

1.0.0

46

UNISIG SUBSET-100

Interface »G« specification

1.0.1

47

Reserveret

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

 

48

Reserveret

Test specification for mobile equipment GSM-R

 

49

UNISIG SUBSET-059

Performance requirements for STM

2.1.1

50

UNISIG SUBSET-103

Test specification for EUROLOOP

1.0.0

51

Reserveret

Ergonomic aspects of the DMI

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS STM Application Layer

2.1.1

53

Reserveret

AEIF-ETCS-Variables-Manual

AEIF-ETCS-Variables-Manual

 

54

Udgået

 

 

55

Reserveret

Juridical recorder baseline requirements

 

56

Reserveret

05E538

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

57

Reserveret

UNISIG SUBSET-107

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

 

58

UNISIG SUBSET-097

Requirements for RBC-RBC Safe Communication Interface

1.1.0

59

Reserveret

UNISIG SUBSET-105

Requirements on pre-fitting of ERTMS track side equipment

 

60

Reserveret

UNISIG SUBSET-104

ETCS version management

 

61

Reserveret

GSM-R version management

 

62

Reserveret

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Test specification for Safe Communication Interface

 

63

UNISIG SUBSET-098

RBC-RBC Safe Communication Interface

1.0.0


FORTEGNELSE OVER VEJLEDENDE SPECIFIKATIONER

Type 1-specifikationer viser, hvor langt man er nået med udarbejdelsen af en obligatorisk specifikation, der stadig er »reserveret«.

Type »2«-specifikationer indeholder yderligere information, som underbygger kravene i obligatoriske specifikationer og er en hjælp ved anvendelsen af dem.

Formålet med indeks B32 er at sikre, at referencerne i bilag A-dokumenterne er entydige. Dette indeks bruges til redaktionelle formål og udelukkende til at lette arbejdet med fremtidige ændringer af de dokumenter, der henvises til; derfor er det ikke kategoriseret som en »type« og ikke koblet til et af de bindende dokumenter i bilag A.

Følgende dokumenter finder kun anvendelse for GSM-R DMI: B25, B27, B28, B29 og B30. For ETCS DMI finder kun B34 anvendelse.


Indeksnr.

Reference

Dokumenttitel

Version

Type

B1

EEIG 02S126

RAM requirements (chapter 2 only)

6

2 (indeks 28)

B2

EEIG 97S066

Environmental conditions

5

2 (indeks A5)

B3

UNISIG SUBSET-074-1

Methodology for testing FFFIS STM

1.0.0

2 (indeks 36)

B4

EEIG 97E267

ODOMETER FFFIS

5

1 (indeks 44)

B5

O_2475

ERTMS GSM-R QoS Test Specification

1.0.0

2

B6

UNISIG SUBSET-038

Off-line Key Management FIS

2.1.9

1 (indeks 11)

B7

UNISIG SUBSET-074-3

FFFIS STM test specification traceability of test cases with Specific Transmission Module FFFIS

1.0.0

2 (indeks 36)

B8

UNISIG SUBSET-074-4

FFFIS STM Test Specification Traceability of testing the packets specified in the FFFIS STM Application Layer

1.0.0

2 (indeks 36)

B9

UNISIG SUBSET 076-0

ERTMS/ETCS Class 1, Test plan

2.3.1

2 (indeks 37)

B10

UNISIG SUBSET 076-2

Methodology to prepare features

2.3.0

2 (indeks 37)

B11

UNISIG SUBSET 076-3

Methodology of testing

2.3.1

2 (indeks 37)

B12

UNISIG SUBSET 076-4-1

Test sequence generation: Methodology and Rules

1.0.2

2 (indeks 37)

B13

UNISIG SUBSET 076-4-2

ERTMS ETCS Class 1 States for Test Sequences

1.0.2

2 (indeks 37)

B14

UNISIG SUBSET 076-5-3

On-Board Data Dictionary

2.3.0

2 (indeks 37)

B15

UNISIG SUBSET 076-5-4

SRS v.2.2.2 Traceability

2.3.1

2 (indeks 37)

B16

UNISIG SUBSET 076-6-1

UNISIG test data base

2.3.1

2 (indeks 37)

B17

UNISIG SUBSET 076-6-4

Test Cases Coverage

2.3.1

2 (indeks 37)

B18

Udgået

 

 

 

B19

UNISIG SUBSET 077

UNISIG Causal Analysis Process

2.2.2

2 (indeks 27)

B20

UNISIG SUBSET 078

RBC interface: Failure modes and effects analysis

2.4.0

2 (indeks 27)

B21

UNISIG SUBSET 079

MMI: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (indeks 27)

B22

UNISIG SUBSET 080

TIU: Failure Modes and Effects Analysis

2.2.2

2 (indeks 27)

B23

UNISIG SUBSET 081

Transmission system: Failure Modes and Effects Analysis

2.3.0

2 (indeks 27)

B24

UNISIG SUBSET 088

ETCS Application Levels 1&2 -Safety Analysis

2.3.0

2 (indeks 27)

B25

TS50459-1

Railway applications — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 1 — Ergonomic principles of ERTMS/ETCS/GSM-R Information

2005

2 (indeks 51)

B26

Udgået

Afløst af B34.

 

 

B27

TS50459-3

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 3 — Ergonomic arrangements of ERTMS/GSM-R Information

2005

2 (indeks 51)

B28

TS50459-4

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 4 — Data entry for the ERTMS/ETCS/GSM-R systems

2005

2 (INDEKS 51)

B29

TS50459-5

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 5 — Symbols

2005

2 (indeks 51)

B30

TS50459-6

Railway applications — Communication, signalling and processing systems — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 6 — Audible Information

2005

2 (indeks 51)

B31

Reserveret

EN50xxx

Railway applications — European Rail Traffic Management System — Driver Machine Interface part 7 — Specific Transmission Modules

 

2 (INDEKS 51)

B32

Reserveret

Guideline for references

 

Ingen

B33

EN 301515

Global System for Mobile communication (GSM); Requirements for GSM operation in railways.

2.1.0

2 (indeks 32, 33)

B34

ERA-ERTMS-015560

ERTMS/ETCS Driver Machine Interface

2.3

1 (indeks 51)

B35

Reserveret

UNISIG SUBSET-069

ERTMS Key Management Conformance Requirements

 

1 (indeks 56)

B36

04E117

ETCS/GSM-R Quality of Service user requirements — Operational Analysis

1

2 (indeks 32)

B37

UNISIG SUBSET-093

GSM-R Interfaces — Class 1 requirements

2.3.0

1 (indeks 32, 33)

B38

UNISIG SUBSET-107A

Requirements on pre-fitting of ERTMS on-board equipment

1.0.0

2 (indeks 57)

B39

UNISIG SUBSET-076-5-1

ERTMS ETCS Class 1 Feature List

2.3.1

2 (indeks 37)

B40

UNISIG SUBSET-076-6-7

Test Sequences Evaluation and Validation

1.0.2

2 (indeks 37)

B41

UNISIG SUBSET-076-6-8

Generic train data for test Sequences

1.0.1

2 (indeks 37)

B42

UNISIG SUBSET-076-6-10

Test Sequence Viewer (TSV)

3.0.8

2 (indeks 37)

B43

04E083

Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System

1.0

1 (indeks 47)

B44

04E084

Justification Report for the Safety Requirements and Requirements to Safety Analysis for Interoperability for the Control-Command and Signalling Sub-System.

1.0

2 (indeks B43)

B45

ERA/ERTMS/003205

Traceability Of Changes To ETCS FRS

0.1

2 (indeks 1)

B46

UNISIG SUBSET-099

RBC-RBC Safe Communication Interface Test Specifications

1.0.0

1 (indeks 62)


Top