EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0449

2008/449/EF: Kommissionens beslutning af 10. juni 2008 om ændring af beslutning 2008/155/EF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Australien, Canada og USA (meddelt under nummer K(2008) 2466) (EØS-relevant tekst)

OJ L 157, 17.6.2008, p. 108–109 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/449/oj

17.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/108


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 10. juni 2008

om ændring af beslutning 2008/155/EF for så vidt angår visse embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i Australien, Canada og USA

(meddelt under nummer K(2008) 2466)

(EØS-relevant tekst)

(2008/449/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande (1), særlig artikel 8, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens beslutning 2008/155/EØF af 14. februar 2008 om opstilling af en liste over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam i tredjelande, der er godkendt med henblik på import af koembryoner til Fællesskabet (2), er det fastsat, at medlemsstaterne kun kan indføre embryoner fra tredjelande, hvis de er blevet indsamlet, behandlet og opbevaret af embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, som er anført i bilaget til nævnte beslutning.

(2)

Australien har anmodet om, at ét embryonindsamlingsteam udgår af listen for så vidt angår registreringerne for dette land.

(3)

Canada og USA har anmodet om, at listen ændres for så vidt angår registreringerne for de pågældende lande vedrørende visse embryonindsamlingsteam.

(4)

Canada og USA har givet garantier for, at de relevante bestemmelser i direktiv 89/556/EØF er overholdt, og de pågældende embryonindsamlingsteam er officielt godkendt af de to landes veterinærmyndigheder med henblik på udførsel til Fællesskabet.

(5)

Beslutning 2008/155/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2008/155/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Komissionen


(1)  EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2006/60/EF (EUT L 31 af 3.2.2006, s. 24).

(2)  EUT L 50 af 23.2.2008, s. 51.


BILAG

I bilaget til beslutning 2008/155/EF foretages følgende ændringer:

1)

Rækken vedrørende Australiens embryonindsamlingsteam nr. ETV0006 udgår.

2)

Rækken vedrørende Canadas embryonindsamlingsteam nr. E 1159 affattes således:

»CA

 

E 1159

E 1719

 

Clinique vétérinaire de Saint-Georges

555, rue 130ième Est

Saint-Georges de Beauce, Québec G5Y 2T4

Dr. Michel Donnelly

Dr. Clermont Roy«

3)

Følgende rækker vedrørende Canada indsættes:

»CA

 

E 1596

 

Optimum Genetics Ltd

4246 Albert Street, suite 407

Regina, Saskatchewan S4S 3R9

Dr. Stan Bychawski

CA

 

E 1020

 

Progressive Dairy Techniques International Inc

1223 Cedar Creek Road, R.R. 4

Cambridge, Ontario N1R 5S5

Dr. John C. Draper

CA

 

E 1732

 

Aylmer Veterinary Clinic

421 Talbot St. West

Aylmer, Ontario N5H 1K8

Dr. James Raddatz

CA

 

E 1680

 

Oxford Bovine Veterinary Services

276311 27th Line, R.R. 3

Lakeside, Ontario, N0M 2G0

Dr. Frank Jonger«

4)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 99TX104 E874 affattes således:

»US

 

99TX104

E1376

 

Ultimate Genetics/Camp Cooley

Rt 3 Box 745

Franklin, TX 77856

Dr. Dan Miller«

5)

Rækken vedrørende USA’s embryonindsamlingsteam nr. 96TX088 E928 affattes således:

»US

 

96TX088

E1376

 

Advanced Genetic Services

41402 OSR

Normangee, TX 77871

Dr. Dan Miller«

6)

Følgende rækker vedrørende USA indsættes:

»US

 

08TX138

E1376

 

Santa Elena Ranch

720 HWY 75 S

Madisonville, TX 77864

Dr. Dan Miller

US

 

08GA139

E795

 

Troy Yoder

5979 HWY 26

Montezuma, GA 31063

Dr. Mitchell Parks«


Top