EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0812

2008/812/EF: Kommissionens beslutning af 24. oktober 2008 om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland (meddelt under nummer K(2008) 6154) (EØS-relevant tekst)

OJ L 282, 25.10.2008, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 94 - 96

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; ophævet ved 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/812/oj

25.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 282/19


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. oktober 2008

om ændring af beslutning 2006/415/EF for så vidt angår visse beskyttelsesforanstaltninger over for et udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland

(meddelt under nummer K(2008) 6154)

(EØS-relevant tekst)

(2008/812/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 9, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 af 26. maj 2003 om dyresundhedsmæssige betingelser for ikke-kommerciel transport af selskabsdyr og om ændring af Rådets direktiv 92/65/EØF (3), særlig artikel 18, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 2005/94/EF af 20. december 2005 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af aviær influenza og om ophævelse af direktiv 92/40/EØF (4), særlig artikel 63, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2006/415/EF af 14. juni 2006 om visse beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Fællesskabet (5) er der fastsat visse beskyttelsesforanstaltninger, der skal anvendes for at hindre sygdommen i at sprede sig, herunder oprettelse af et område A og et område B efter mistanke om udbrud eller et bekræftet udbrud af sygdommen. De pågældende områder er opført i bilaget til beslutning 2006/415/EF.

(2)

Efter et bekræftet udbrud af højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 i Landkreis Görlitz, Sachsen, i Tyskland traf Tyskland beskyttelsesforanstaltninger i henhold til beslutning 2006/415/EF, herunder oprettelse af et område A og et område B, jf. artikel 4 i nævnte beslutning.

(3)

Kommissionens beslutning 2008/795/EF af 10. oktober 2008 om visse midlertidige beskyttelsesforanstaltninger over for højpatogen aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ i Tyskland (6) blev vedtaget efter udbruddet i Tyskland. Ved beslutning 2008/795/EF afgrænses de områder, hvor de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger foreskrevet i beslutning 2006/415/EF skal anvendes, og foranstaltningernes anvendelsesperiode fastsættes.

(4)

De midlertidige beskyttelsesforanstaltninger er nu blevet behandlet af Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed, og de bør stadfæstes.

(5)

Udbruddet i Tyskland er sket tæt på grænsen til Polen, og Polen har derfor truffet de relevante beskyttelsesforanstaltninger i overensstemmelse med beslutning 2006/415/EF, herunder oprettelse af et område A og et område B. De pågældende områder bør derfor indsættes i bilaget til beslutning 2006/415/EF.

(6)

Beslutning 2006/415/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Af hensyn til klarheden i fællesskabslovgivningen bør beslutning 2008/795/EF ophæves.

(8)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed –

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/415/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Beslutning 2008/795/EF ophæves.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13.

(2)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29.

(3)  EUT L 146 af 13.6.2003, s. 1.

(4)  EUT L 10 af 14.1.2006, s. 16.

(5)  EUT L 164 af 16.6.2006, s. 51.

(6)  EUT L 272 af 14.10.2008, s. 16.


BILAG

»BILAG

DEL A

Område A oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område A

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

DE

TYSKLAND

Görlitz

14284

Den zone på 10 km, der er etableret omkring udbruddet i Markersdorf kommune i Landkreis Görlitz, og som omfatter følgende kommuner eller dele heraf:

 

Görlitz

 

Markersdorf

 

Schöpstal

 

Königshain

 

Reichenbach/O.L.

 

Sohland a. Rotstein

 

Bernstadt a. d. Eigen

 

Schönau-Berzdorf a. d. Eigen

 

Kodersdorf

 

Vierkirchen

 

Waldhufen

13.11.2008

PL

POLEN

Provinsen Dolnośląskie

Zgorzelecki

00225

Det område i distriktet Zgorzelecki, der afgrænses som følger:

mod nord: byen Zgorzelecs nordgrænse

mod øst: byen Zgorzelecs, landsbyen Koźmins og landsbyen Osiek Łużyckis østlige grænse

mod syd: landsbyen Osiek Łużyckis sydlige grænse

mod vest: grænsen mellem Polen og Tyskland

13.11.2008

DEL B

Område B oprettet i henhold til artikel 4, stk. 2:

ISO-landekode

Medlemsstat

Område B

Anvendelsen ophører (dato) (artikel 4, stk. 4, litra b), nr. iii))

Kode

(hvis en sådan findes)

Navn

DE

TYSKLAND

Görlitz

14284

Det område af Landkreis Görlitz, som omfatter følgende kommuner eller dele heraf:

 

Neißeaue

 

Horka

 

Niesky

 

Quitzdorf am See

 

Hohendubrau

 

Kittlitz

 

Löbau

 

Rosenbach

 

Berthelsdorf

 

Großhennersdorf

 

Schlegel

 

Ostritz

13.11.2008

Bautzen

14272

Det område af Landkreis Bautzen, som omfatter følgende kommune eller dele heraf:

Weißenberg

PL

POLEN

Provinsen Dolnośląskie

Zgorzelecki

00225

I distriktet Zgorzelecki følgende kommuner:

Pieńsk, herunder byen Pieńsk og Pieńsks landsbyområde

Sulików

Zgorzelec (bortset fra de områder, der er opført i del A)

Zawidów

13.11.2008«


Top