EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0225

2008/225/EF: Kommissionens beslutning af 14. marts 2008 om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2008) 956) (EØS-relevant tekst)

OJ L 73, 15.3.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/225/oj

15.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 73/32


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 14. marts 2008

om ændring af beslutning 2006/805/EF for så vidt angår dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i Tyskland

(meddelt under nummer K(2008) 956)

(EØS-relevant tekst)

(2008/225/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (1), særlig artikel 10, stk. 4,

under henvisning til Rådets direktiv 89/662/EØF af 11. december 1989 om veterinærkontrol i samhandelen i Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked (2), særlig artikel 9, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2006/805/EF af 24. november 2006 om dyresundhedsmæssige foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest i visse medlemsstater (3) blev vedtaget som reaktion på udbrud af klassisk svinepest i visse medlemsstater. Ved nævnte beslutning fastsættes der visse sygdomsbekæmpelsesforanstaltninger mod klassisk svinepest i de pågældende medlemsstater.

(2)

Tyskland har meddelt Kommissionen, at sygdomssituationen i visse områder i delstaten Nordrhein-Westfalen er tydeligt forbedret. De i beslutning 2006/805/EF fastsatte foranstaltninger bør derfor ikke længere omfatte disse områder.

(3)

Af hensyn til EF-lovgivningens gennemsigtighed bør listen over berørte medlemsstater eller regioner deraf som opført i bilaget til beslutning 2006/805/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

(4)

Beslutning 2006/805/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2006/805/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. marts 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 29. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/33/EF (EFT L 315 af 19.11.2002, s. 14).

(2)  EFT L 395 af 30.12.1989, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/41/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 33). Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 12.

(3)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 67. Senest ændret ved beslutning 2007/862/EF (EUT L 337 af 21.12.2007, s. 119).


BILAG

»BILAG

DEL I

1.   Tyskland

A.   Rheinland-Pfalz

a)

i Kreis Ahrweiler: Gemeinde Adenau og Altenahr

b)

i Landkreis Vulkaneifel: Gemeinde Obere Kyll og Hillesheim, i Gemeinde Daun Ortschaft Betteldorf, Dockweiler, Dreis-Brück, Hinterweiler og Kirchweiler, i Gemeinde Kelberg Ortschaft Beinhausen, Bereborn, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Mannebach, Neichen, Nitz, Reimerath og Welcherath, i Gemeinde Gerolstein Ortschaft Berlingen, Duppach, Hohenfels-Essingen, Kalenborn-Scheuern, Neroth, Pelm og Rockeskyll samt byen Gerolstein

c)

i Eifelkreis Bitburg-Prüm: i Gemeinde Prüm Ortschaft Büdesheim, Kleinlangenfeld, Neuendorf, Olzheim, Roth bei Prüm, Schwirzheim og Weinsheim.

B.   Nordrhein-Westfalen

a)

i Kreis Euskirchen: byerne Bad Münstereifel, Mechernich, Schleiden, i byen Euskirchen Ortschaft Billig, Euenheim, Euskirchen (centrum), Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim, Stotzheim, Wißkirchen samt Gemeinde Blankenheim, Dahlem, Hellenthal, Kall og Nettersheim

b)

i Rhein-Sieg-Kreis: i byen Meckenheim Ortschaft Ersdorf og Altendorf, i byen Rheinbach Ortschaft Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen og Kurtenberg, i Gemeinde Swisttal Ortschaft Miel og Odendorf.

2.   Frankrig

Området henhørende under departementerne Bas-Rhin og Moselle vest for Rhinen og Rhinen-Marne-kanalen, nord for motorvej A4, øst for floden Sarre og syd for grænsen til Tyskland samt kommunerne Holtzheim, Lingolsheim og Eckbolsheim.

DEL II

1.   Ungarn

Området henhørende under amtet Nógrád og området henhørende under amtet Pest beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E71.

2.   Slovakiet

Området henhørende under veterinær- og fødevareadministration Žiar nad Hronom (distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (distrikterne Zvolen, Krupina og Detva), Lučenec (distrikterne Lučenec og Poltár), Veľký Krtíš (distriktet Veľký Krtíš), Komárno (området beliggende øst for motorvej 64, nord for grænsen til Ungarn og vest for distriktet Nové Zámky), Nové Zámky (området beliggende øst for distriktet Komárno og øst for motorvej 64, syd for motorvej 75 og nord for grænsen til Ungarn) og Levice (området beliggende øst for distriktet Nové Zámky og øst for motorvej 66 (E77), syd for motorvej 75, nord for grænsen til Ungarn og vest for distriktet Veľký Krtíš).

DEL III

1.   Bulgarien

Hele Bulgariens område.«


Top