EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0276

2008/276/EF: Kommissionens beslutning af 17. marts 2008 om ændring af beslutning 2005/338/EF med henblik på at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladser (meddelt under nummer K(2008) 1128) (EØS-relevant tekst)

OJ L 87, 29.3.2008, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/276/oj

29.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 87/12


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 17. marts 2008

om ændring af beslutning 2005/338/EF med henblik på at forlænge gyldigheden af miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladser

(meddelt under nummer K(2008) 1128)

(EØS-relevant tekst)

(2008/276/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1980/2000 af 17. juli 2000 om en revideret ordning for tildeling af et EF-miljømærke (1), særlig artikel 6, stk. 1, andet afsnit,

efter høring af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Miljømærkekriterierne i Kommissionens beslutning 2005/338/EF af 14. april 2005 om miljøkriterierne for tildeling af Fællesskabets miljømærke til campingpladser (2) gælder indtil den 14. april 2008.

(2)

Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 i god tid foretaget en gennemgang af miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i beslutning 2005/338/EF.

(3)

I lyset af revisionsprocessens forskellige faser er det hensigtsmæssigt at forlænge den relevante gyldighedsperiode med en 18-månedersperiode.

(4)

Beslutning 2005/338/EF bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Artikel 5 i beslutning 2005/338/EF affattes således:

»Artikel 5

Miljøkriterierne for produktgruppen »campingpladser« og de tilhørende krav til vurdering og verifikation gælder indtil den 31. oktober 2009.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 237 af 21.9.2000, s. 1.

(2)  EUT L 108 af 29.4.2005, s. 67.


Top