EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0870

2009/870/EF: Kommissionens beslutning af 27. november 2009 om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder (meddelt under nummer K(2009) 9199) (EØS-relevant tekst)

OJ L 315, 2.12.2009, p. 11–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 140 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; stiltiende ophævelse ved 32019R1014 : This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/870/oj

2.12.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 315/11


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 27. november 2009

om ændring af beslutning 2009/821/EF for så vidt angår listen over grænsekontrolsteder

(meddelt under nummer K(2009) 9199)

(EØS-relevant tekst)

(2009/870/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/496/EØF af 15. juli 1991 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for dyr, der føres ind i Fællesskabet fra tredjelande, og om ændring af direktiv 89/662/EØF, 90/425/EØF og 90/675/EØF (1), særlig artikel 6, stk. 4, andet afsnit, sidste punktum,

under henvisning til Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet (2), særlig artikel 6, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces (3) fastlægges en liste over grænsekontrolsteder, der er godkendt i henhold til direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Den pågældende liste findes i bilag I til nævnte beslutning.

(2)

Kommissionens kontroltjeneste, Levnedsmiddel- og Veterinærkontoret (FVO), har gennemført en inspektion af grænsekontrolstedet i Københavns lufthavn. Resultaterne af inspektionen var tilfredsstillende. Der bør derfor tilføjes et yderligere inspektionscenter for dette grænsekontrolsted til listen i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(3)

På grundlag af meddelelser fra Danmark, Frankrig, Italien og Portugal bør visse kategorier af dyr eller animalske produkter, der kan kontrolleres på en række grænsekontrolsteder, som allerede er godkendt i overensstemmelse med beslutning 2009/821/EF, tilføjes til listen over grænsekontrolsteder for de pågældende medlemsstater i bilag I til nævnte beslutning.

(4)

På grundlag af resultaterne af FVO-kontrolbesøg i overensstemmelse med beslutning 2009/821/EF og meddelelser fra Frankrig, Irland og Italien bør visse kategorier af dyr og animalske produkter, der kan kontrolleres på en række grænsekontrolsteder, som allerede er godkendt i overensstemmelse med beslutning 2009/821/EF, fjernes fra listen over grænsekontrolsteder for de pågældende medlemsstater i bilag I til nævnte beslutning.

(5)

På grundlag af en meddelelse fra Letland bør listen over grænsekontrolsteder for denne medlemsstat ændres for at tage hensyn til suspensionen af et af dens grænsekontrolsteder.

(6)

På grundlag af meddelelser fra Belgien, Tyskland og Frankrig bør visse grænsekontrolsteder for disse medlemsstater udgå af listen over grænsekontrolsteder i bilag I til beslutning 2009/821/EF.

(7)

På grundlag af en meddelelse fra Italien bør listen over grænsekontrolsteder for denne medlemsstat ændres for at tage hensyn til ændringen af navnet på et af dens grænsekontrolsteder.

(8)

Herudover har Belgien meddelt, at inspektionscentret OCHZ på grænsekontrolstedet i Zeebrugge er lukket, og at et nyt center er åbnet.

(9)

Beslutning 2009/821/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2009/821/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. november 2009.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 268 af 24.9.1991, s. 56.

(2)  EFT L 24 af 30.1.1998, s. 9.

(3)  EUT L 296 af 12.11.2009, s. 1.


BILAG

I bilag I foretages følgende ændringer:

1)

I den del, der vedrører Belgien, foretages følgende ændringer:

a)

linjen for Oostende havn udgår

b)

linjen for Zeebrugge havn affattes således:

»Zeebrugge

BE ZEE 1

P

 

HC(2), NHC(2)«

 

2)

I den del, der vedrører Danmark, foretages følgende ændringer:

a)

linjen for Københavns lufthavn affattes således:

»København

DK CPH 4

A

Centre 1, SAS 1 (North)

HC(1)(2), NHC (*)

 

Centre 2, SAS 2 (East)

HC (*), NHC(2)

 

Centre 3

 

U, E, O

Centre 4

HC(2)«

 

b)

linjen for Skagen havn affattes således:

»Skagen

DK SKA 1

P

 

HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6)«

 

3)

I den del, der vedrører Tyskland, udgår linjerne for grænsekontrolstederne i Kiel, Lübeck og Rügen.

4)

I den del, der vedrører Irland, foretages følgende ændringer:

a)

linjen for Dublin lufthavn affattes således:

»Dublin Airport

IE DUB 4

A

 

 

b)

linjen for Shannon lufthavn affattes således:

»Shannon

IE SNN 4

A

 

HC(2), NHC(2)

U, E«

5)

I den del, der vedrører Frankrig, foretages følgende ændringer:

a)

linjen for Concarneau–Douarnenez havn udgår

b)

linjen for Roissy-Charles de Gaulle lufthavn affattes således:

»Roissy Charles-de-Gaulle

FR CDG 4

A

Air France

HC-T(1),

HC-NT,

NHC-NT

 

France Handling

HC-T(1),

HC-NT,

NHC

 

Station animalière

 

E, O(14)«

c)

linjen for Vatry lufthavn affattes således:

»Vatry

FR VRY 4

A

 

HC-T(CH)(1)(2), NHC-NT(2)«

 

6)

I den del, der vedrører Italien, foretages følgende ændringer:

a)

linjen for Civitavecchia havn affattes således:

»Civitavecchia

IT CVV 1

P

 

HC(2), NHC(2)«

 

b)

linjen for Gioia Tauro havn affattes således:

»Gioia Tauro

IT GIT 1

P

 

HC(2),

NHC-NT(2)«

 

c)

linjen for Vado Ligure Savona havn affattes således:

»Vado Ligure Savona

IT VDL 1

P

 

HC(2),NHC-NT(2)«

 

7)

I den del, der vedrører Letland, affattes linjen for Riga havn (Baltmarine Terminal) således:

»Riga (Baltmarine Terminal) (*)

LV BTM 1

P

 

HC-T(FR)(2) (*)«

 

8)

I den del, der vedrører Portugal, affattes linjen for Lissabon lufthavn således:

»Lisboa

PT LIS 4

A

 

HC(2),

NHC-NT(2)


Top