EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0121

Kommissionens direktiv 2009/121/EF af 14. september 2009 om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter (EØS-relevant tekst)

OJ L 242, 15.9.2009, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 07/05/2012; ophævet ved 32011R1007

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/121/oj

15.9.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 242/13


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/121/EF

af 14. september 2009

om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling, af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF om betegnelser for tekstilprodukter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/121/EF af 14. januar 2009 om betegnelser for tekstilprodukter (1), særlig artikel 15, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 2008/121/EF fastsætter regler for etikettering eller mærkning af produkter for så vidt angår deres tekstilfiberindhold, der skal sikre, at forbrugernes interesser beskyttes. Tekstilprodukter kan kun markedsføres i Fællesskabet, hvis de er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser.

(2)

På baggrund af de seneste resultater fra en teknisk arbejdsgruppe er det med henblik på tilpasning af direktiv 2008/121/EF til den tekniske udvikling nødvendigt at tilføje fibren melamin til listen over fibre i bilag I og V til nævnte direktiv.

(3)

Direktiv 2008/121/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Direktiverne om Betegnelser for og Mærkning af Tekstilprodukter —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 2008/121/EF ændres således:

1)

I bilag I indsættes følgende række 48:

»48

melamin

fibre af mindst 85 masseprocent tværbundne makromolekyler bestående af melaminderivater«

2)

I bilag V indsættes følgende række 48:

»48

Melamin

7,00«

Artikel 2

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 15. september 2010. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. september 2009.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 19 af 23.1.2009, s. 29.


Top