Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0056

Kommissionens direktiv 2009/56/EF af 12. juni 2009 om berigtigelse af gennemførelsesdatoen for direktiv 2008/126/EF om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje ((EØS-relevant tekst))

OJ L 150, 13.6.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 64 - 64

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/56/oj

13.6.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/5


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/56/EF

af 12. juni 2009

om berigtigelse af gennemførelsesdatoen for direktiv 2008/126/EF om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF af 12. december 2006 om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje og om ophævelse af Rådets direktiv 82/714/EØF (1), særlig artikel 20, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 2 i Kommissionens direktiv 2008/126/EF af 19. december 2008 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/87/EF om fastsættelse af tekniske forskrifter for fartøjer på indre vandveje (2) skal medlemsstaterne gennemføre direktiv 2008/126/EF i national ret med virkning fra den 30. december 2008.

(2)

Af tekniske grunde blev direktiv 2008/126/EF ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende inden denne dato. Direktiv 2008/126/EF bør derfor berigtiges, hvad angår gennemførelsesdatoen.

(3)

For at undgå konkurrenceforvridning og forskelle i sikkerhedsniveauet bør ændringerne i direktiv 2006/87/EF gennemføres hurtigst muligt. Medlemsstaterne bør have en rimelig frist til at gennemføre direktiv 2008/126/EF, efter at det blev offentliggjort den 31. januar 2009.

(4)

Bestemmelserne i dette direktiv stemmer overens med udtalelsen fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 7 i Rådets direktiv 91/672/EØF af 16. december 1991 om gensidig anerkendelse af nationale bådførercertifikater for transport af varer og personer ad indre vandveje (3)

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2008/126/EF, artikel 2, stk. 1, ændres »30. december 2008« til »30. juni 2009«.

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til de medlemsstater, der har indre vandveje som nævnt i direktiv 2006/87/EF, artikel 1, stk. 1.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. juni 2009.

På Kommissionens vegne

Antonio TAJANI

Næstformand


(1)  EUT L 389 af 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUT L 32 af 31.1.2009, s. 1.

(3)  EFT L 373 af 31.12.1991, s. 29.


Top