Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0560

Kommissionens forordning (EF) nr. 560/2009 af 26. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering (EØS-relevant tekst)

OJ L 166, 27.6.2009, p. 3–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 040 P. 173 - 205

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/560/oj

27.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 166/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 560/2009

af 26. juni 2009

om ændring af forordning (EF) nr. 874/2004 om generelle retningslinjer for implementeringen af topdomænet .eu og dets funktioner samt principperne for registrering

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 733/2002 af 22. april 2002 om implementering af topdomænet .eu (1), særlig artikel 5, stk. 1,

efter høring af topdomæneadministratoren i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 733/2002, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 6, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 874/2004 (2) registrerer topdomæneadministratoren domænenavne med alle de tegn, der findes i Fællesskabets officielle sprogs alfabeter, når der foreligger egnede internationale standarder.

(2)

Fællesskabets officielle sprog omfatter flere tegn end dem, der kunne benyttes til registrering af navne fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV i forordning (EF) nr. 874/2004.

(3)

Imidlertid er det nu blevet teknisk muligt under topdomænet .eu at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke tidligere kunne benyttes.

(4)

Det må sikres, at interesserede parter underrettes om de nye tegn, før disse tegn kan benyttes i praksis til registrering af navne under topdomænet .eu. Derfor bør topdomæneadministratoren på forhånd offentliggøre oplysninger om de tegn, der tilføjes til de tegn, der allerede kan benyttes til registrering af navne under topdomænet .eu.

(5)

I overensstemmelse med artikel 9, stk. 2, i forordning (EF) nr. 874/2004 har Kommissionen bedt topdomæneadministratoren om at indføre visse domænenavne direkte under topdomænet .eu til brug for Fællesskabets institutioner og organer. Nu hvor det er blevet teknisk muligt under topdomænet .eu at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke kunne benyttes fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV i forordning (EF) nr. 874/2004, bør Kommissionen have mulighed for at bede topdomæneadministratoren om at indføre domænenavne, der indeholder de pågældende tegn, ud over de navne, den allerede har bedt om at få registreret.

(6)

Medlemsstaterne, kandidatlandene og medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde har anmodet om at få registreret eller reserveret deres navne i overensstemmelse med artikel 8 i forordning (EF) nr. 874/2004. De pågældende navne er opført i bilaget til forordning (EF) nr. 874/2004. Nu hvor det er blevet teknisk muligt under topdomænet .eu at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke kunne benyttes fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV i forordning (EF) nr. 874/2004, har nogle lande anmodet om at få ændret listerne i dette bilag.

(7)

Det er derfor nødvendigt at ajourføre listerne i bilaget til forordning (EF) nr. 874/2004 for at få de navne med, der indeholder tegn, som ikke tidligere kunne benyttes.

(8)

Forordning (EF) nr. 874/2004 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(9)

Da det er i de europæiske borgeres og virksomheders interesse, at de hurtigst muligt får mulighed for at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke kunne benyttes ved en sådan registrering fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV i forordning (EF) nr. 874/2004, bør denne forordning træde i kraft hurtigst muligt.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Kommunikationsudvalget (3)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 874/2004 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 6 ændres således:

a)

Stykke 1, 2 og 3 nummereres.

b)

Stk. 4 affattes således:

»4.   Hvis det bliver teknisk muligt under topdomænet .eu at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke kunne benyttes fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV, meddeler topdomæneadministratoren dette på sit websted.

Meddelelsen skal indeholde en liste over de pågældende tegn samt oplysninger om, fra hvilken dato det er muligt at registrere .eu-domænenavne med disse tegn.

Meddelelsen offentliggøres senest tre måneder før den pågældende dato.

5.   Det forlanges ikke, at topdomæneadministratoren udfører funktioner ved hjælp af andre sprog end de officielle sprog.«

2)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stykke 1 og 2 nummereres.

b)

Følgende tilføjes som stk. 3:

»3.   Hvis det bliver teknisk muligt under topdomænet .eu at registrere navne på Fællesskabets officielle sprog ved hjælp af tegn, der ikke kunne benyttes fra starten af den trinvise registreringsperiode, jf. kapitel IV, giver topdomæneadministratoren Kommissionen besked herom.

Denne besked skal tilgå Kommissionen senest en måned, før den meddelelse, der henvises til i artikel 6, stk. 4, offentliggøres, og datoen for den nævnte meddelelses offentliggørelse skal fremgå af beskeden.

Senest ti hverdage før den dato, der er anført i meddelelsen i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, beder Kommissionen topdomæneadministratoren om at indføre de domænenavne med et eller flere af de pågældende tegn, som den ønsker at reservere til brug for Fællesskabets institutioner og organer, direkte under topdomænet .eu.«

3)

Ændringen i artikel 11, stk. 4, vedrører ikke den danske udgave (o.a.).

4)

Ændringen i artikel 12, stk. 1, første afsnit, vedrører ikke den danske udgave (o.a.).

5)

Bilaget erstattes af bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 113 af 30.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 162 af 30.4.2004, s. 40.

(3)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 33.


BILAG

1.   Liste over navne for de enkelte lande og over de lande, der kan registrere dem:

ØSTRIG

1.

österreich

2.

oesterreich

3.

republik-österreich

4.

republik-oesterreich

5.

afstria

6.

dimokratia-afstria

7.

østrig

8.

republikken-østrig

9.

oestrig

10.

austria

11.

republic-austria

12.

república-austria

13.

autriche

14.

république-autriche

15.

oostenrijk

16.

republiek-oostenrijk

17.

república-austria

18.

itävalta

19.

itävallan-tasavalta

20.

itaevalta

21.

österrike

22.

oesterrike

23.

republik-österrike

24.

rakousko

25.

republika-rakousko

26.

repubblica-austria

27.

austrija

28.

republika-austrija

29.

respublika-austrija

30.

ausztria

31.

Osztrák-Köztársaság

32.

Republika-Austriacka

33.

rakúsko

34.

republika-rakúsko

35.

avstrija

36.

republika-avstrija

37.

awstrija

38.

republika-awstrija

39.

republikösterreich

40.

republikoesterreich

41.

dimokratiaafstria

42.

republikkenøstrig

43.

republicaustria

44.

repúblicaaustria

45.

républiqueautriche

46.

repubblicaaustria

47.

republiekoostenrijk

48.

repúblicaaustria

49.

tasavaltaitävalta

50.

republikösterrike

51.

republikarakousko

52.

republikaaustrija

53.

respublikaaustrija

54.

OsztrákKöztársaság

55.

RepublikaAustriacka

56.

republikarakúsko

57.

republikaavstrija

58.

republikaawstrija

59.

aostria

60.

vabariik-aostria

61.

vabariikaostria

62.

δημοκρατία-της-αυστρίας

63.

δημοκρατίατηςαυστρίας

64.

αυστρίας

65.

pепубликаaвстрия

66.

pепублика-aвстрия

67.

aвстрия

BELGIEN

1.

belgie

2.

belgië

3.

belgique

4.

belgien

5.

belgium

6.

bélgica

7.

belgica

8.

belgio

9.

belgia

10.

belgija

11.

vlaanderen

12.

wallonie

13.

wallonië

14.

brussel

15.

vlaamse-gemeenschap

16.

franse-gemeenschap

17.

duitstalige-gemeenschap

18.

vlaams-gewest

19.

waals-gewest

20.

brussels-hoofdstedelijk-gewest

21.

flandre

22.

bruxelles

23.

communauté-flamande

24.

communaute-flamande

25.

communauté-française

26.

communaute-francaise

27.

communaute-germanophone

28.

communauté-germanophone

29.

région-flamande

30.

region-flamande

31.

région-wallonne

32.

region-wallonne

33.

région-de-bruxelles-capitale

34.

region-de-bruxelles-capitale

35.

flandern

36.

wallonien

37.

bruessel

38.

brüssel

39.

flaemische-gemeinschaft

40.

flämische-gemeinschaft

41.

franzoesische-gemeinschaft

42.

französische-gemeinschaft

43.

deutschsprachige-gemeinschaft

44.

flaemische-region

45.

flämische-region

46.

wallonische-region

47.

region-bruessel-hauptstadt

48.

region-brüssel-hauptstadt

49.

flanders

50.

wallonia

51.

brussels

52.

flemish-community

53.

french-community

54.

german-speaking-community

55.

flemish-region

56.

walloon-region

57.

brussels-capital-region

58.

flandes

59.

valonia

60.

bruselas

61.

comunidad-flamenca

62.

comunidad-francesa

63.

comunidad-germanófona

64.

comunidad-germanofona

65.

region-flamenca

66.

región-flamenca

67.

region-valona

68.

región-valona

69.

region-de-bruselas-capital

70.

región-de-bruselas-capital

71.

fiandre

72.

vallonia

73.

communita-fiamminga

74.

communità-fiamminga

75.

communita-francese

76.

communità-francese

77.

communita-di-lingua-tedesca

78.

communità-di-lingua-tedesca

79.

regione-fiamminga

80.

regione-vallona

81.

regione-di-bruxelles-capitale

82.

flandres

83.

bruxelas

84.

comunidade-flamenga

85.

comunidade-francofona

86.

comunidade-germanofona

87.

regiao-flamenga

88.

região-flamenga

89.

regiao-vala

90.

região-vala

91.

regiao-de-bruxelas-capital

92.

região-de-bruxelas-capital

93.

vallonien

94.

bryssel

95.

flamlaendskt-spraakomraade

96.

fransktalande-spraakomraade

97.

tysktalande-spraakomraade

98.

flamlaendska-regionen

99.

vallonska-regionen

100.

bryssel-huvustad

101.

det-flamske-sprogsamfund

102.

det-franske-sprogsamfund

103.

det-tysktalende-sprogsamfund

104.

den-flamske-region

105.

den-vallonske-region

106.

regionen-bruxelles-hovedstadsomraadet

107.

flanderi

108.

flaaminkielinen-yhteiso

109.

ranskankielinen-yhteiso

110.

saksankielinen-yhteiso

111.

flanderin-alue

112.

vallonian-alue

113.

brysselin-alue

114.

flandry

115.

valonsko

116.

brusel

117.

vlamske-spolecenstvi

118.

francouzske-spolecenstvi

119.

germanofonni-spolecenstvi

120.

vlamsky-region

121.

valonsky-region

122.

region-brusel

123.

flandrija

124.

valonija

125.

bruselj

126.

flamska-skupnost

127.

frankofonska-skupnost

128.

germanofonska-skupnost

129.

flamska-regija

130.

valonska-regija

131.

regija-bruselj

BULGARIEN

1.

българия

2.

bulgaria

3.

bulharsko

4.

bulgarien

5.

bulgaaria

6.

βουλγαρία

7.

bulgarie

8.

bulgarija

9.

bulgarije

10.

bolgarija

11.

republicofbulgaria

12.

the-republic-of-bulgaria

13.

the_republic_of_bulgaria

14.

republic-of-bulgaria

15.

republic_of_bulgaria

16.

republicbulgaria

17.

republic-bulgaria

18.

republic_bulgaria

19.

repubblicadibulgaria

20.

repubblica-di-bulgaria

21.

repubblica_di_bulgaria

22.

repubblicabulgaria

23.

repubblica-bulgaria

24.

repubblica_bulgaria

25.

republikbulgarien

26.

republik-bulgarien

27.

republik_bulgarien

28.

bulgaariavabariik

29.

bulgaaria-vabariik

30.

bulgaaria_vabariik

31.

δημοκρατιατησβουλγαριας

32.

δημοκρατια-της-βουλγαριας

33.

δημοκρατια_της_βουλγαριας

34.

republiekbulgarije

35.

republiek-bulgarije

36.

republiek_bulgarije

37.

republikabolgarija

38.

republika-bolgarija

39.

republika_bolgarija

40.

republikabulgaria

41.

republika-bulgaria

42.

republika_bulgaria

43.

bulharskarepublica

44.

bulharska-republica

45.

bulharska_republica

46.

republiquebulgarie

47.

republique-bulgarie

48.

republique_bulgarie

49.

republicabulgarija

50.

republica-bulgārija

51.

republica_bulgārija

52.

repúblikabulgária

53.

repúblika-bulgária

54.

repúblika_bulgária

55.

repúblicabulgaria

56.

república-bulgaria

57.

república_bulgaria

58.

bulgarja

59.

bălgarija

60.

bulgariantasavalta

61.

bulgarian-tasavalta

62.

bulgarian_tasavalta

63.

republikenbulgarien

64.

republiken-bulgarien

65.

republiken_bulgarien

66.

repulicabulgaria

67.

repulica-bulgaria

68.

repulica_bulgaria

69.

köztársaságbulgária

70.

köztársaság-bulgária

71.

köztársaság_bulgária

72.

aврен

73.

aйтос

74.

aксаково

75.

aлфатар

76.

aнтон

77.

aприлци

78.

aсеновград

79.

албена

80.

антоново

81.

арбанаси

82.

ардино

83.

балчик

84.

баните

85.

банкя

86.

банско

87.

батак

88.

белене

89.

белица

90.

белово

91.

белоградчик

92.

белослав

93.

берковица

94.

благоевград

95.

бобовдол

96.

бобошево

97.

боженци

98.

божурище

99.

бойница

100.

бойчиновци

101.

болярово

102.

борино

103.

борован

104.

боровец

105.

борово

106.

ботевград

107.

бояна

108.

братядаскалови

109.

брацигово

110.

брегово

111.

брезник

112.

брезово

113.

брусарци

114.

бургас

115.

бяла

116.

бяласлатина

117.

варна

118.

великипреслав

119.

великотърново

120.

велинград

121.

венец

122.

ветово

123.

ветрино

124.

видин

125.

враца

126.

вълчедръм

127.

вълчидол

128.

върбица

129.

вършец

130.

габрово

131.

генералтошево

132.

георгидамяново

133.

главиница

134.

годеч

135.

горнабаня

136.

горнамалина

137.

горнаоряховица

138.

гоцеделчев

139.

грамада

140.

гулянци

141.

гурково

142.

гълъбово

143.

гърмен

144.

двемогили

145.

девин

146.

ямбол

147.

девня

148.

джебел

149.

димитровград

150.

димово

151.

добринище

152.

добрич

153.

добричселска

154.

долнабаня

155.

долнамитрополия

156.

долнидъбник

157.

долничифлик

158.

доспат

159.

драгоман

160.

дряново

161.

дулово

162.

дупница

163.

дългопол

164.

елена

165.

елинпелин

166.

елхово

167.

етрополе

168.

етъра

169.

завет

170.

земен

171.

златарица

172.

златица

173.

златнипясъци

174.

златоград

175.

ивайловград

176.

иваново

177.

искър

178.

исперих

179.

ихтиман

180.

каварна

181.

казанлък

182.

кайнарджа

183.

калояново

184.

камено

185.

каолиново

186.

карлово

187.

карнобат

188.

каспичан

189.

кирково

190.

кнежа

191.

ковачевци

192.

козлодуй

193.

копривщица

194.

костенец

195.

костинброд

196.

котел

197.

кочериново

198.

кресна

199.

криводол

200.

кричим

201.

крумовград

202.

крушари

203.

кубрат

204.

куклен

205.

кула

206.

кърджали

207.

кюстендил

208.

левски

209.

лесичово

210.

летница

211.

ловеч

212.

лозница

213.

лом

214.

луковит

215.

лъки

216.

любимец

217.

лясковец

218.

мадан

219.

мадара

220.

маджарово

221.

макреш

222.

малкотърново

223.

марица

224.

медковец

225.

мездра

226.

мелник

227.

мизия

228.

минералнибани

229.

мирково

230.

момчилград

231.

монтана

232.

мъглиж

233.

нареченскибани

234.

невестино

235.

неделино

236.

несебър

237.

николаево

238.

николакозлево

239.

никопол

240.

новазагора

241.

новипазар

242.

новосело

243.

огняново

244.

омуртаг

245.

опака

246.

опан

247.

оряхово

248.

павелбаня

249.

павликени

250.

пазарджик

251.

пампорово

252.

панагюрище

253.

перник

254.

перущица

255.

петрич

256.

пещера

257.

пирдоп

258.

плевен

259.

пловдив

260.

полскитръмбеш

261.

поморие

262.

попово

263.

пордим

264.

правец

265.

приморско

266.

провадия

267.

първомай

268.

раднево

269.

радомир

270.

разград

271.

разлог

272.

ракитово

273.

раковски

274.

рила

275.

родопи

276.

роман

277.

рудозем

278.

руен

279.

ружинци

280.

русе

281.

садово

282.

самоков

283.

самуил

284.

сандански

285.

сапаревабаня

286.

сатовча

287.

светивлас

288.

свиленград

289.

свищов

290.

своге

291.

свещари

292.

севлиево

293.

септември

294.

силистра

295.

симеоновград

296.

симитли

297.

ситово

298.

сливен

299.

сливница

300.

сливополе

301.

слънчевбряг

302.

смолян

303.

смядово

304.

созопол

305.

сопот

306.

средец

307.

стамболийски

308.

стамболово

309.

старазагора

310.

столична

311.

стражица

312.

стралджа

313.

стрелча

314.

струмяни

315.

суворово

316.

сунгурларе

317.

сухиндол

318.

съединение

319.

твърдица

320.

тервел

321.

тетевен

322.

тополовград

323.

трекляно

324.

троян

325.

трън

326.

трявна

327.

тунджа

328.

тутракан

329.

търговище

330.

угърчин

331.

хаджидимово

332.

хайредин

333.

харманли

334.

хасково

335.

хисаря

336.

якоруда

337.

хитрино

338.

царево

339.

царкалоян

340.

ценово

341.

чавдар

342.

челопеч

343.

чепеларе

344.

червенбряг

345.

черноочене

346.

чипровци

347.

чирпан

348.

чупрене

349.

шабла

350.

широкалъка

351.

шумен

352.

ябланица

353.

якимово

CYPERN

1.

cypern

2.

cyprus

3.

cyprus

4.

kypros

5.

chypre

6.

zypern

7.

κυπρος

8.

cipro

9.

chipre

10.

chipre

11.

cypern

12.

anchipír

13.

kypr

14.

küpros

15.

ciprus

16.

kipras

17.

kipra

18.

ćipru

19.

cypr

20.

ciper

21.

cyprus

22.

kibris

23.

republikkencypern

24.

republiekcyprus

25.

republicofcyprus

26.

kyproksentasavalta

27.

republiquedechypre

28.

republikzypern

29.

κυπριακηδημοκρατια

30.

repubblicadicipro

31.

republicadechipre

32.

republicadechipre

33.

cypernsrepublik

34.

poblachtnacipíre

35.

kyperskarepublika

36.

küprosevabariik

37.

ciprusiköztàrsasàg

38.

kiprorespublika

39.

kiprasrepublika

40.

republikata’ćipru

41.

republikacypryjska

42.

republikaciper

43.

cyperskarepublika

44.

kibriscumhuriyeti

45.

ağirdağ

46.

ağridaki

47.

așelya

48.

așeritu

49.

așșa

50.

aybifan-dağ

51.

ayinikola-lefkoșa-solya

52.

ayirini-lefkoșa

53.

aykuruș-girne

54.

aymarina-șillura

55.

aynikola-mağusa

56.

aytotoro-mağusa

57.

ayvarvara-lefkoșa

58.

ayvavaçinya

59.

ayyanni-lefkoșa-malunda

60.

ayyorgi-lefkoșa-solya

61.

ayyorgi-mağusa-spathariko

62.

baf-kazası

63.

çatoz

64.

elya-girne

65.

engomi-lefkoșa

66.

engomi-mağusa

67.

eurokıbrıs

68.

euro-kıbrıs

69.

geçitkale

70.

girne-kazası

71.

göneyli

72.

goșși

73.

kalavaç

74.

kaloğreya

75.

kalohoryo-dağ

76.

kalohoryo-lefkoșa-solya

77.

karpașa

78.

koççina

79.

koççinotrimitya

80.

kömürcü

81.

kördemen

82.

korneç

83.

kukla-mağusa

84.

kutsoventi

85.

laçça

86.

larnaka-kazası

87.

lefkoșa

88.

lefkoșa-kazası

89.

lemesos-kazası

90.

lemesosșarapköyleri

91.

lemesos-șarapköyleri

92.

leymosun-kazası

93.

livadya-lefkoșa

94.

livadya-mağusa

95.

mağusa

96.

mağusa-kazası

97.

mandres-lefkoșa

98.

mandres-mağusta

99.

melușa

100.

milya-baf

101.

monağri

102.

monağrulli

103.

mormenekșe

104.

neyohoryo-lefkoșa

105.

ortaköy

106.

palehor-dağ

107.

panağra

108.

pareklișa

109.

patriç

110.

peristerona-lefkoșa

111.

peristerona-mağusa

112.

pirga-mağusa

113.

prastyo-lefkoșa

114.

prastyo-mağusa

115.

șehirselağaçlandırma

116.

șillura

117.

sotira-mağusa

118.

süsköy

119.

trahoni-lefkoșa

120.

trașipeyula

121.

tremeșe

122.

trușa

123.

varișa

124.

vavaçinya

125.

vreçça

126.

vroyișa

127.

yenağra

128.

yeniceköy

129.

yeroșibu

130.

αβδελλερό

131.

αγγαστίνα

132.

αγγλισίδες

133.

αγγολέμι

134.

αγιά

135.

αγία-άννα

136.

αγία-βαρβάρα-λευκωσίας

137.

αγία-βαρβάρα-πάφου

138.

αγία-ειρήνη-κερύνειας

139.

αγία-ειρήνη-λευκωσίας

140.

αγία-μαρίνα-κελοκεδάρων

141.

αγία-μαρίνα-ξυλιάτου

142.

αγία-μαρίνα-σκυλλούρας

143.

αγία-μαρίνα-χρυσοχούς

144.

αγία-μαρινούδα

145.

αγία-νάπα

146.

αγία-τριάς

147.

άγιο-ανδρονικούδι

148.

άγιο-γεωργούδι

149.

άγιοι-βαβατσινιάς

150.

άγιοι-ηλιόφωτοι

151.

άγιοι-τριμιθιάς

152.

άγιος-αθανάσιος

153.

άγιος-αμβρόσιος-κερύνειας

154.

άγιος-αμβρόσιος-λεμεσού

155.

άγιος-ανδρόνικος-καρπασίας

156.

άγιος-ανδρόνικος-τρικώμου

157.

άγιος-βασίλειος

158.

άγιος-γεώργιος-αμμοχώστου

159.

άγιος-γεώργιος-καυκάλλου

160.

άγιος-γεώργιος-κερύνειας

161.

άγιος-γεώργιος-λεμεσού

162.

άγιος-γεώργιοςλευκωσίας-σολέας

163.

άγιος-γεώργιος-πάφου

164.

άγιος-δημητριανός

165.

άγιος-δημήτριος

166.

άγιος-δομέτιος

167.

άγιος-επίκτητος

168.

άγιος-επιφάνιος-ορεινής

169.

άγιος-επιφάνιος-σολέας

170.

άγιος-ερμόλαος

171.

άγιος-ευστάθιος

172.

άγιος-ηλίας

173.

άγιος-θεόδωρος-αμμοχώστου

174.

άγιος-θεόδωρος-λάρνακας

175.

άγιος-θεόδωρος-λεμεσού

176.

άγιος-θεόδωρος-σολέας

177.

άγιος-θεόδωρος-τιλλιρίας

178.

άγιος-θεράπων

179.

άγιος-θωμάς

180.

άγιος-ιάκωβος

181.

άγιος-ισίδωρος

182.

άγιος-ιωάννης-λεμεσού

183.

άγιος-ιωάννης-μαλούντας-λευκωσίας

184.

άγιος-ιωάννης-πάφου

185.

άγιος-ιωάννης-σελέμανη

186.

άγιος-κωνσταντίνος

187.

άγιος-μάμας

188.

άγιος-μερκούριος

189.

άγιος-νικόλαος-αμμοχώστου

190.

άγιος-νικόλαος-λευκωσίας-σολέας

191.

άγιος-νικόλαος-πάφου

192.

άγιος-παύλος

193.

άγιος-σέργιος

194.

άγιος-συμεών

195.

άγιος-σωζόμενος

196.

άγιος-τύχων

197.

άγιος-χαρίτων

198.

αγίρδα

199.

αγλαγγιά

200.

αγλαντζιά

201.

αγριδάκι

202.

αγρίδια

203.

αγροκηπιά

204.

αγρός

205.

αθηένου

206.

αθιένου

207.

αιγιαλούσα

208.

ακάκι

209.

ακανθού

210.

ακαπνού

211.

ακουρσός

212.

ακρούντα

213.

ακρωτήρι

214.

αλαμινός

215.

αλάμπρα

216.

άλασσα

217.

αλεθρικό

218.

αλέκτορα

219.

αλεύγα

220.

αληθινού

221.

αλόδα

222.

άλωνα

223.

αμαργέτη

224.

αμίαντος

225.

αμμαδιές

226.

αμμόχωστος

227.

αμμόχωστος

228.

αμπελικού

229.

ανάγεια

230.

αναδιού

231.

αναλιόντας

232.

αναρή

233.

αναρίτα

234.

αναφωτίδα

235.

ανδρολίκου

236.

ανώγυρα

237.

αξύλου

238.

απεσιά

239.

απλάντα

240.

απλίκι

241.

αραδίππου

242.

αρακαπάς

243.

αργάκα

244.

αργάκι

245.

άρδανα

246.

αρεδιού

247.

αρμενοχώρι

248.

αρμίνου

249.

άρμου

250.

αρναδί

251.

άρσος-λάρνακας

252.

άρσος-λεμεσού

253.

αρτέμι

254.

ασγάτα

255.

ασκάς

256.

άσκεια

257.

ασπρογιά

258.

άσσεια

259.

αστρομερίτης

260.

ασώματος-κερύνειας

261.

ασώματος-λεμεσού

262.

αυγολίδα

263.

αυγόρου

264.

αυδήμου

265.

αυλώνα

266.

αφαμης

267.

αφάμης

268.

αφάντεια-ορνίθι

269.

αχέλεια

270.

αχερίτου

271.

άχνα

272.

αψιού

273.

βαβατσινιά

274.

βάβλα

275.

βαρίσεια

276.

βαρώσι

277.

βάσα-κελλακίου

278.

βάσα-κοιλανίου

279.

βασίλεια

280.

βασίλι

281.

βατιλή

282.

βίκλα

283.

βιτσάδα

284.

βκύπρος

285.

βοθύλακας

286.

βοκολίδα

287.

βορόκληνη

288.

βουνί

289.

βουνιπαναγιας

290.

βουνίπαναγιάς

291.

βουνιπαναγιας-αμπελιτης

292.

βουνιπαναγιάς-αμπελίτης

293.

βουνό

294.

βρέτσια

295.

βυζακιά

296.

βώνη

297.

γαϊδουράς

298.

γαλάτα

299.

γαλαταριά

300.

γαλάτεια

301.

γαληνή

302.

γαληνόπορνη

303.

γαστριά

304.

γέναγρα

305.

γερακιές

306.

γεράνι

307.

γεράσα

308.

γέρι

309.

γερμασόγεια

310.

γεροβάσα

311.

γερόλακκος

312.

γεροσκήπου

313.

γιαλιά

314.

γιόλου

315.

γουδί

316.

γούρρη

317.

γούφες

318.

γύψου

319.

δάλι

320.

δαυλός

321.

δεκέλεια

322.

δελίκηπος

323.

δένεια

324.

δερύνεια

325.

δημοκρατίατηςκύπρου

326.

δημοκρατία-της-κύπρου

327.

διερώνα

328.

διόριος

329.

δράπεια

330.

δρομολαξιά

331.

δρούσεια

332.

δρύμου

333.

δύμες

334.

δύο-ποταμοί

335.

δωρά

336.

δωρός

337.

έγκωμη-αμμοχώστου

338.

έγκωμη-λευκωσίας

339.

ελεδιό

340.

ελιά-κερύνειας

341.

ελιά-λευκωσίας

342.

έμπα

343.

ενωμένηκυπριακήδημοκρατία

344.

ενωμένη-κυπριακή-δημοκρατία

345.

έξω-μετόχι

346.

επαρχία-αμμοχώστου

347.

επαρχία-κερύνειας

348.

επαρχία-λάρνακας

349.

επαρχία-λεμεσού

350.

επαρχία-λευκωσίας

351.

επαρχία-πάφου

352.

επισκοπειό

353.

επισκοπή-λεμεσού

354.

επισκοπή-πάφου

355.

επιχό

356.

επταγώνεια

357.

επτακώμη

358.

εργάτες

359.

ερήμη

360.

ευρέτου

361.

ευρύχου

362.

ζαχαριά

363.

ζύγι

364.

ζωοπηγή

365.

θελέτρα

366.

θέρμεια

367.

θρινιά

368.

ίνεια

369.

καζάφανι

370.

καζιβερά

371.

κάθικας

372.

κακοπετριά

373.

καλαβασός

374.

καλιάνα

375.

καλλέπεια

376.

καλογραία

377.

καλοπαναγιώτης

378.

καλό-χωριό-καπούτη

379.

καλό-χωριό-λάρνακας

380.

καλό-χωριό-λεμεσού

381.

καλό-χωριό-λευκωσίας-σολέας

382.

καλό-χωριό-ορεινής

383.

καλοψίδα

384.

καλυβάκια

385.

καμινάρια

386.

καμπί

387.

καμπιά

388.

κάμπος

389.

καμπυλή

390.

κανλί

391.

καννάβια

392.

κανναβιού

393.

καντού

394.

καπέδες

395.

καπηλειό

396.

καραβάς

397.

καραβοστάσι

398.

καράκουμι

399.

καραμούλληδες

400.

κάρμι

401.

καρπάσεια

402.

καταλιόντας

403.

κατύδατα

404.

κάτω-ακουρδαλειά

405.

κάτω-αρόδες

406.

κάτω-δευτερά

407.

κάτω-δίκωμο

408.

κάτω-δρύς

409.

κάτω-ζώδεια

410.

κάτω-κιβίδες

411.

κατωκοπιά

412.

κάτω-κουτραφάς

413.

κάτω-λεύκαρα

414.

κάτω-μονή

415.

κάτω-μύλος

416.

κάτω-πλάτρες

417.

κάτω-πολεμίδια

418.

κάτω-πύργος

419.

κέδαρες

420.

κελλάκι

421.

κελλιά

422.

κελοκέδαρα

423.

κερύνεια

424.

κερύνεια

425.

κιάδος

426.

κιβισίλι

427.

κιδάσι

428.

κιόμουρτζου

429.

κιόνελι

430.

κιός

431.

κισσόνεργα

432.

κισσούσα

433.

κίτι

434.

κλαυδιά

435.

κλεπίνη

436.

κλήρου

437.

κλιματολογία

438.

κλωνάρι

439.

κνώδαρα

440.

κοιλάνεμος

441.

κοιλάνι

442.

κοίλη

443.

κοιλίνεια

444.

κόκκινα

445.

κοκκινοτριμιθιά

446.

κολόσσι

447.

κονιά

448.

κοντέα

449.

κοντεμένος

450.

κοράκου

451.

κορμακίτης

452.

κορνοκήπος

453.

κόρνος

454.

κορόβεια

455.

κορφή

456.

κόση

457.

κοτσιάτης

458.

κουκά

459.

κούκλια-αμμοχώστου

460.

κούκλια-πάφου

461.

κούρδακα

462.

κουρού-μοναστήρι

463.

κουτσοβέντης

464.

κοφίνου

465.

κρασοχωρια

466.

κρασοχώρια

467.

κρασοχωριαλεμεσου

468.

κρασοχωρια-λεμεσου

469.

κρασοχώριαλεμεσού

470.

κρασοχώρια-λεμεσού

471.

κρηνί

472.

κρίδεια

473.

κρίτου-μαρόττου

474.

κρίτου-τέρα

475.

κυβέρνησητηςκύπρου

476.

κυβέρνηση-της-κύπρου

477.

κυθρέα

478.

κυνούσα

479.

κυπερούντα

480.

κυπριακήκυβέρνηση

481.

κυπριακή-κυβέρνηση

482.

κυπριακο

483.

κυπριακό

484.

κυπρος

485.

κύπρος

486.

κύπροςκυβέρνηση

487.

κύπρος-κυβέρνηση

488.

κυρά

489.

κώμα-του-γιαλού

490.

κώμη-κεπίρ

491.

λάγεια

492.

λαγουδερά

493.

λαζανιάς

494.

λακατάμεια

495.

λακκιά

496.

λάνεια

497.

λαονα

498.

λαόνα

499.

λαοναακαμα

500.

λαονα-ακαμα

501.

λαόναακάμα

502.

λαόνα-ακάμα

503.

λάπαθος

504.

λαπηθιού

505.

λάπηθος

506.

λάρνακα

507.

λάρνακας-λαπήθου

508.

λάσα

509.

λατσιά

510.

λεμεσός

511.

λεμίθου

512.

λέμπα

513.

λεμώνα

514.

λεονάρισσο

515.

λετύμβου

516.

λεύκα

517.

λευκόνοικο

518.

λευκωσία

519.

ληνού

520.

λιβάδι

521.

λιβάδια-αμμοχώστου

522.

λιβάδια-λάρνακας

523.

λιβάδια-λευκωσίας

524.

λιβερά

525.

λιμάνι-κερύνειας

526.

λιμνάτης

527.

λιμνιά

528.

λιμνίτης

529.

λιοπέτρι

530.

λουβαράς

531.

λουκρούνου

532.

λουρουκίνα

533.

λουτρός

534.

λόφου

535.

λυθράγκωμη

536.

λυθροδόντας

537.

λύμπια

538.

λύση

539.

λυσός

540.

μαζωτός

541.

μαθιάτης

542.

μαθικολώνη

543.

μακούντα

544.

μακράσυκα

545.

μαλιά

546.

μαλούντα

547.

μάμμαρη

548.

μαμούνταλη

549.

μαμώνια

550.

μάνδρες-αμμοχώστου

551.

μάνδρες-λευκωσίας

552.

μανδριά-λεμεσού

553.

μανδριά-πάφου

554.

μαράθα

555.

μαραθόβουνος

556.

μαραθούντα

557.

μαργί

558.

μαργό

559.

μαρί

560.

μάρωνας

561.

μαρώνι

562.

μάσαρη

563.

μελάδεια

564.

μελάναργα

565.

μελάνδρα

566.

μελίνη

567.

μελούντα

568.

μελούσεια

569.

μενεού

570.

μένικο

571.

μενόγεια

572.

μέσα-γειτονιά

573.

μέσανα

574.

μέσα-χωριό

575.

μεσόγη

576.

μηλιά-αμμοχώστου

577.

μηλιά-πάφου

578.

μηλιού

579.

μιά-μηλιά

580.

μιτσερό

581.

μονάγρι

582.

μοναγρούλλι

583.

μονάργα

584.

μονή

585.

μονιάτης

586.

μόρα

587.

μόρφου

588.

μοσφιλωτή

589.

μότηδες

590.

μούσερε

591.

μουσουλίτα

592.

μουτουλλάς

593.

μουτταγίακα

594.

μπέïκιοï

595.

μπέλαπαïς

596.

μπογάζι

597.

μυλικούρι

598.

μύρτου

599.

νατά

600.

νέα-δήμματα

601.

νέο-χωριό-λευκωσίας

602.

νέο-χωριό-πάφου

603.

νέτα

604.

νήσου

605.

νικητάρι

606.

νικήτας

607.

νικόκλεια

608.

ξερόβουνος

609.

ξυλιάτος

610.

ξυλοτύμβου

611.

ξυλοφάγου

612.

όβγορος

613.

οδού

614.

οίκος

615.

όμοδος

616.

ομόσπονδηκυπριακήδημοκρατία

617.

ομόσπονδη-κυπριακή-δημοκρατία

618.

ορά

619.

όργα

620.

ορμίδεια

621.

ορούντα

622.

ορτάκιοï

623.

παλαίκυθρο

624.

παλαιομέτοχο

625.

παλαιόμυλος

626.

παλαιόσοφος

627.

παλαιχώρι-μόρφου

628.

παλαιχώρι-ορεινής

629.

παλόδεια

630.

πάναγρα

631.

πάνω-ακουρδαλεια

632.

πάνω-αρόδες

633.

πάνω-αρχιμανδρίτα

634.

πάνω-δευτερά

635.

πάνω-δίκωμο

636.

πάνω-ζώδεια

637.

πάνω-κιβίδες

638.

πάνω-κουτραφάς

639.

πάνω-λεύκαρα

640.

πάνω-παναγιά

641.

πάνω-πλάτρες

642.

πάνω-πολεμίδια

643.

πάνω-πύργος

644.

παραλίμνι

645.

παραμάλι

646.

παραμύθα

647.

παρεκκλησιά

648.

πατρίκι

649.

πάφος

650.

πάφος

651.

πάχνα

652.

παχύαμμος

653.

πέγεια

654.

πεδουλάς

655.

πελαθούσα

656.

πελένδρι

657.

πεντάγεια

658.

πεντάκωμο

659.

πενταλιά

660.

πέρα

661.

πέρα-πεδί

662.

πέρα-χωριό

663.

πέργαμος

664.

περιβόλια-λάρνακας

665.

περιβόλια-τρικώμου

666.

περιστερώνα-αμμοχώστου

667.

περιστερώνα-λευκωσίας

668.

περιστερώνα-πάφου

669.

περιστερωνάρι

670.

πέτρα

671.

πέτρα-του-διγενή

672.

πετροφάνι

673.

πηγένια

674.

πηγή

675.

πιλέρι

676.

πισσούρι

677.

πιταργού

678.

πιτσιλια

679.

πιτσιλιά

680.

πλατάνι

681.

πλατανισσός

682.

πλατανιστάσα

683.

πλατανίστεια

684.

πολέμι

685.

πόλις-χρυσοχούς

686.

πολιτικό

687.

πολύστυπος

688.

πομός

689.

ποτάμι

690.

ποταμιά

691.

ποταμιού

692.

ποταμίτισσα

693.

πραιτώρι

694.

πραστιό-αμμοχώστου

695.

πραστιό-λεμεσού-αυδήμου

696.

πραστιό-λεμεσού-κελλακίου

697.

πραστιό-λευκωσίας

698.

πραστιό-πάφου

699.

πρόδρομος

700.

πρόεδροςτηςδημοκρατίας

701.

πρόεδρος-της-δημοκρατίας

702.

πρόεδροςτηςκυπριακήςδημοκρατίας

703.

πρόεδρος-της-κυπριακής-δημοκρατίας

704.

πύλα

705.

πυργά-αμμοχώστου

706.

πυργά-λάρνακας

707.

πύργος-τηλλυρίας

708.

πυρόγι

709.

ριζοκάρπασο

710.

σαλαμιού

711.

σανίδα

712.

σανταλάρης

713.

σαραμά

714.

σαράντι

715.

σελλάδι-του-άππη

716.

σιά

717.

σιλίκου

718.

σίμου

719.

σινάόρος

720.

σίντα

721.

σιχαρί

722.

σκαρίνου

723.

σκούλλη

724.

σκουριώτισσα

725.

σκυλλούρα

726.

σούνι-ζανακιά

727.

σουσκιού

728.

σοφτάδες

729.

σπαθαρικό

730.

σπαθαρικού

731.

σπήλια

732.

σπιτάλι

733.

στατός-άγιος-φώτιος

734.

σταυροκόννου

735.

στενή

736.

στρόβολος

737.

στρογγυλός

738.

στρουμπί

739.

στύλλοι

740.

σύγκραση

741.

συκόπετρα

742.

συριανοχώρι

743.

σύσκληπος

744.

σωτήρα-αμμοχώστου

745.

σωτήρα-λεμεσού

746.

τάλα

747.

τδβκ

748.

τ-δ-β-κ

749.

τεμβριά

750.

τέμπλος

751.

τέρα

752.

τερσεφάνου

753.

τίμη

754.

τουρκικήδημοκρατίαβόρειαςκύπρου

755.

τουρκική-δημοκρατία-βόρειας-κύπρου

756.

τουρκοκυπριακό-ομόσπονδο-κράτος

757.

τόχνη

758.

τράπεζα

759.

τραχυπέδουλα

760.

τράχωνας

761.

τραχώνι-λεμεσού

762.

τραχώνι-λευκωσίας

763.

τρείς-ελιές

764.

τρεμετουσιά

765.

τρεμιθούσα

766.

τρίκωμο

767.

τριμήκληνη

768.

τριμίθι

769.

τριμιθούσα

770.

τρούλλοι

771.

τρυπημένη

772.

τσάδα

773.

τσακίστρα

774.

τσέρι

775.

τσερκέζοι

776.

ύψωνας

777.

φάλεια

778.

φαρμακάς

779.

φασλί

780.

φασούλα-λεμεσού

781.

φασούλα-πάφου

782.

φικάρδου

783.

φιλούσα-κελοκεδάρων

784.

φιλούσα-χρυσοχούς

785.

φλαμουδι

786.

φλάσου

787.

φοινί

788.

φοινικαριά

789.

φοίνικας

790.

φότα

791.

φρέναρος

792.

φροδίσια

793.

φτερικούδι

794.

φτέριχα

795.

φυλλιά

796.

φύτη

797.

χαλκός

798.

χανδριά

799.

χάρκεια

800.

χάρτζεια

801.

χλώρακας

802.

χοιροκοιτία

803.

χολέτρια

804.

χόλη

805.

χούλου

806.

χρυσίδα

807.

χρυσοχού

808.

ψάθι

809.

ψεματισμένος

810.

ψευδάς

811.

ψιμολόφου

812.

ψυλλάτος

813.

ağridya

814.

ağro

815.

ağrocipya

816.

apeșa

817.

apșu

818.

beyköy

819.

boğaz

820.

bșük

821.

çada

822.

çakistra

823.

çerkez

824.

eksometoș

825.

koççat

826.

pșahi

827.

șa

828.

șarapköyleri

829.

πόλη-χρυσοχούς

830.

πόλη-της-χρυσοχούς

TJEKKIET

1.

ceska-republika

2.

den-tjekkiske-republik

3.

tschechische-republik

4.

tsehhi-vabariik

5.

τσεχικη-δημοκρατια

6.

czech-republic

7.

repulica-checa

8.

republique-tcheque

9.

repubblica-ceca

10.

cehijas-republika

11.

cekijos-respublika

12.

cseh-koztarsasag

13.

repubblica-ceka

14.

tsjechische-republiek

15.

republika-czeska

16.

republica-checa

17.

ceska-republika

18.

ceska-republika

19.

tsekin-tasavalta

20.

tjeckiska-republiken

21.

ceskarepublika

22.

dentjekkiskerepublik

23.

tschechischerepublik

24.

tsehhivabariik

25.

τσεχικηδημοκρατια

26.

czechrepublic

27.

repulicacheca

28.

republiquetcheque

29.

repubblicaceca

30.

cehijasrepublika

31.

cekijosrespublika

32.

csehkoztarsasag

33.

repubblicaceka

34.

tsjechischerepubliek

35.

republikaczeska

36.

republicacheca

37.

ceskarepublika

38.

ceskarepublika

39.

tsekintasavalta

40.

tjeckiskarepubliken

41.

czech

42.

cesko

43.

tjekkiet

44.

tschechien

45.

tsehhi

46.

τσεχια

47.

czechia

48.

chequia

49.

tchequie

50.

cechia

51.

cehija

52.

cekija

53.

csehorszag

54.

tsjechie

55.

czechy

56.

chequia

57.

ceska

58.

tsekinmaa

59.

tjeckien

60.

cechy

61.

česka-republika

62.

tsehhi-vabariik

63.

republica-checa

64.

republique-tcheque

65.

čehijas-republika

66.

cseh-köztarsasag

67.

republica-checa

68.

česka-republika

69.

českarepublika

70.

tsehhivabariik

71.

republicacheca

72.

republiquetcheque

73.

čehijasrepublika

74.

csehköztarsasag

75.

republicacheca

76.

českarepublika

77.

česko

78.

tsjechië

79.

tsehhi

80.

chequia

81.

tchequie

82.

čehija

83.

csehorszag

84.

česka

85.

čechy

86.

česká-republika

87.

českárepublika

88.

republika-česká

89.

republikačeská

90.

čechy

91.

чешката-република

92.

чешкатарепублика

93.

чехия

94.

τσεχία

95.

τσεχική-δημοκρατία

96.

τσεχικήδημοκρατία

97.

república-checa

98.

repúblicacheca

99.

tšehhi

100.

tšehhi-vabariigi

101.

tšehhivabariigi

102.

tchéquie

103.

république-tchèque

104.

républiquetchèque

105.

tšekin-tasavalta

106.

tšekintasavalta

107.

tšekki

108.

tšekinmaa

109.

čekija

110.

čekijos-respublika

111.

čekijosrespublika

112.

chéquia

113.

republica-cehă

114.

republicacehă

115.

češka

116.

republika-češka

117.

republikačeška

118.

csehország

119.

cseh-köztársaság

120.

csehköztársaság

DANMARK

1.

danemark

2.

denemarken

3.

danmark

4.

denmark

5.

tanska

6.

δανία

7.

danimarca

8.

dinamarca

9.

dänemark

10.

dánsko

11.

taani

12.

danija

13.

dānija

14.

id-danimarka

15.

dania

16.

danska

17.

dánia

ESTLAND

1.

eesti

2.

estija

3.

estland

4.

estonia

5.

estónia

6.

estonie

7.

estonija

8.

estonja

9.

εσθονία

10.

igaunija

11.

viro

FINLAND

1.

suomi

2.

finland

3.

finska

4.

finskó

5.

finlândia

6.

finlandia

7.

finlandja

8.

finnország

9.

suomija

10.

somija

11.

finlande

12.

φινλανδία

13.

soomi

14.

finnland

15.

finsko

16.

åland

FRANKRIG

1.

francia

2.

francie

3.

frankrig

4.

frankreich

5.

prantsusmaa

6.

γαλλια

7.

gallia

8.

france

9.

france

10.

francia

11.

francija

12.

prancūzija

13.

prancuzija

14.

franciaország

15.

franciaorszag

16.

franza

17.

frankrijk

18.

francja

19.

frança

20.

francúzsko

21.

francuzsko

22.

francija

23.

ranska

24.

frankrike

25.

französischerepublik

26.

französische-republik

27.

französische_republik

28.

franzosischerepublik

29.

franzosische-republik

30.

franzosische_republik

31.

franzoesischerepublik

32.

franzoesische-republik

33.

franzoesische_republik

34.

frenchrepublic

35.

french-republic

36.

french_republic

37.

republiquefrançaise

38.

republique-française

39.

republique_française

40.

républiquefrançaise

41.

république-française

42.

république_française

43.

republiquefrancaise

44.

republique-francaise

45.

republique_francaise

46.

républiquefrancaise

47.

république-francaise

48.

république_francaise

49.

alsace

50.

auvergne

51.

aquitaine

52.

basse-normandie

53.

bassenormandie

54.

bourgogne

55.

bretagne

56.

centre

57.

champagne-ardenne

58.

champagneardenne

59.

corse

60.

franche-comte

61.

franche-comté

62.

franchecomte

63.

franchecomté

64.

haute-normandie

65.

hautenormandie

66.

ile-de-France

67.

île-de-France

68.

iledeFrance

69.

îledeFrance

70.

languedoc-roussillon

71.

languedocroussillon

72.

limousin

73.

lorraine

74.

midi-pyrenees

75.

midi-pyrénées

76.

midipyrenees

77.

midipyrénées

78.

nord-pas-de-calais

79.

nordpasdecalais

80.

paysdelaloire

81.

pays-de-la-loire

82.

picardie

83.

poitou-charentes

84.

poitoucharentes

85.

provence-alpes-cote-d-azur

86.

provence-alpes-côte-d-azur

87.

provencealpescotedazur

88.

provencealpescôtedazur

89.

rhone-alpes

90.

rhône-alpes

91.

rhonealpes

92.

rhônealpes

93.

guadeloupe

94.

guyane

95.

martinique

96.

reunion

97.

réunion

98.

mayotte

99.

saint-pierre-et-miquelon

100.

saintpierreetmiquelon

101.

polynesie-française

102.

polynésie-française

103.

polynesie-francaise

104.

polynésie-francaise

105.

polynesiefrançaise

106.

polynésiefrançaise

107.

polynesiefrancaise

108.

polynésiefrancaise

109.

nouvelle-caledonie

110.

nouvelle-calédonie

111.

nouvellecaledonie

112.

nouvellecalédonie

113.

wallis-et-futuna

114.

wallisetfutuna

115.

terres-australes-et-antarctiques-françaises

116.

terres-australes-et-antarctiques-françaises

117.

terresaustralesetantarctiquesfrançaises

118.

terresaustralesetantarctique-françaises

119.

saint-barthélémy

120.

saintbarthélémy

121.

saint-barthelemy

122.

saintbarthelemy

123.

saint-martin

124.

saintmartin

125.

франция

TYSKLAND

1.

deutschland

2.

federalrepublicofgermany

3.

bundesrepublik-deutschland

4.

bundesrepublikdeutschland

5.

allemagne

6.

republiquefederaled'allemagne

7.

alemanna

8.

repúblicafederaldealemania

9.

germania

10.

repubblicafederaledigermania

11.

germany

12.

federalrepublicofgermany

13.

tyskland

14.

forbundsrepublikkentyskland

15.

duitsland

16.

bondsrepubliekduitsland

17.

nemecko

18.

spolkovárepublikanemecko

19.

alemanha

20.

republicafederaldaalemanha

21.

niemczech

22.

republikafederalnaniemiec

23.

németország

24.

németországiszövetségiköztársaság

25.

vokietijos

26.

vokietijosfederacinerespublika

27.

vacija

28.

vacijasfederativarepublika

29.

däitschland

30.

bundesrepublikdäitschland

31.

germanja

32.

repubblikafederalitagermanja

33.

gearmaine

34.

poblachtchnaidhmenagearmaine

35.

saksamaa

36.

saksamaaliitvabariik

37.

nemcija

38.

zweznarepublikanemcija

39.

γερμανία

40.

saksa

41.

saksanliittotasavalta

42.

Baden-Württemberg

43.

Bavaria

44.

Bayern

45.

Berlin

46.

Brandenburg

47.

Bremen

48.

Hamburg

49.

Hessen

50.

Lower-Saxony

51.

Mecklenburg-Western-Pomerania

52.

Mecklenburg-Vorpommern

53.

niedersachsen

54.

nordrhein-Westfalen

55.

northrhine-Westphalia

56.

Rheinland-Pfalz

57.

Rhineland-Palatinate

58.

Saarland

59.

Sachsen

60.

Sachsen-Anhalt

61.

Saxony

62.

Saxony-Anhalt

63.

Schleswig-Holstein

64.

Thüringen

65.

Thuringia

66.

Baden-Wuerttemberg

67.

bade-wurtemberg

68.

le-bade-wurtemberg

69.

Baden-Wurttemberg

70.

BadenWürttemberg

71.

BadenWuerttemberg

72.

badewurtemberg

73.

lebadewurtemberg

74.

BadenWurttemberg

75.

Baviera

76.

Bavière

77.

Freistaat-Bayern

78.

FreistaatBayern

79.

Free-State-of-Bavaria

80.

Stato-Libero-di-Baviera

81.

Etat-Libre-Bavière

82.

Brandebourg

83.

Brandeburgo

84.

Brandenburgii

85.

freieundhansestadthamburg

86.

freie-und-hansestadt-hamburg

87.

freiehansestadthamburg

88.

freie-hansestadt-hamburg

89.

hansestadt-hamburg

90.

hansestadthamburg

91.

stadthamburg

92.

stadt-hamburg

93.

hamburg-stadt

94.

hamburg

95.

landhamburg

96.

land-hamburg

97.

hamburku

98.

hampuriin

99.

hamborg

100.

hamburgo

101.

hambourg

102.

amburgo

103.

hamburgu

104.

hanbao

105.

hamburuku

106.

hamburk

107.

hesse

108.

hassia

109.

nordrheinwestfalen

110.

northrhinewestphalia

111.

northrhine-westfalia

112.

northrhinewestfalia

113.

rhenanie-du-nord-westphalie

114.

rhenaniedunordwestphalie

115.

lasaxe

116.

sachsen

117.

sajonia

118.

sajónia

119.

saksen

120.

saksimaa

121.

saksio

122.

saksonia

123.

saksonijos

124.

saška

125.

saska

126.

sasko

127.

sassonia

128.

saxe

129.

saxonia

130.

saxónia

131.

szászország

132.

szaszorszag

133.

Σαξωνία

134.

саксония

135.

freistaat-sachsen

136.

sorben

137.

serbja

138.

Sorben-Wenden

139.

Wenden

140.

lausitzer-sorben

141.

domowina

GRÆKENLAND

1.

Grecia

2.

Graekenland

3.

Griechenland

4.

Hellas

5.

Greece

6.

Grece

7.

Grecia

8.

Griekenland

9.

Grecia

10.

Kreikka

11.

Grekland

12.

Recko

13.

Kreeka

14.

Graecia

15.

Graikija

16.

Gorogorszag

17.

Grecja

18.

Grecja

19.

Grecko

20.

Grcija

21.

ελληνικήδημοκρατία

22.

ελληνική_δημοκρατία

23.

ελληνική-δημοκρατία

24.

ελληνικηδημοκρατια

25.

ελληνικη_δημοκρατια

26.

ελληνικη-δημοκρατια

27.

ελλάδα

28.

ελλαδα

29.

ελλάς

30.

ελλας

31.

γραία

32.

γραια

33.

γραικός

34.

γραικος

35.

θράκη

36.

θρακη

37.

δυτικήθράκη

38.

δυτικηθρακη

39.

ροδόπη

40.

ροδοπη

41.

αιγαίοπέλαγος

42.

αιγαιοπελαγος

43.

ικάριο

44.

ικαριο

45.

αμαξάδες

46.

αμαξαδες

47.

άνωβυρσίνη

48.

ανωβυρσινη

49.

αρριανά

50.

αρριανα

51.

ήφαιστος

52.

ηφαιστος

53.

ίασμος

54.

ιασμος

55.

κέχρος

56.

κεχρος

57.

κομοτηνή

58.

κομοτηνη

59.

κοπτερόν

60.

κοπτερον

61.

λύκειον

62.

λυκειον

63.

ξυλαγάνη

64.

ξυλαγανη

65.

οργάνη

66.

οργανη

67.

ροδίτης-μπρόκτειον

68.

ροδιτης-μπροκτειον

69.

σάππαι

70.

σαππαι

71.

σώστη

72.

σωστη

73.

τυχερόν

74.

τυχερον

75.

έβρος

76.

εβρος

77.

ερύκουσα

78.

ερυκουσα

79.

στρυμόνας

80.

στρυμονας

81.

αγριανή

82.

αγριανη

83.

αλεξανδρούπολις

84.

αλεξανδρουπολις

85.

διδυμότειχο

86.

διδυμοτειχο

87.

καστανεαί

88.

καστανεαι

89.

μέγαδέρειον

90.

μεγαδερειον

91.

μεσήμβρια

92.

μεσημβρια

93.

μεταξάδες

94.

μεταξαδες

95.

μικρόδέριον

96.

μικροδεριον

97.

ορεστιάδα

98.

ορεστιαδα

99.

ορμένιον

100.

ορμενιον

101.

πέπλος

102.

πεπλος

103.

πύθιον

104.

πυθιον

105.

ρούσσα

106.

ρουσσα

107.

ρύζια

108.

ρυζια

109.

σιδήρω

110.

σιδηρω

111.

σουφλί

112.

σουφλι

113.

φέραι

114.

φεραι

115.

ξάνθη

116.

ξανθη

117.

άβδηρα

118.

αβδηρα

119.

γενισέα

120.

γενισεα

121.

γλαύκη

122.

γλαυκη

123.

γοργόνα

124.

γοργονα

125.

δημάριον

126.

δημαριον

127.

εύλαλον

128.

ευλαλον

129.

εχίνος

130.

εχινος

131.

θερμαί

132.

θερμαι

133.

κένταυρος

134.

κενταυρος

135.

κιμμέρια

136.

κιμμερια

137.

κοτύλη

138.

κοτυλη

139.

μάγγανα

140.

μαγγανα

141.

μέδουσα

142.

μεδουσα

143.

μελίβοια

144.

μελιβοια

145.

μύκη

146.

μυκη

147.

νέακεσσάνη

148.

νεακεσσανη

149.

πάχνη

150.

παχνη

151.

πίλημα

152.

πιλημα

153.

πόρτολάγος

154.

πορτολαγος

155.

σάτραι

156.

σατραι

157.

σέλερον

158.

σελερον

159.

σμύνθη

160.

σμυνθη

161.

σταυρούπολις

162.

σταυρουπολις

163.

τοξόται

164.

τοξοται

165.

σαμοθράκη

166.

σαμοθρακη