EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0195

2000/195/EF: Kommissionens beslutning af 22. februar 2000 om tilladelse til markedsføring af "phospholipider, der stammer fra æggeblommer" som nyt levnedsmiddel eller ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2000) 2) (Kun den franske udgave er autentisk)

OJ L 61, 8.3.2000, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/195/oj

32000D0195

2000/195/EF: Kommissionens beslutning af 22. februar 2000 om tilladelse til markedsføring af "phospholipider, der stammer fra æggeblommer" som nyt levnedsmiddel eller ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 (meddelt under nummer K(2000) 2) (Kun den franske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 061 af 08/03/2000 s. 0012 - 0013


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 22. februar 2000

om tilladelse til markedsføring af "phospholipider, der stammer fra æggeblommer" som nyt levnedsmiddel eller ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97

(meddelt under nummer K(2000) 2)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2000/195/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser(1), særlig artikel 7,

under henvisning til ansøgning indgivet af Belovo til de belgiske kompetente myndigheder af 23. januar 1998 om tilladelse til at markedsføre "phospholipider af æggeblomme" som nyt levnedsmiddel eller ny levnedsmiddelingrediens,

under henvisning til den første vurderingsrapport, som er udarbejdet af de belgiske kompetente myndigheder, og som Kommissionen har videresendt til medlemsstaterne den 29. oktober 1998, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Inden for den 60 dages frist, som er fastsat i forordningens artikel 6, stk. 4, blev der fremsat begrundede indsigelser i overensstemmelse med denne bestemmelse. Ifølge forordningens artikel 7 skal der i dette tilfælde træffes en beslutning i overensstemmelse med den procedure, der er fastsat i forordningens artikel 13.

(2) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler er blevet hørt om dette spørgsmål i henhold til forordningens artikel 11. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler afgav sin udtalelse den 17. juni 1999, hvoraf det fremgår, at der ikke er grund til at antage, at markedsføringen af phospholipider, som er renset og koncentreret med anvendelse af en ny proces, vil have nogen negativ indvirkning på folkesundheden, og at produktet er egnet til konsum.

(3) Tilsætningsstoffer, som er omfattet af Rådets direktiv 89/107/EØF af 21. december 1988 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilsætningsstoffer, som må anvendes i levnedsmidler(2) kan ikke være omfattet af forordning (EF) nr. 258/97. Denne beslutning udgør derfor ikke en tilladelse til at anvende phospholipider, der stammer fra æggeblommer, som et tilsætningsstof til levnedsmidler.

(4) Det er derfor eftervist, at produktet opfylder kriterierne i forordningens artikel 3, stk. 1.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Phospholipider af æggeblomme renset til 85 % og 100 % kan markedsføres i Fællesskabet som nye levnedsmidler eller nye levnedsmiddelingredienser.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Belovo, zone industrielle 1, 6600 Bastogne, Belgien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2000.

På Kommissionens vegne

Erkki LIIKANEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(2) EFT L 40 af 11.2.1989, s. 27.

Top