EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0088

2008/88/EF: Kommissionens beslutning af 28. januar 2008 om ændring af beslutning 2005/59/EF for så vidt angår de områder i Slovakiet, som planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom skal gennemføres i (meddelt under nummer K(2008) 319)

OJ L 28, 1.2.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2013; ophævet ved 32013D0164

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/88(1)/oj

1.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 28/34


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 28. januar 2008

om ændring af beslutning 2005/59/EF for så vidt angår de områder i Slovakiet, som planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom skal gennemføres i

(meddelt under nummer K(2008) 319)

(Kun den slovakiske udgave er autentisk)

(2008/88/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest (1), særlig artikel 16, stk. 1, og artikel 20, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/59/EF af 26. januar 2005 om godkendelse af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i Slovakiet (2) blev vedtaget som en af en række foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest.

(2)

Slovakiet har nu meddelt Kommissionen, at det er lykkedes at udrydde klassisk svinepest hos vildtlevende svin i de områder, der hører under veterinær- og fødevareadministration Trenčín (distrikterne Trenčín og Bánovce nad Bebravou), Prievidza (distrikterne Prievidza og Partizánske) og Púchov (kun distriktet Ilava). De godkendte planer for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin mod denne sygdom bør derfor ikke længere anvendes i de pågældende områder.

(3)

Slovakiet har ligeledes orienteret Kommissionen om den seneste udvikling i situationen med hensyn til klassisk svinepest hos vildtlevende svin og om forekomsten af sygdommen i distriktet Nové Zámky. På baggrund af de foreliggende epidemiologiske oplysninger bør foranstaltningerne som led i planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin udvides til også at omfatte dele af distrikterne Nové Zámky, Komárno og Levice.

(4)

Af hensyn til EF-lovgivningens gennemsigtighed bør de områder, der er omfattet af planerne, som opført i bilaget til beslutning 2005/59/EF, erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

(5)

Beslutning 2005/59/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2005/59/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Den Slovakiske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. januar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2007/729/EF (EUT L 294 af 13.11.2007, s. 26).

(2)  EUT L 24 af 27.1.2005, s. 46. Senest ændret ved beslutning 2006/20/EF (EUT L 15 af 20.1.2006, s. 48).


BILAG

»BILAG

1.   Områder, som planen for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin skal gennemføres i:

Området henhørende under veterinær- og fødevareadministration Žiar nad Hronom (distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (distrikterne Zvolen, Krupina og Detva), Lučenec (distrikterne Lučenec og Poltár), Veľký Krtíš (distriktet Veľký Krtíš), Komárno (området øst for hovedvej 64, nord for grænsen til Ungarn og vest for distriktet Nové Zámky), Nové Zámky (området øst for distriktet Komárno og øst for hovedvej 64, syd for hovedvej 75 og nord for grænsen til Ungarn) og Levice (området øst for distriktet Nové Zámky og øst for hovedvej 66 (E 77), syd for hovedvej 75, nord for grænsen til Ungarn og vest for distriktet Veľký Krtíš).

2.   Områder, som planen for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest skal gennemføres i:

Området henhørende under veterinær- og fødevareadministration Žiar nad Hronom (distrikterne Žiar nad Hronom, Žarnovica og Banská Štiavnica), Zvolen (distrikterne Zvolen, Detva og Krupina), Lučenec (distrikterne Lučenec og Poltár) og Veľký Krtíš (distriktet Veľký Krtíš).«


Top