Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0610

2008/610/EF: Kommissionens beslutning af 24. juli 2008 om ændring af beslutning 2008/155/EF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada og USA (meddelt under nummer K(2008) 3748) (EØS-relevant tekst)

OJ L 197, 25.7.2008, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/610/oj

25.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 197/57


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. juli 2008

om ændring af beslutning 2008/155/EF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Canada og USA

(meddelt under nummer K(2008) 3748)

(EØS-relevant tekst)

(2008/610/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2008/155/EF af 14. februar 2008 om opstilling af en liste over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i tredjelande, der er godkendt med henblik på import af koembryoner til Fællesskabet (2), er det fastsat, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, som er anført i bilaget til nævnte beslutning.

(2)

Canada og USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for de pågældende lande vedrørende visse embryonindsamlingsteam.

(3)

Canada og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af de to landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(4)

Beslutning 2008/155/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2008/155/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 51. Ændret ved beslutning 2008/449/EF (EUT L 157 af 17.6.2008, s. 108).


BILAG

I bilaget til beslutning 2008/155/EF foretages følgende ændringer:

1)

Rækken vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E 71 affattes således:

»CA

 

E 71

E 953

E 1364

E 1368

 

Gencor

RR 5

Guelph,

Ontario N1H 6J2

Dr. Ken Christie

Dr. Everett Hall«

2)

Rækken vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E 817 affattes således:

»CA

 

E 817

 

Hôpital Vétérinaire Ormstown

1430 route 201

Ormstown,

Québec J0S 1K0

Dr. Mario Lefort«

3)

Følgende række vedrørende Canada indsættes:

»CA

 

E 1783

 

Bureau Vétérinaire Ste-Martine

168 Boulevard St-Joseph

Ste-Martine,

Québec J0S 1V0

Dr. Marc Perras«

4)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 93MD062 E 1139 affattes således:

»US

 

93MD062

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Veterinarian

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. John Heizer

Dr. Matthew E. Iager«

5)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 93MD063 E 1139 affattes således:

»US

 

93MD063

E 1139

 

Mid Maryland Dairy Associates

112 Western Maryland PKWY

Hagerstown, MD 21742

Dr. Tom Mercuro«

6)

Følgende rækker vedrørende USA indsættes:

»US

 

 

 

Trans Ova Genetics

9033 Walker RD

Belgrade, MT 59714

Dr. Chris Kolste

US

 

 

 

Greencastle Veterinary Hospital

862 Buchanan Trail East

Greencastle, PA 17225

Dr. Daren Statler

US

 

 

 

Tufts-New England Veterinary Ambulatory Clinic

149 New Sweden RD

Woodstock, CT 06281

Dr. Kevin Lindell«


Top