Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0847

Kommissionens forordning (EF) nr. 847/2007 af 18. juli 2007 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (EØS-relevant tekst)

OJ L 187, 19.7.2007, p. 5–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 001 P. 199 - 213

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/847/oj

19.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 187/5


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 847/2007

af 18. juli 2007

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 om EF-statistikker om informationssamfundet

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004 af 21. april 2004 om EF-statistikker om informationssamfundet (1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 808/2004 blev der fastlagt fælles rammer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker om informationssamfundet.

(2)

I henhold til artikel 8, stk. 1, i forordning (EF) nr. 808/2004 er gennemførelsesforanstaltninger nødvendige for at fastslå, hvilke data der skal leveres til udarbejdelse af de statistikker, der er omhandlet i nævnte forordnings artikel 3 og 4, og for at fastsætte fristerne for indberetning af dataene.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (2)

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De data, som skal indberettes med henblik på udarbejdelse af de EF-statistikker om informationssamfundet, der er nævnt i artikel 3, stk. 2, og artikel 4 i forordning (EF) nr. 808/2004, er fastlagt i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Joaquín ALMUNIA

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 143 af 30.4.2004, s. 49. Ændret ved forordning (EF) nr. 1893/2006 (EUT L 393 af 30.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.


BILAG I

MODUL 1: VIRKSOMHEDER OG INFORMATIONSSAMFUNDET

1.   EMNER OG VARIABLER

a)   Fra listen i bilag I til forordning (EF) nr. 808/2004 er følgende emner udvalgt for referenceåret 2008:

ikt-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

e-handel og e-business-processer.

b)   Følgende virksomhedsvariabler indsamles:

Ikt-systemer og deres anvendelse i virksomhederne

 

Variabler, som skal indsamles for alle virksomheder:

computeranvendelse.

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender computere:

(frivilligt) procentvis antal ansatte, som anvender computer mindst én gang om ugen

anvendelse af et internt computernetværk (f.eks. LAN)

anvendelse af en intern hjemmeside (intranet)

anvendelse af ekstranet

anvendelse af dedikerede applikationer, hvormed de ansatte har adgang til personaletjenester (f.eks. søge oplysninger om stillingsopslag, ansøge om ferie, se eller downloade lønsedler eller andre tjenester)

(frivilligt) forbedringer opnået gennem ikt-projekter: omlægning og forenkling af arbejdsgange

(frivilligt) forbedringer opnået gennem ikt-projekter: frigørelse af ressourcer

(frivilligt) forbedringer opnået gennem ikt-projekter: større indtjening for virksomheden

(frivilligt) forbedringer opnået gennem ikt-projekter: udvikling af nye produkter og ydelser.

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender et internt computernetværk (f.eks. LAN):

anvendelse af trådløs adgang til det interne computernetværk (f.eks. LAN).

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender intranet:

(frivilligt) anvendelse af intranet, som giver adgang til: virksomhedens generelle politik eller strategi

(frivilligt) anvendelse af intranet, som giver adgang til: virksomhedens interne nyhedsbreve eller daglige nyheder

(frivilligt) anvendelse af intranet, som giver adgang til: daglige dokumenter/arbejdsdokumenter (f.eks. til møder)

(frivilligt) anvendelse af intranet, som giver adgang til: manualer, guider og undervisningsmateriale

(frivilligt) anvendelse af intranet, som giver adgang til: kataloger med produkter eller tjenester.

Virksomhedernes anvendelse af internettet og andre elektroniske netværk

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender computere:

internetadgang.

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder med internetadgang:

procentvis antal ansatte, som mindst én gang om ugen anvender computer med adgang til World Wide Web

internetforbindelse: traditionelt modem eller ISDN

internetforbindelse: DSL

internetforbindelse: anden fast internetforbindelse

internetforbindelse: mobil forbindelse

anvendelse af internettet som forbruger til bankforretninger og finansielle transaktioner

anvendelse af internettet som forbruger til undervisnings- og uddannelsesformål

anvendelse af internettet til kommunikation med offentlige myndigheder i det foregående kalenderår

anvendelse af websted.

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der kommunikerede med offentlige myndigheder via internettet i det foregående kalenderår:

anvendelse af internettet til at indhente oplysninger fra offentlige myndigheders websteder i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at downloade formularer fra offentlige myndigheders websteder i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at fremsende udfyldte formularer til offentlige myndigheder i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at afvikle en administrative procedure helt elektronisk, dvs. uden brug af papir, i det foregående kalenderår

anvendelse af internettet til at afgive tilbud i forbindelse med et elektronisk udbudssystem (offentlige e-udbud) i det foregående kalenderår.

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der har et websted:

adgang til følgende facilitet: produktkataloger eller prislister

adgang til følgende facilitet: besøgende på webstedet kan selv sammensætte eller formgive produkter

adgang til følgende facilitet: onlinebestilling eller -reservation

adgang til følgende facilitet: onlinebetaling

adgang til følgende facilitet: personaliseret indhold for regelmæssige/hyppige besøgende

adgang til følgende facilitet: stillingstilbud eller onlineindgivelse af ansøgninger.

E-handel og e-business-processer

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender computere:

anvendelse af automatiseret dataudveksling (ADE) defineret som udveksling af meddelelser (f.eks. ordrer, fakturaer, betalingstransaktioner, varebeskrivelser) via internettet eller andre computernetværk i et aftalt format, som muliggør automatisk bearbejdning (f.eks. XML, EDIFACT mv.) uden manuel indtastning

elektronisk udveksling af oplysninger om forsyningskædestyring (SCM) med kunder og leverandører

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med lagerforvaltningen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med bogholderiafdelingen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med produktions- eller serviceafdelingen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om modtagne ordrer (elektroniske eller ej) med distributionsafdelingen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om afgivne ordrer (elektroniske eller ej) med lagerforvaltningen

elektronisk og automatisk udveksling af relevante oplysninger om afgivne ordrer (elektroniske eller ej) med bogholderiafdelingen

anvendelse af ERP-software til udveksling af oplysninger om salg og/eller køb med andre interne funktionelle afdelinger (f.eks. finansiering, planlægning, marketing mv.)

anvendelse af alle former for software til styring af kundeoplysninger (CRM) til søgning, lagring og videregivelse af kundeoplysninger til andre afdelinger

anvendelse af alle former for software til styring af kundeoplysninger (CRM) til analyse af kundeoplysninger til markedsføringsformål (fastsættelse af priser, salgsfremme, valg af distributionskanaler mv.)

anvendelse af gratis eller open source-styresystemer som Linux (dvs. adgang til kildekode, ingen licensafgifter og mulighed for at ændre og/eller videregive dem)

anvendelse af digital signatur ved alle meddelelser, der sendes, dvs. anvendelse af krypteringsmetoder, som sikrer meddelelsens autenticitet og integritet (giver mulighed for at identificere underskriveren og spore efterfølgende ændringer i meddelelsen).

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, som anvender computere men ikke automatiseret dataudveksling:

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at afgive ordrer til leverandører

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at modtage e-fakturaer

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at modtage ordrer fra kunder

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at udsende af e-fakturaer

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at afsende eller modtage produktinformation

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at afsende eller modtage transportdokumenter

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at sende betalingsinstrukser til pengeinstitutter

anvendelse af automatiseret dataudveksling til: at sende/modtage data til/fra offentlige myndigheder

(frivilligt) anvendelse af automatiseret dataudveksling til: EDIFACT eller lignende standarder

(frivilligt) anvendelse af automatiseret dataudveksling til: XML-baserede standarder

(frivilligt) anvendelse af automatiseret dataudveksling til: privatejede standarder aftalt mellem virksomheden og andre organisationer.

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der anvender computer, men ikke automatiseret dataudveksling:

(frivilligt) hindringer for automatiseret dataudveksling: ingen interesse i at anvende automatiseret dataudveksling, da ikke relevant for virksomheden

(frivilligt) hindringer for automatiseret dataudveksling: manglende fagkundskab i virksomheden til at implementere systemet

(frivilligt) hindringer for automatiseret dataudveksling: investeringernes rentabilitet for dårlig eller ikke gennemskuelig

(frivilligt) hindringer for automatiseret dataudveksling: ingen softwareløsninger, der egner sig til virksomhedens aktivitetsområde/størrelse

(frivilligt) hindringer for automatiseret dataudveksling: vanskeligt at nå til enighed med forretningsforbindelser om fælles standarder

(frivilligt) hindringer for automatiseret dataudveksling: usikkerhed omkring de udvekslede meddelelsers juridiske status.

 

Variabler, som skal indsamles for virksomheder, der udveksler forsyningskædeoplysninger med kunder eller leverandører:

udveksling af oplysninger med leverandører om lagerbeholdninger, produktionsplaner og forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører om forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører om lagerbeholdning

(frivilligt) udveksling af oplysninger med leverandører om produktionsplaner

udveksling af oplysninger med leverandører om leveringsstatus

udveksling af oplysninger med kunder om lagerbeholdninger, produktionsplaner og forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med kunder om forventet efterspørgsel

(frivilligt) udveksling af oplysninger med kunder om lagerbeholdning

(frivilligt) udveksling af oplysninger med kunder om produktionsplaner

udveksling af oplysninger med kunder om leveringsstatus

udveksling af oplysninger med leverandører eller kunder via websteder

udveksling af oplysninger med leverandører eller kunder via automatiseret dataudveksling.

 

For virksomheder, som anvender computere, og som ikke er klassificeret i hovedafdeling J i NACE rev. 1.1, indsamles følgende variabler:

har modtaget ordrer på varer eller tjenesteydelser via computernetværk i det foregående kalenderår

har afgivet ordrer på varer eller tjenesteydelser via computernetværk i det foregående kalenderår.

 

For virksomheder, som har modtaget ordrer via computernetværk, og som ikke er klassificeret i hovedafdeling J i NACE rev. 1.1, indsamles følgende variabler:

andel af ordrer modtaget via computernetværk i det foregående kalenderår i procent af den samlede omsætning

(frivilligt) andel af ordrer modtaget via websteder i det foregående kalenderår i procent af e-handlen

(frivilligt) andel af ordrer modtaget via automatiseret dataudveksling over internettet i det foregående kalenderår i procent af e-handlen

(frivilligt) andel af ordrer modtaget via automatiseret dataudveksling over andre computernetværk i det foregående kalenderår i procent af e-handlen

anvendelse af sikkerhedsprotokoller (SSL/TLS) ved modtagelse af ordrer via internettet.

 

For virksomheder, som har afgivet ordrer via computernetværk, og som ikke er klassificeret i hovedafdeling J i NACE rev. 1.1, indsamles følgende variabler:

andel af ordrer afgivet via computernetværk det foregående kalenderår i procent af samlede indkøb — i procentklasser ([0;1[, [1;5[, [5;10[, [10;25[, [25;100]).

2.   DÆKNING

Variablerne i dette bilags punkt 1 b) indsamles og udarbejdes for virksomheder med følgende økonomiske aktiviteter, af følgende størrelse og beliggende inden for følgende geografiske område:

a)   Økonomisk aktivitet: virksomheder, som er klassificeret i følgende kategorier i NACE rev. 1.1:

NACE-kategori

Beskrivelse

Hovedafd. D

»Fremstillingsvirksomhed«

Hovedafd. F

»Bygge- og anlægsvirksomhed«

Hovedafd. G

»Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer, motorcykler og varer til personlig brug eller til husholdninger«

Gruppe 55.1 og 55.2

»Hoteller« og »Campingpladser og andre faciliteter til korttidsophold«

Hovedafd. I

»Transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation«

Undergr. 65.12

»Anden bankvirksomhed«

Undergr. 65.22

»Realkreditinstitutter, finansieringsfonde mv.«

Undergr. 66.01

»Livsforsikring«

Undergr. 66.03

»Anden forsikringsvirksomhed«

Hovedafd. K

»Fast ejendom, udlejning og forretningsservice«

Gruppe 92.1 og 92.2

»Film og video« og »Radio- og tv-virksomhed«

Dækningen af virksomheder klassificeret i følgende kategorier i NACE rev. 1.1 er frivillig:

NACE-kategori

Beskrivelse

Hovedafd. E

»Elektricitets-, gas- og vandforsyning«

Gruppe 55.3, 55.4 og 55.5

»Restaurationsvirksomhed«, »Beværtninger«, »Kantiner og cateringvirksomhed«

Gruppe 92.3-92.7

»Forlystelser, kultur og sport« undtagen »Film og video« og »Radio- og tv-virksomhed«

Hovedgr. 93.

»Anden servicevirksomhed«

Undergr. 67.12, 67.13, 67.2

»Servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed« undtagen »Forvaltning af kapitalmarkeder«

b)   Virksomhedsstørrelse: virksomheder med 10 ansatte eller derover; dækningen af virksomheder med færre end 10 ansatte er frivillig

c)   Geografisk dækning: virksomheder beliggende inden for en medlemsstats område.

3.   REFERENCEPERIODER

Referenceperioden er 2007 for de variabler, som refererer til det foregående kalenderår. For øvrige variabler er referenceperioden januar 2008.

4.   OPDELING

Emnerne og variablerne i dette bilags punkt 1 b) indberettes særskilt efter følgende opdeling:

a)   Opdeling efter økonomisk aktivitet. Dataene opdeles i følgende NACE rev. 1.1-aggregater (indberetning af data til hovedafdeling 22 er frivillig):

NACE-aggregater

 

DA + DB + DC + DD + DE

 

DF + DG + DH

 

DI + DJ

 

DK + DL + DM + DN

 

40 + 41 (frivillig)

 

45

 

50

 

51

 

52

 

55.1 + 55.2

 

55.3 + 55.4 + 55.5 (frivilligt)

 

60 + 61 + 62 + 63

 

64

 

65.12 + 65.22

 

66.01 + 66.03

 

72

 

70 + 71 + 73 + 74

 

92.1 + 92.2

 

92.3-92.7 (frivilligt)

 

93 (frivilligt)

 

22 (frivilligt)

 

67.12 + 67.13 + 67.2 (frivilligt)

b)   Opdeling i størrelsesklasser. Dataene opdeles i følgende størrelsesklasser efter antallet af ansatte:

Størrelsesklasse

 

færre end 10 ansatte (frivilligt)

 

færre end 5 ansatte (frivilligt)

 

5-9 ansatte (frivilligt)

 

10 ansatte og derover

 

10-49 ansatte

 

50-249 ansatte

 

250 ansatte og derover

c)   Geografisk opdeling. Dataene opdeles i følgende regionale grupper

Regional gruppe

 

Konvergensregioner (herunder også udfasningsregioner

 

Regioner omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse (herunder også indfasningsregioner)

5.   HYPPIGHED

Dataene leveres én gang for 2008.

6.   FRIST

a)   De i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 nævnte aggregerede data, der i givet fald angives som fortrolige eller upålidelige, skal indberettes til Eurostat inden den 5. oktober 2008. På denne dato skal dataene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt. Dataene indberettes i et maskinlæsbart tabelformat, som er i overensstemmelse med Eurostats retningslinjer.

b)   De metadata, som er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal indberettes til Eurostat inden den 31. maj 2008. Metadataene indberettes efter den af Eurostat fastsatte model.

c)   Kvalitetsrapporten, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 808/2004, fremsendes til Eurostat senest den 5. november 2008. Kvalitetsrapporten udarbejdes efter den af Eurostat fastsatte model.


BILAG II

MODUL 2: PRIVATPERSONER, HUSSTANDE OG INFORMATIONSSAMFUNDET

1.   EMNER OG VARIABLER

a)   Fra listen i bilag II til forordning (EF) nr. 808/2004 udvælges følgende emner for referenceåret 2008:

privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af ikt-systemer

privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internet til forskellige formål

(frivilligt) ikt-kompetence

hindringer for anvendelsen af ikt og internet.

b)   Følgende variabler indsamles:

Privatpersoners og/eller husstandes adgang til og anvendelse af ikt-systemer

 

Variabler, som skal indsamles for alle husstande:

adgang til computer i hjemmet

adgang til internettet i hjemmet, uanset om internettet benyttes eller ikke.

 

Variabler, som skal indsamles for husstande, der har adgang til internettet i hjemmet:

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: stationær computer

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: bærbar computer (laptop)

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: andre mobile apparater

(frivilligt) apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: mobiltelefon med internetadgang

(frivilligt) apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: håndholdt computer

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: tv-apparat med særlig internetforbindelse

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: spillekonsol

apparater benyttet til internetadgang i hjemmet: ukendt

arten af internetforbindelse i hjemmet: modem eller ISDN

arten af internetforbindelse i hjemmet: DSL (f.eks. ADSL, SHDSL mv.)

arten af internetforbindelse i hjemmet: anden bredbåndsforbindelse (f.eks. kabel, UMTS mv.)

arten af internetforbindelse i hjemmet: mobiltelefon over smalbånd (GPRS mv.).

 

Variabler, som skal indsamles for alle privatpersoner:

hvornår er computeren sidst blevet anvendt (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for over et år siden; har aldrig anvendt en computer)

anvendelse af mobiltelefon.

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt en computer inden for de sidste tre måneder:

hvor ofte har computeren gennemsnitligt været anvendt (hver dag eller næsten hver dag; mindst én gang om ugen (men ikke hver dag); mindst én gang om måneden (men ikke hver uge); mindre end én gang om måneden)

hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: i hjemmet

hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: på arbejdspladsen (ikke i hjemmet)

hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: på uddannelsesstedet

hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: i en anden persons hjem

hvor blev computeren anvendt inden for de sidste tre måneder: andetsteds (f.eks. offentligt bibliotek, hotel, lufthavn, internetcafé mv.).

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt mobiltelefon:

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til at afsende fotos eller videoklip

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til at uploade fotos eller videoklip fra mobiltelefon til websteder

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til at modtage abonnementsbetalte informationstjenester (f.eks. nyheder, vejrudsigt, sportsresultater mv.)

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge på internettet

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til at læse e-mail

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade og/eller se tv eller video

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til at betale for varer eller tjenester (i stedet for med kontanter eller kreditkort)

anvendelse af mobiltelefon inden for de sidste tre måneder til private formål til personlig navigation (til at finde sted eller adresse), location aware-tjenester (f.eks. til at modtage lokale rejse-, indkøbs- og arrangementsoplysninger)

anvendelse af system til forudbetaling

anvendelse af system til forbrugsafregnet betaling.

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt mobiltelefon og forbrugsafregnet betaling:

(frivilligt) betaling af fast beløb for internetadgang via mobiltelefon

Privatpersoners og/eller husstandes anvendelse af internettet til forskellige formål

 

Variabler, som skal indsamles for alle privatpersoner:

hvornår er internettet sidst blevet anvendt (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for over et år siden; har aldrig anvendt internettet).

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der allerede har anvendt internettet:

hvornår er internettet sidst blevet anvendt til private handelsformål (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for over et år siden; aldrig købt eller afgivet bestilling via internettet).

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder:

hvor ofte har internettet gennemsnitligt været anvendt inden for de sidste tre måneder (hver dag eller næsten hver dag; mindst én gang om ugen (men ikke hver dag); mindst én gang om måneden (men ikke hver uge); mindre end én gang om måneden)

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: i hjemmet

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: på arbejdspladsen (ikke i hjemmet)

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: på uddannelsesstedet

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: i en anden persons hjem

hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: andetsteds

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: offentligt bibliotek

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: postkontor

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: offentligt kontor, rådhus eller offentligt organ

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: lokalsamfundsorganisation eller frivillig organisation

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: internetcafé

(frivilligt) hvor blev internettet anvendt inden for de sidste tre måneder: hotspot (hoteller, lufthavne og andre offentlige steder mv.),

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: mobiltelefon via GPRS

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: mobiltelefon via UMTS (3G)

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: håndholdt computer (palmtop, PDA)

anvendelse af mobile apparater til internetadgang: bærbar computer (laptop) via trådløs forbindelse uden for hjemmet eller arbejdspladsen

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at afsende og/eller modtage e-mail

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger om varer og tjenesteydelser

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger om rejser og hoteller o.l.

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade software (undtagen software til computerspil)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade onlinenyheder, -aviser og -tidsskrifter

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge job eller sende jobansøgning

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge sundhedsoplysninger

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at benytte internetbank

(frivilligt) anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at sælge varer og tjenesteydelser, f.eks. via auktioner

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger om uddannelse og efteruddannelseskurser

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til onlinekursus (uanset emne)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge på internettet i læringsøjemed

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at søge oplysninger fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tolv måneder til private formål til at søge oplysninger fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade officielle formularer fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tolv måneder til private formål til at downloade officielle formularer fra offentlige myndigheders websteder

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at indsende udfyldte formularer til offentlige myndigheder

anvendelse af internettet inden for de sidste tolv måneder til private formål til at indsende udfyldte formularer til offentlige myndigheder

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at telefonere via internettet

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at foretage videoopkald (ved hjælp af webcam) via internettet

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at afsende meddelelser til chat sites, nyhedsgrupper eller onlinediskussionsfora

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til instant messaging (tidstro kommunikation med andre ved hjælp af indtastet tekst)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at læse weblogs eller blogs

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at oprette eller føre egen weblog eller blog

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at lytte til webradio eller se webtv

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade og/eller lytte til musik (undtagen webradio)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade og/eller se film, kortfilm eller videofiler (undtagen webtv)

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til peer-to-peer-fildeling af film, musik, videofiler

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til benyttelse af podcast-tjenester til automatisk modtagelse af audio- eller videofiler af interesse

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade computer- eller videospil eller opdateringer heraf

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at spille netværksbaserede spil med andre

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at oploade selvproduceret indhold (tekst, billeder, fotos, video, musik mv.) til et websted, som andre også har adgang til

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til browserbaserede nyhedsfeeds (f.eks. RSS) til at læse nye opdateringer på websteder

betaling for online audiovisuelt indhold inden for de sidste tre måneder

anvendelse af internettet til at læse onlinenyheder har erstattet læsning af trykte nyheder, aviser, tidsskrifter (i stort omfang, i et vist omfang, slet ikke)

anvendelse af internettet til at downloade musikfiler har erstattet køb af cd'er (i stort omfang, i et vist omfang, slet ikke)

anvendelse af internettet til at downloade film og video har erstattet køb/leje af dvd'er (i stort omfang, i et vist omfang, slet ikke)

anvendelse af internettet til at lytte til webradio har erstattet lytning til almindelig radio (i stort omfang, i et vist omfang, slet ikke)

anvendelse af internettet til online-kontakter har erstattet personlige kontakter med offentlige kontorer og myndigheder (i stort omfang, i et vist omfang, slet ikke).

 

Variabler, der skal indsamles for privatpersoner, som har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at læse eller downloade onlinenyheder, -aviser og -tidsskrifter:

anvendelse af internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at downloade onlinenyheder, -aviser og -tidsskrifter, som personen har tegnet abonnement på for at kunne modtage dem regelmæssigt.

 

Variabler, der skal indsamles for privatpersoner, som har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder til private formål til at telefonere via internettet og/eller foretaget videoopkald (ved hjælp af webcam) via internettet:

anvendelse af mobiltelefoni erstattet af internettelefoni (i stort omfang, i et vist omfang, slet ikke)

anvendelse af fastnetlinje (ikke forbundet med internettet) erstattet af internettelefoni (i stort omfang, et vist omfang, slet ikke)

anvendelse af e-mails erstattet af internettelefoni (i stort omfang, i et vist omfang, slet ikke)

internettelefoni ingen indflydelse på anvendelse af andre kommunikationsmidler.

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt internettet inden for de sidste tre måneder til at downloade og/eller lytte til musik og/eller downloade og/eller se film, kortfilm eller video og/eller anvendt peer-to-peer-fildeling af film, musik, video og/eller anvendt podcast-tjenester til automatisk modtagelse af audio- eller videofiler af interesse:

hvor ofte har der gennemsnitligt været downloadet musik og/eller film inden for de sidste tre måneder (hver dag eller næsten hver dag; mindst én gang om ugen (men ikke hver dag); mindst én gang om måneden (men ikke hver uge); mindre end én gang om måneden; ikke relevant (lyttede kun til musik og/eller så film)).

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der ikke har betalt for online audiovisuelt indhold inden for de sidste tre måneder:

ville betale, hvis der ikke fandtes tilstrækkeligt gratis indhold

ville betale, hvis det var tilladt at udveksle retligt beskyttet indhold

ville betale, hvis der fandtes mere passende betalingsformer

ville betale, hvis priserne var mere fordelagtige

ville betale, hvis betalt indhold var af bedre kvalitet end gratis tjenester

ville betale, hvis der var et større udvalg, og/eller indholdet var lettere tilgængeligt

ville ikke betale i nogen af ovennævnte tilfælde, men til andre formål (f.eks. støtte kunstneres arbejde)

ville ikke betale under nogen omstændigheder.

 

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt internettet til internethandel til private formål inden for de sidste tolv måneder:

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på fødevarer eller købmandsvarer inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på husholdningsvarer inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på film og musik inden for de sidste tolv måneder (angives separat: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på bøger, tidsskrifter, aviser eller e-læringsmateriale inden for de sidste tolv måneder (angives separat: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på tøj og sportsartikler inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på computersoftware og opgraderinger inden for de sidste tolv måneder (angives separat: om levering sker online)

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på computerhardware inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på elektronisk udstyr (inkl. kameraer) inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at købe aktier, finansielle tjenester eller forsikring inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på rejser og hoteller o.l. inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at bestille billetter til forskellige forestillinger inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til deltagelse i lotteri eller væddemål inden for de sidste tolv måneder

anvendelse af internettet til at afgive bestilling på andre varer og tjenesteydelser inden for de sidste tolv måneder

varer eller tjenesteydelser, som er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder hos udbydere i hjemlandet

varer eller tjenesteydelser, som er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder hos udbydere i andre EU-lande

varer eller tjenesteydelser, som er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder hos udbydere i den øvrige verden

varer eller tjenesteydelser, som er købt eller bestilt inden for de sidste tolv måneder: udbyderens hjemland ukendt.

Ikt-kompetence

Variabler, som skal indsamles for privatpersoner, der har anvendt en computer:

(frivilligt) seneste kursus af mindst tre timers varighed om en eller anden form for anvendelse af computer (inden for de sidste tre måneder; for tre måneder til et år siden; for et år til tre år siden; for over tre år siden; har aldrig taget et kursus).

Hindringer for anvendelsen af ikt og internet

Variabler, som skal indsamles for husstande, der ikke har adgang til internettet i hjemmet:

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: har adgang til internettet andetsteds

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: ønsker ikke internet (fordi indhold skadeligt mv.)

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: ønsker ikke internet (ikke til nogen nytte, ikke interessant mv.)

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: udstyr for kostbart

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: opkoblingsudgifter for store (telefon mv.)

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: manglende kendskab

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: betænkeligheder omkring personlige oplysninger eller sikkerhed

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: har fysisk handicap

årsag til ingen internetadgang i hjemmet: ingen af ovennævnte hindringer, men andre.

2.   DÆKNING

a)   De statistiske enheder, som skal anvendes ved indsamlingen af de variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende husstande, er husstande, hvoraf mindst ét medlem tilhører aldersgruppen 16-74 år.

b)   De statistiske enheder, som skal anvendes ved indsamlingen af de variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende privatpersoner, er privatpersoner i alderen 16-74 år.

c)   Geografisk dækning: husstande og/eller privatpersoner inden for en medlemsstats område.

3.   REFERENCEPERIODE

Den primære referenceperiode for de statistiske oplysninger, der skal indsamles, er første kvartal af 2008.

4.   OPDELING

a)   Angående de emner og variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende husstande, indsamles følgende baggrundsdata:

bopælsregion (indsamles efter NUTS 1-regioner)

(frivilligt) bopælsregion efter NUTS 2-regioner

beliggenhed: konvergensregioner (herunder også udfasningsregioner); regioner omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse (herunder også indfasningsregioner)

urbaniseringsgrad: tætbefolkede områder; middeltætbefolkede områder; tyndtbefolkede områder

husstandens art: antallet af husstandsmedlemmer (indsamles separat: antallet af børn under 16 år)

(frivilligt) husstandens månedlige nettoindkomst (opgøres i værdi eller ved hjælp af kvartiler).

b)   Angående de emner og variabler, der er nævnt i dette bilags punkt 1 b) vedrørende privatpersoner, indsamles følgende baggrundsdata:

bopælsregion (indsamles efter NUTS 1-regioner)

(frivilligt) bopælsregion efter NUTS 2-regioner

beliggenhed: konvergensregioner (herunder også udfasningsregioner); regioner omfattet af målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse (herunder også indfasningsregioner)

urbaniseringsgrad: tætbefolkede områder; middeltætbefolkede områder; tyndtbefolkede områder

køn: mand; kvinde

alder (angives som værdi eller efter aldersgrupper): under 16 år (frivilligt); 16-24 år; 25-34 år; 35-44 år; 45-54 år; 55-64 år; 65-74 år; over 74 år (frivilligt)

højeste afsluttede uddannelsesniveau i henhold til den internationale standardklassifikation af uddannelser (ISCED 97): lavt niveau (ISCED 0, 1 eller 2); mellemniveau (ISCED 3 og 4); højt niveau (ISCED 5 og 6)

beskæftigelsesmæssig status: lønmodtager, selvstændig, herunder medhjælpende familiemedlemmer; arbejdsløs; studerende uden for arbejdsstyrken; andre privatpersoner uden for arbejdsstyrken

stilling/fag i henhold til den internationale stillingsklassifikation (ISCO-88 (ISCO-08)): manuelle arbejdere, ikke-manuelle arbejdere; ikt-arbejdstagere, ikke-ikt-arbejdstagere.

5.   HYPPIGHED

Dataene leveres én gang for 2008.

6.   FRISTER FOR INDBERETNING AF RESULTATER

a)   De i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004 nævnte aggregerede data, der i givet fald angives som fortrolige eller upålidelige, skal indberettes til Eurostat inden den 5. oktober 2008. På denne dato skal dataene være færdigbearbejdet, valideret og godkendt. Dataene indberettes i et maskinlæsbart tabelformat, som er i overensstemmelse med Eurostats retningslinjer.

b)   De metadata, som er nævnt i artikel 6 i forordning (EF) nr. 808/2004, skal indberettes til Eurostat inden den 31. maj 2008. Metadataene indberettes efter den af Eurostat fastsatte model.

c)   Kvalitetsrapporten, der er nævnt i artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 808/2004, fremsendes til Eurostat senest den 5. november 2008. Kvalitetsrapporten udarbejdes efter den af Eurostat fastsatte model.


Top