EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0159

2008/159/EF: Kommissionens beslutning af 22. februar 2008 om ændring af beslutning 2007/683/EF om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn (meddelt under nummer K(2008) 675)

OJ L 51, 26.2.2008, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; ophævet ved 32020R0687

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/159/oj

26.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/21


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. februar 2008

om ændring af beslutning 2007/683/EF om godkendelse af planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Ungarn

(meddelt under nummer K(2008) 675)

(Kun den ungarske udgave er autentisk)

(2008/159/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2007/683/EF (2) blev vedtaget som en af en række foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest.

(2)

Slovakiet har underrettet Kommissionen om den seneste udvikling med hensyn til denne sygdom hos vildtlevende svin i visse områder, der grænser op til Ungarn.

(3)

Ungarn har meddelt Kommissionen, at foranstaltningerne, der er fastsat i planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin, i lyset af den epidemiologiske situation bør udvides til også at omfatte visse områder i amtet Pest i Ungarn.

(4)

Beslutning 2007/683/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2007/683/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 281 af 25.10.2007, s. 27.


BILAG

»BILAG

Områder, som planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin skal gennemføres i:

Amtet Nógrád og det område i amtet Pest, der er beliggende nord og øst for Donau, syd for grænsen til Slovakiet, vest for grænsen til amtet Nógrád og nord for motorvej E 71.«


Top