EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32000D0060

2000/60/EF: Kommissionens beslutning af 21. december 1999 om godkendelse af den af Østrig forelagte plan for overvågning og bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ (meddelt under nummer K(1999) 4691) (Kun den tyske udgave er autentisk)

OJ L 22, 27.1.2000, p. 61–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/60(1)/oj

32000D0060

2000/60/EF: Kommissionens beslutning af 21. december 1999 om godkendelse af den af Østrig forelagte plan for overvågning og bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ (meddelt under nummer K(1999) 4691) (Kun den tyske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 022 af 27/01/2000 s. 0061 - 0061


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 21. december 1999

om godkendelse af den af Østrig forelagte plan for overvågning og bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ

(meddelt under nummer K(1999) 4691)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2000/60/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/117/EØF af 17. december 1992 om beskyttelsesforanstaltninger over for specifikke zoonoser og specifikke zoonotiske agenser hos dyr og i animalske produkter for at forhindre levnedsmiddelbårne infektioner og forgiftninger(1), senest ændret ved direktiv 1999/72/EF(2), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Østrig har i henhold til artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/117/EØF ved brev af 17. maj og 29. oktober 1999 indsendt en plan for overvågning og bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ i Østrig;

(2) planen opfylder EF-kriterierne på dette område, særlig dem i artikel 8, stk. 2, i direktiv 92/117/EØF, og kan derfor godkendes;

(3) de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i ovenensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den af Østrig forelagte plan for overvågning og bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ godkendes.

Artikel 2

Østrig sætter senest den 31. marts 2000 de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre den i artikel 1 omhandlede plan.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. december 1999.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 62 af 15.3.1993, s. 38.

(2) EFT L 210 af 10.8.1999, s. 12.

Top