EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0674

2008/674/EF: Kommissionens beslutning af 13. august 2008 om ændring af beslutning 2007/683/EF om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn (meddelt under nummer K(2008) 4321)

OJ L 220, 15.8.2008, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/674/oj

15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/30


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. august 2008

om ændring af beslutning 2007/683/EF om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn

(meddelt under nummer K(2008) 4321)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(2008/674/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens beslutning 2007/683/EF (2) godkendtes en plan, som Ungarn forelagde den 11. juli 2007, for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i de områder i Ungarn, der er angivet i bilaget til nævnte beslutning.

(2)

Ungarn har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til klassisk svinepest hos vildtlevende svin i Ungarn. På baggrund af de foreliggende epidemiologiske oplysninger bør planens foranstaltninger for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin udvides til også at omfatte visse områder af amtet Heves og af amtet Borsod-Abaúj-Zemplén.

(3)

Af hensyn til EF-lovgivningens gennemsigtighed bør bilaget til beslutning 2007/683/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

(4)

Beslutning 2007/683/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/683/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 281 af 25.10.2007, s. 27. Ændret ved beslutning 2008/159/EF (EUT L 51 af 26.2.2008, s. 21).


BILAG

»BILAG

Områder, som planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin skal gennemføres i

Området henhørende under amtet Nógrád og området henhørende under amtet Pest beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E71, området henhørende under amtet Heves beliggende øst for grænsen til amtet Nógrád, syd og vest for grænsen til amtet Borsod-Abaúj-Zemplén og nord for motorvej E71 og området henhørende under amtet Borsod-Abaúj-Zemplén beliggende syd for grænsen til Slovakiet, øst for grænsen til amtet Heves, nord og vest for motorvej E71, syd for hovedvej nr. 37 (stykket mellem motorvej E71 og hovedvej nr. 26) og vest for hovedvej nr. 26.«


Top