EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0049

Kommissionens direktiv 2007/49/EF af 26. juli 2007 om ændring af direktiv 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekravene til afprøvning af visse sorter af grøntsagsarter (EØS-relevant tekst)

OJ L 195, 27.7.2007, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 057 P. 81 - 83

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/49/oj

27.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/33


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/49/EF

af 26. juli 2007

om ændring af direktiv 2003/91/EF om gennemførelsesbestemmelser til artikel 7 i Rådets direktiv 2002/55/EF for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekravene til afprøvning af visse sorter af grøntsagsarter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/55/EF af 13. juni 2002 om handel med grøntsagsfrø (1), særlig artikel 7, stk. 2, litra a) og b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens direktiv 2003/91/EF (2) blev vedtaget for at sikre, at de sorter, medlemsstaterne optager på deres nationale sortslister, er i overensstemmelse med de vejledende principper fra EF-Sortsmyndigheden for så vidt angår kendetegn, som afprøvningen mindst skal omfatte, og mindstekrav til afprøvning af sorterne, i det omfang sådanne vejledende principper er blevet udarbejdet. For de øvrige sorter gælder det i henhold til direktivet, at de vejledende principper fra Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) skal anvendes.

(2)

EF-Sortsmyndigheden og UPOV har siden udstedt yderligere vejledende principper for andre arter eller ajourført eksisterende principper.

(3)

Direktiv 2003/91/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag I og II til direktiv 2003/91/EF erstattes af teksten i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

For afprøvninger, der er iværksat før den 1. november 2007, kan medlemsstaterne anvende direktiv 2003/91/EF i den version, der var gældende før ændringen ved nærværende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 33. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/124/EF (EUT L 339 af 6.12.2006, s. 12).

(2)  EUT L 254 af 8.10.2003, s. 11. Ændret ved direktiv 2006/127/EF (EUT L 343 af 8.12.2006, s. 82).


BILAG

»

BILAG I

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med EF-Sortsmyndighedens protokoller, jf. artikel 1, stk. 2, litra a)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

EF-Sortsmyndighedens protokol

Allium cepa L. var. cepa

Kepaløg

TP 46/1 af 14.6.2005

Allium cepa L. var. aggregatum

Skalotteløg

TP 46/1 af 14.6.2005

Allium porrum L.

Porre

TP 85/1 af 15.11.2001

Allium sativum L.

Hvidløg

TP 162/1 af 25.3.2004

Asparagus officinalis L.

Almindelig asparges

TP 130/1 af 27.3.2002

Brassica oleracea L.

Blomkål

TP 45/1 af 15.11.2001

Brassica oleracea L.

Broccoli

TP 151/2 af 21.3.2007

Brassica oleracea L.

Rosenkål

TP 54/2 af 1.12.2005

Brassica oleracea L.

Knudekål

TP 65/1 af 25.3.2004

Brassica oleracea L.

Savojkål, hvidkål og rødkål

TP 48/2 af 1.12.2005

Capsicum annuum L.

Spansk peber, herunder chilipeber og sød peber

TP 76/2 af 21.3.2007

Cichorium endivia L.

Endivie, herunder kruset endivie og bredbladet endivie

TP 118/2 af 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Cikorierod

TP 172/2 af 1.12.2005

Cichorium intybus L.

Julesalat

TP 173/1 af 25.3.2004

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai

Vandmelon

TP 142/1 af 21.3.2007

Cucumis melo L.

Melon

TP 104/2 af 21.3.2007

Cucumis sativus L.

Almindelig agurk, herunder drueagurk

TP 61/1 af 27.3.2002

Cucurbita pepo L.

Mandelgræskar, herunder courgette og squash

TP 119/1 af 25.3.2004

Cynara cardunculus L.

Kardon, herunder artiskok

TP 184/1 af 25.3.2004

Daucus carota L.

Havegulerod

TP 49/2 af 1.12.2005

Foeniculum vulgare Mill.

Almindelig fennikel

TP 183/1 af 25.3.2004

Lactuca sativa L.

Havesalat

TP 13/3 af 21.3.2007

Lycopersicon esculentum Mill.

Tomat

TP 44/3 af 21.3.2007

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Almindelig persille

TP 136/1 af 21.3.2007

Phaseolus coccineus L.

Pralbønne

TP 9/1 af 21.3.2007

Phaseolus vulgaris L.

Havebønne, herunder stangbønne

TP 12/2 af 1.12.2005

Pisum sativum L. (partim)

Almindelige ært, herunder marvært, skalært og sukkerært

TP 7/1 af 6.11.2003

Raphanus sativus L.

Radise

TP 64/1 af 27.3.2002

Spinacia oleracea L.

Spinat

TP 55/1 af 27.3.2002

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Tandfri vårsalat

TP 75/2 af 21.3.2007

Vicia faba L. (partim)

Valsk bønne

TP valsk bønne/1 af 25.3.2004

Zea mays L. (partim)

Sukkermajs og perlemajs

TP 2/2 af 15.11.2001

Protokollerne kan findes på EF-Sortsmyndighedens websted (www.cpvo.europa.eu).

BILAG II

Liste over arter, som skal være i overensstemmelse med UPOV's vejledende principper, jf. artikel 1, stk. 2, litra b)

Videnskabeligt navn

Almindeligt navn

UPOV's vejledende princip

Allium fistulosum L.

Pibeløg

TG/161/3 af 1.4.1998

Allium schoenoprasum L.

Purløg

TG/198/1 af 9.4.2003

Apium graveolens L.

Bladselleri

TG/82/4 af 17.4.2002

Apium graveolens L.

Knoldselleri

TG/74/4 berigtigelse af 17.4.2002 + 5.4.2006

Beta vulgaris L.

Bladbede

TG/106/4 af 31.3.2004

Beta vulgaris L.

Rødbede

TG/60/6 af 18.10.1996

Brassica oleracea L.

Grønkål

TG/90/6 af 31.3.2004

Brassica rapa L.

Kinakål

TG/105/4 af 9.4.2003

Brassica rapa L.

Rybs

TG/37/10 af 4.4.2001

Cichorium intybus L.

Almindelig cikorie, herunder cikoriesalat

TG/154/3 af 18.10.1996

Cucurbita maxima Duchesne

Centnergræskar

TG/155/4 af 14.3.2007

Raphanus sativus L.

Ræddike

TG/63/6 af 24.3.1999

Rheum rhabarbarum L.

Haverabarber

TG/62/6 af 24.3.1999

Scorzonera hispanica L.

Haveskorzoner

TG/116/3 af 21.10.1988

Solanum melongena L.

Aubergine eller ægplante

TG/117/4 af 17.4.2002

De vejledende principper kan findes på UPOV's websted (www.upov.int).

«

Top