Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0809

2008/809/EF: Kommissionens beslutning af 14. oktober 2008 om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (meddelt under nummer K(2008) 5894) (EØS-relevant tekst)

OJ L 281, 24.10.2008, p. 16–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/809/oj

24.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 281/16


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. oktober 2008

om, at bestemte stoffer ikke optages i bilag I, I A eller I B til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter

(meddelt under nummer K(2008) 5894)

(EØS-relevant tekst)

(2008/809/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 1451/2007 af 4. december 2007 om den anden fase af det tiårs arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter (2) er der opstillet en liste over aktive stoffer, som skal vurderes med henblik på eventuel optagelse i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(2)

Det gælder for en række kombinationer af stof/produkttype på listen, enten at alle deltagerne er trådt ud af undersøgelsesprogrammet, eller at den rapporterende medlemsstat, der er udpeget til vurderingen, ikke har modtaget noget fuldstændigt dossier inden for den tidsfrist, der er angivet i artikel 9 og artikel 12, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1451/2007.

(3)

Kommissionen har derfor i medfør af artikel 11, stk. 2, artikel 12, stk. 1, og artikel 13, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 underrettet medlemsstaterne herom. De samme oplysninger er også offentliggjort elektronisk den 8. november 2007.

(4)

Inden for tre måneder efter offentliggørelsen af oplysningerne har ingen person eller medlemsstat tilkendegivet interesse for at indtræde som deltager for de pågældende stoffer og produkttyper.

(5)

I henhold til artikel 12, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1451/2007 bør de pågældende stoffer og produkttyper derfor ikke optages i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De i bilaget anførte stoffer og produkttyper optages ikke i bilag I, I A eller I B til direktiv 98/8/EF.

Artikel 2

For så vidt angår artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1451/2007 finder denne beslutning anvendelse fra dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. oktober 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.

(2)  EUT L 325 af 11.12.2007, s. 3.


BILAG

Navn

EF-nummer

CAS-nummer

Produkttype

RMS

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber

 

312600-89-8

2

AT

bis[1-cyclohexyl-1,2-di(hydroxy-.kappa.O)diazeniumat(2-)]-kobber

 

312600-89-8

6

AT

bronopol

200-143-0

52-51-7

1

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

3

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

4

ES

bronopol

200-143-0

52-51-7

13

ES

chlorcresol

200-431-6

59-50-7

4

FR

myresyre

200-579-1

64-18-6

1

BE

myresyre

200-579-1

64-18-6

13

BE

benzoesyre

200-618-2

65-85-0

1

DE

benzoesyre

200-618-2

65-85-0

2

DE

benzoesyre

200-618-2

65-85-0

6

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

3

DE

propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

salicylsyre

200-712-3

69-72-7

6

LT

propan-1-ol

200-746-9

71-23-8

3

DE

citronsyre

201-069-1

77-92-9

2

BE

citronsyre

201-069-1

77-92-9

3

BE

symclosen

201-782-8

87-90-1

6

UK

chlorxylenol

201-793-8

88-04-0

1

BE

chlorxylenol

201-793-8

88-04-0

2

BE

chlorxylenol

201-793-8

88-04-0

3

BE

chlorxylenol

201-793-8

88-04-0

4

BE

chlorxylenol

201-793-8

88-04-0

5

BE

chlorxylenol

201-793-8

88-04-0

6

BE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

2

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

3

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

4

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

6

IE

dichlorophen

202-567-1

97-23-4

13

IE

triclocarban

202-924-1

101-20-2

1

SK

triclocarban

202-924-1

101-20-2

2

SK

triclocarban

202-924-1

101-20-2

4

SK

glyoxal

203-474-9

107-22-2

6

FR

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

1

DE

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

2

DE

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

3

DE

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

4

DE

hexa-2,4-diensyre/sorbinsyre

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dichlor-5,5-dimethylhydantoin

204-258-7

118-52-5

2

NL

chlorophen

204-385-8

120-32-1

1

NO

chlorophen

204-385-8

120-32-1

4

NO

chlorophen

204-385-8

120-32-1

6

NO

benzylbenzoat

204-402-9

120-51-4

2

UK

benzethoniumchlorid

204-479-9

121-54-0

1

BE

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

1

UK

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

3

UK

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

4

UK

cetylpyridiniumchlorid

204-593-9

123-03-5

5

UK

nitromethylidyntrimethanol

204-769-5

126-11-4

2

UK

nitromethylidyntrimethanol

204-769-5

126-11-4

3

UK

nitromethylidyntrimethanol

204-769-5

126-11-4

6

UK

nitromethylidyntrimethanol

204-769-5

126-11-4

13

UK

tosylchloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

1

ES

tosylchloramidnatrium

204-854-7

127-65-1

6

ES

kaliumdimethyldithiocarbamat

204-875-1

128-03-0

2

UK

kaliumdimethyldithiocarbamat

204-875-1

128-03-0

4

UK

kaliumdimethyldithiocarbamat

204-875-1

128-03-0

6

UK

kaliumdimethyldithiocarbamat

204-875-1

128-03-0

13

UK

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

2

UK

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

3

UK

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

4

UK

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

5

UK

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

6

UK

natriumdimethyldithiocarbamat

204-876-7

128-04-1

13

UK

captan

205-087-0

133-06-2

6

IT

thiram

205-286-2

137-26-8

2

BE

thiram

205-286-2

137-26-8

6

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

2

BE

ziram

205-288-3

137-30-4

6

BE

kaliummethyldithiocarbamat

205-292-5

137-41-7

2

CZ

metamnatrium

205-293-0

137-42-8

2

BE

metamnatrium

205-293-0

137-42-8

4

BE

metamnatrium

205-293-0

137-42-8

6

BE

metamnatrium

205-293-0

137-42-8

13

BE

dinatriumcyandithiocarbamat

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof

205-444-0

140-95-4

13

HU

nabam

205-547-0

142-59-6

2

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

4

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

6

PL

nabam

205-547-0

142-59-6

13

PL

thiabendazol

205-725-8

148-79-8

6

ES

diuron

206-354-4

330-54-1

6

DK

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

1

DE

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

2

DE

natriumbenzoat

208-534-8

532-32-1

6

DE

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

2

FR

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

6

FR

hydroxyl-2-pyridon

212-506-0

822-89-9

13

FR

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat

212-579-9

828-00-2

2

AT

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat

212-579-9

828-00-2

6

AT

2,6-dimethyl-1,3-dioxan-4-ylacetat

212-579-9

828-00-2

13

AT

tetradoniumbromid

214-291-9

1119-97-7

1

NO

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-dithiol-3-on

214-754-5

1192-52-5

6

PL

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

1

NL

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

2

NL

dinatriumtetraborat, vandfrit

215-540-4

1330-43-4

13

NL

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

2,4-dichlorbenzylalkohol

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

chlorothalonil

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-methyl-2H-isothiazol-3-on

220-239-6

2682-20-4

4

SI

natriumdichlorisocyanuratdihydrat

220-767-7

51580-86-0

1

UK

natriumdichlorisocyanuratdihydrat

220-767-7

51580-86-0

6

UK

troclosennatrium

220-767-7

2893-78-9

1

UK

troclosennatrium

220-767-7

2893-78-9

6

UK

mecetroniumethylsulfat

221-106-5

3006-10-8

2

PL

bis(trichlormethyl)sulfon

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(ethylendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(ethylendioxy)dimethanol

222-720-6

3586-55-8

4

PL

natrium-2,4,6-trichlorphenolat

223-246-2

3784-03-0

2

IE

natrium-2,4,6-trichlorphenolat

223-246-2

3784-03-0

3

IE

natrium-2,4,6-trichlorphenolat

223-246-2

3784-03-0

6

IE

pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2″-(hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)triethanol

225-208-0

4719-04-4

4

PL

tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

3

ES

tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroxymethyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion

226-408-0

5395-50-6

4

ES

terbuthylazin

227-637-9

5915-41-3

2

UK

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

6

FR

methylendithiocyanat

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hydroxymethyl)-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-brom-2-nitrovinyl)benzen

230-515-8

7166-19-0

13

SK

didecyldimethylammoniumchlorid

230-525-2

7173-51-5

13

IT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

6

PT

prometryn

230-711-3

7287-19-6

13

PT

calciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

1

DE

calciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

3

DE

calciumdihexa-2,4-dienoat

231-321-6

7492-55-9

6

DE

iod

231-442-4

7553-56-2

2

SE

iod

231-442-4

7553-56-2

4

SE

iod

231-442-4

7553-56-2

5

SE

iod

231-442-4

7553-56-2

6

SE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

1

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

2

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

4

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

5

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

6

DE

natriumhydrogensulfit

231-548-0

7631-90-5

13

DE

natriumchlorid

231-598-3

7647-14-5

5

PT

orthophosphorsyre

231-633-2

7664-38-2

4

PT

natriumhypochlorit

231-668-3

7681-52-9

6

IT

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

1

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

2

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

4

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

5

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

6

DE

dinatriumdisulfit

231-673-0

7681-57-4

13

DE

kaliumpermanganat

231-760-3

7722-64-7

5

SK

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

1

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

2

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

4

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

5

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

6

DE

natriumsulfit

231-821-4

7757-83-7

13

DE

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

2

PT

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

3

PT

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

4

PT

natriumchlorit

231-836-6

7758-19-2

5

PT

natriumchlorat

231-887-4

7775-09-9

2

PT

natriumchlorat

231-887-4

7775-09-9

5

PT

hvidløgsekstrakt

232-371-1

8008-99-9

3

PL

hvidløgsekstrakt

232-371-1

8008-99-9

4

PL

hvidløgsekstrakt

232-371-1

8008-99-9

5

PL

hvidløgsekstrakt

232-371-1

8008-99-9

18

PL

hvidløgsekstrakt

232-371-1

8008-99-9

19

PL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

1

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

2

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

3

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

6

NL

borsyre

233-139-2

10043-35-3

13

NL

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

1

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

2

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

4

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

5

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

6

DE

kaliumsulfit

233-321-1

10117-38-1

13

DE

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

2

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

3

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

4

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

6

LV

natriumhydrogen-2,2′-methylenbis[4-chlorphenolat]

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibrom-2-cyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibrom-2-cyanacetamid

233-539-7

10222-01-2

5

DK

carbendazim

234-232-0

10605-21-7

6

DE

carbendazim

234-232-0

10605-21-7

13

DE

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

1

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

2

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

3

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

6

NL

dinatriumoctaborattetrahydrat

234-541-0

12280-03-4

13

NL

pyrithionzink

236-671-3

13463-41-7

13

SE

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

1

ES

dodecylguanidinmonohydrochlorid

237-030-0

13590-97-1

2

ES

bromchlorid

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(benzyloxy)methanol

238-588-8

14548-60-8

2

UK

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

6

ES

chlorotoluron

239-592-2

15545-48-9

13

ES

natrium-p-chlor-m-cresolat

239-825-8

15733-22-9

4

FR

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

1

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

2

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

4

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

5

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

6

DE

dikaliumdisulfit

240-795-3

16731-55-8

13

DE

D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

D-gluconsyre, forbindelse med N,N″-bis(4-chlorphenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradecandiamidin (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

benzoxoniumchlorid

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(diiodmethyl)sulfonyl]toluen

243-468-3

20018-09-1

13

UK

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

2

NO

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

4

NO

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

6

NO

(benzothiazol-2-ylthio)methylthiocyanat

244-445-0

21564-17-0

13

NO

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

1

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

2

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

3

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

4

DE

kalium-(E,E)-hexa-2,4-dienoat

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-octyl-2H-isothiazol-3-on

247-761-7

26530-20-1

4

UK

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

3

NL

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

4

NL

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

5

NL

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

6

NL

bromchlor-5,5-dimethylimidazolidin-2,4-dion

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurinstof/isoproturon

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(allyloxy)-2-(2,4-dichlorphenyl)ethyl]-1H-imidazol/imazalil

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-brom-2-(brommethyl)pentandinitril

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

2

IE

m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

3

IE

m-phenoxybenzyl-3-(2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/permethrin

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-dichlorphenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazol/propiconazol

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on

264-843-8

64359-81-5

6

NO

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

6

ES

cis-4-[3-(p-tert-butylphenyl)-2-methylpropyl]-2,6-dimethylmorpholin/fenpropimorph

266-719-9

67564-91-4

13

ES

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

5

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

6

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-18-alkyldimethyl, chlorider

269-919-4

68391-01-5

13

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

270-325-2

68424-85-1

6

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider

270-325-2

68424-85-1

13

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, di-C8-10-alkyldimethyl, chlorider

270-331-5

68424-95-3

13

IT

fedtsyrer, kokos-, reaktionsprodukter med diethanolamin

270-430-3

68440-04-0

3

HU

aminer, C10-16-alkyldimethyl, N-oxider

274-687-2

70592-80-2

1

PT

pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

274-778-7

70693-62-8

1

SI

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

1,3-didecyl-2-methyl-1H-imidazoliumchlorid

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(hydroxymethyl)-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl]-1,3-bis(hydroxymethyl)urinstof/diazolidinylurinstof

278-928-2

78491-02-8

7

LT

magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat

279-013-0

84665-66-7

3

PL

magnesiummonoperoxyphthalathexahydrat

279-013-0

84665-66-7

4

PL

tributyltetradecylphosphoniumchlorid

279-808-2

81741-28-8

2

PL

tributyltetradecylphosphoniumchlorid

279-808-2

81741-28-8

4

PL

tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion

284-893-4

84989-05-9

2

HU

tjæresyrer, polyalkylphenolfraktion

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Melaleuca alternifolia, ekstrakt/australsk tetræsolie

285-377-1

85085-48-9

3

ES

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

5

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

6

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-14-alkyldimethyl, chlorider

287-089-1

85409-22-9

13

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

5

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

6

IT

kvaternære ammoniumforbindelser, C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl, chlorider

287-090-7

85409-23-0

13

IT

urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

2

PL

urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

6

PL

urinstof, N,N′-bis-(hydroxymethyl)-, reaktionsprodukter med 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, ethylenglycol og formaldehyd

292-348-7

90604-54-9

13

PL

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

1

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

2

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

3

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

4

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

6

LT

kvaternære ammoniumforbindelser, [2-[[2-[(2-carboxyethyl)(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]amino]-2-oxoethyl]-kokos-alkyldimethyl-, hydroxider, indre salte

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dion

401-570-7

89415-87-2

2

NL

reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin

403-950-8

164907-72-6

1

DE

reaktionsprodukter af: glutaminsyre og N-(C12-14-alkyl)propylendiamin

403-950-8

164907-72-6

3

DE

blanding af: (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-bis(2-ethylhexyl)phosphat; (C8-18)alkylbis(2-hydroxyethyl)ammonium-2-ethylhexylhydrogenphosphat

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-chlor-2-(4-chlorphenoxy)phenol

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benzo(b)thien-2-yl-5,6-dihydro-1,4,2-oxathiazin-4-oxid

431-030-6

163269-30-5

13

PT

reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)

432-440-8

220444-73-5

6

HU

reaktionsprodukter af diisopropanolamin med formaldehyd (1:4)

432-440-8

220444-73-5

13

HU

reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

1

HU

reaktionsprodukter af dimethyladipat, dimethylglutarat, dimethylsuccinat og hydrogenperoxid/perestan

432-790-1

5

HU

bis-(3-aminopropyl)-octylamin

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

bis-(3-aminopropyl)-octylamin

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

bis-(3-aminopropyl)-octylamin

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

bis-(3-aminopropyl)-octylamin

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-chlor-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidin/chlothianidin

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sphaericus

Micro-organism

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14

Micro-organism

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14

Micro-organism

5

IT

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

1

IE

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

6

IE

aminer, n-C10-16-alkyltrimethylendi-, reaktionsprodukter med chloreddikesyre

blanding

139734-65-9

13

IE

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

blanding

1

UK

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

blanding

2

UK

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

blanding

3

UK

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

blanding

4

UK

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

blanding

6

UK

blanding af 1-phenoxypropan-2-ol (Einecs 212-222-7) og 2-phenoxypropanol (Einecs 224-027-4)

blanding

13

UK

blanding af 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 247-500-7) og 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (Einecs 220-239-6)

blanding

55965-84-9

3

FR

kaliumsalte af fedtsyrer (C15-21)

blanding

2

DE

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

1

ES

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

2

ES

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

3

ES

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

4

ES

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

5

ES

kvaternære ammoniumiodider

blanding

308074-50-2

6

ES

kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC

blanding af stoffer, der er optaget i Einecs

6

IT

kvaternære ammoniumforbindelser (benzylalkyldimethyl (alkyl fra C8-C22, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller hydroxider)/BKC

blanding af stoffer, der er optaget i Einecs

13

IT

kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC

blanding af stoffer, der er optaget i Einecs

6

IT

kvaternære ammoniumforbindelser (dialkyldimethyl (alkyl fra C6-C18, mættede og umættede, samt talgalkyl, kokosalkyl og sojaalkyl) chlorider, bromider eller methylsulfater)/DDAC

blanding af stoffer, der er optaget i Einecs

13

IT

sølvnatriumhydrogenzirconiumphosphat

endnu ikke tildelt

3

SE

sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold

endnu ikke tildelt

398477-47-9

1

SE

sølv-zink-aluminium-bor-phosphatglas/glasoxid, med sølv- og zinkindhold

endnu ikke tildelt

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil

plantebeskyttelsesmiddel

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil

plantebeskyttelsesmiddel

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(.beta.-allyloxy-2,4-dichlorphenylethyl)imizadol/teknisk imazalil

plantebeskyttelsesmiddel

73790-28-0

13

DE

[1.alpha.(S*),3.alpha.]-(.alpha.)-cyan-(3-phenoxyphenyl)methyl-3-(2,2-dichlorethenyl)-2,2-dichlorvinyl)-2,2-dimethylcyclopropancarboxylat/alpha-cypermethrin

plantebeskyttelsesmiddel

67375-30-8

6

BE

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

6

PT

4-brom-2-(4-chlorphenyl)-1-(ethoxymethyl)-5-(trifluormethyl)-1H-pyrrol-3-carbonitril/chlorfenapyr

plantebeskyttelsesmiddel

122453-73-0

13

PT

aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-18-6

6

SE

aluminiumnatriumsilicat-sølv-complex/sølvzeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-18-6

13

SE

aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølv-zink-zeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-20-0

1

SE

aluminiumnatriumsilicat-sølv-zink-complex/sølv-zink-zeolit

plantebeskyttelsesmiddel

130328-20-0

6

SE

guazatintriacetat

plantebeskyttelsesmiddel

115044-19-4

2

UK

blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)

plantebeskyttelsesmiddel

6

PL

blanding af 5-hydroxymethoxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (CAS 59720-42-2, 16,0 %), 5-hydroxymethyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3.3.0)octan (Einecs 229-457-6; 28,8 %) og 5-hydroxypoly[methylenoxy]methyl-1-aza-3,7-dioxabicyclo(3,3,0)octan (CAS 56709-13-8; 5,2 %) i vand (50 %)

plantebeskyttelsesmiddel

13

PL

copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol

polymer

191546-07-3

6

HU

copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol

polymer

191546-07-3

7

HU

copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol

polymer

191546-07-3

10

HU

copolymer af 2-propenal og propan-1,2-diol

polymer

191546-07-3

13

HU

N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer

polymer

31075-24-8

2

UK

N,N,N′,N′-tetramethylethylendiamin bis(2-chlorethyl)ether copolymer

polymer

31075-24-8

13

UK

poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)

polymer

94667-33-1

3

IT

poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)

polymer

94667-33-1

6

IT

poly(oxy-1,2-ethandiyl),.alpha.-[2-(didecylmethylammonio)ethyl]-.omega.-hydroxy-, propanoat (salt)

polymer

94667-33-1

13

IT


Top