EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989R2313

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2313/89 af 28. juli 1989 om afslutning af en licitation vedrørende levering af raffineret rapsolie som fødevarehjælp

OJ L 220, 29.7.1989, p. 33–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

No longer in force, Date of end of validity: 29/07/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/2313/oj

31989R2313

Kommissionens forordning (EØF) nr. 2313/89 af 28. juli 1989 om afslutning af en licitation vedrørende levering af raffineret rapsolie som fødevarehjælp

EF-Tidende nr. L 220 af 29/07/1989 s. 0033 - 0033


KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 2313/89 af 28 . juli 1989 om afslutning af en licitation vedroerende levering af raffineret rapsolie som foedevarehjaelp

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 3972/86 af 22 . december 1986 om politikken med hensyn til foedevarehjaelp og forvaltning af denne hjaelp ( 1 ), senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1750/89 ( 2), saerlig artikel 6, stk . 1, litra c ), og

ud fra foelgende betragtning :

Ved forordning ( EOEF ) nr . 1978/89 ( 3 ) ivaerksatte Kommissionen en licitation om levering af 2 000 tons af raffineret rapsolie som foedevarehjaelp; leveringsbetingelserne boer undersoeges naermere, og den paagaeldende licitation boer derfor afsluttes -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

For bilag III til forordning ( EOEF ) nr . 1978/89 er licitationen afsluttet .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles, den 28 . juli 1989 .

Paa Kommissionens vegne

Ray MAC SHARRY

Medlem af Kommissionen

( 1 ) EFT nr . L 370 af 30 . 12 . 1986, s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 172 af 21 . 6 . 1989, s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 189 af 4 . 7 . 1989, s . 16 .

Top