EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003D0467

2003/467/EF: Kommissionens beslutning af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 1925)

OJ L 156, 25.6.2003, p. 74–78 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 039 P. 152 - 156
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 260 - 264
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 260 - 264
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 042 P. 161 - 165

No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; ophævet ved 32021R0620 . Latest consolidated version: 14/04/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/467/oj

32003D0467

2003/467/EF: Kommissionens beslutning af 23. juni 2003 om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 1925)

EU-Tidende nr. L 156 af 25/06/2003 s. 0074 - 0078


Kommissionens beslutning

af 23. juni 2003

om fastlæggelse af kvægbesætningers status i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose

(meddelt under nummer K(2003) 1925)

(EØS-relevant tekst)

(2003/467/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 64/432/EØF af 26. juni 1964 om veterinærpolitimæssige problemer ved handel inden for Fællesskabet med kvæg og svin(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1226/2002(2), særlig bilag A, Kapitel I, punkt 4, bilag A, Kapitel II, punkt 7, og bilag D, Kapitel I, litra E), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge direktiv 64/432/EØF kan medlemsstater eller dele af eller regioner i medlemsstater med hensyn til kvægbesætninger erklæres officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose, såfremt visse betingelser i direktivet er opfyldt.

(2) Ved Kommissionens beslutning 1999/467/EF(3), senest ændret ved beslutning 2001/26/EF(4), blev visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater med hensyn til kvægbesætninger erklæret officielt tuberkulosefri.

(3) Ved Kommissionens beslutning 1999/466/EF(5), senest ændret ved beslutning 2003/164/EF(6), blev visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater med hensyn til kvægbesætninger erklæret officielt brucellosefri.

(4) Ved Kommissionens beslutning 1999/465/EF(7), senest ændret ved beslutning 2003/177/EF(8), blev visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater med hensyn til kvægbesætninger erklæret officielt fri for enzootisk kvægleukose.

(5) Belgien har for det belgiske område og Italien har for provinserne Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco og Sondrio forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at alle betingelserne i direktiv 64/432/EØF er opfyldt, så belgisk område og de pågældende områder i Italien med hensyn til kvægbesætninger kan erklæres officielt tuberkulosefri.

(6) Belgien har for det belgiske område og Italien har for regionen Sardinia og provinserne Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento og Varese forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at alle betingelserne i direktiv 64/432/EØF er opfyldt, så belgisk område og de pågældende områder i Italien med hensyn til kvægbesætninger kan erklæres officielt brucellosefri.

(7) Italien har forelagt Kommissionen dokumentation, der viser, at alle betingelserne i direktiv 64/432/EØF er opfyldt, for så vidt angår provinserne Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio og Varese, så de pågældende områder med hensyn til kvægbesætninger kan erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose.

(8) Af hensyn til klarheden bør lister over de medlemsstater eller regioner i medlemsstater, som med hensyn til kvægbesætninger er erklæret officielt fri for tuberkulose, brucellose og enzootisk kvægleukose, samles i én retsakt. Beslutning 1999/467/EF, 1999/466/EF og 1999/465/EF bør derfor ophæves.

(9) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt tuberkulosefri

1. De medlemsstater, der er anført i kapitel 1 i bilag I, erklæres officielt tuberkulosefri med hensyn til kvægbesætninger.

2. De regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag I, erklæres officielt tuberkulosefri med hensyn til kvægbesætninger.

Artikel 2

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt brucellosefri

1. De medlemsstater, der er anført i kapitel 1 i bilag II, erklæres officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger.

2. De regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag II, erklæres officielt brucellosefri med hensyn til kvægbesætninger.

Artikel 3

Medlemsstater eller regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt fri for enzootisk kvægleukose

1. De medlemsstater, der er anført i kapitel 1 i bilag III, erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose med hensyn til kvægbesætninger.

2. De regioner i medlemsstaterne, der er anført i kapitel 2 i bilag III, erklæres officielt fri for enzootisk kvægleukose med hensyn til kvægbesætninger.

Artikel 4

Ophævelser

Beslutning 1999/465/EF, 1999/466/EF og 1999/467/EF ophæves.

Artikel 5

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juni 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 121 af 29.7.1964, s.1977/64.

(2) EFT L 179 af 9.7.2002, s. 13.

(3) EFT L 181 af 16.7.1999, s. 36.

(4) EFT L 6 af 11.1.2001, s. 18.

(5) EFT L 181 af 16.7.1999, s. 34.

(6) EUT L 66 af 11.3.2003, s. 49.

(7) EFT L 181 af 16.7.1999, s. 32.

(8) EUT L 70 af 14.3.2003, s. 50.

BILAG I

KAPITEL 1 Medlemsstater, der er erklæret officielt tuberkulosefri

Belgien

Danmark

Tyskland

Frankrig

Luxembourg

Nederlandene

Østrig

Finland

Sverige.

KAPITEL 2 Regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt tuberkulosefri

Italien:

- regionen Lombardia: provinserne Bergamo, Lecco og Sondrio

- regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno

- regionen Trentino-Alto Aldige: provinserne Bolzano og Trento.

BILAG II

KAPITEL 1 Medlemsstater, der er erklæret officielt brucellosefri

Belgien

Danmark

Tyskland

Luxembourg

Nederlandene

Østrig

Finland

Sverige.

KAPITEL 2 Regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt brucellosefri

Italien:

- regionen Lombardia: provinserne Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio og Varese

- regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno

- regionen Trentino-Alto Aldige: provinserne Bolzano og Trento

- regionen Emilia-Romagna: provinserne Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia og Rimini

- regionen Sardinia: provinserne Cagliari, Nuoro, Oristana og Sassari

Portugal:

- den selvstyrende region Azorerne: øerne Pico, Graciosa, Flores og Corvo

Det Forenede Kongerige:

- Storbritannien: England, Skotland og Wales.

BILAG III

KAPITEL 1 Medlemsstater, der er erklæret officielt fri for enzootisk kvægleukose

Belgien

Danmark

Tyskland

Spanien

Frankrig

Irland

Luxembourg

Nederlandene

Østrig

Finland

Sverige

Det Forenede Kongerige.

KAPITEL 2 Regioner i medlemsstater, der er erklæret officielt fri for enzootisk kvægleukose

Italien:

- regionen Lombardia: provinserne Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio og Varese

- regionen Marche: provinsen Ascoli Piceno

- regionen Trentino-Alto Aldige: provinserne Bolzano og Trento

- regionen Emilia-Romagna: provinserne Bologna, Ferrara, Forli-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia og Rimini

- regionen Val d'Aosta: provinsen Aosta.

Top