EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972D0279

72/279/EØF: Rådets afgørelse af 31. juli 1972 om nedsættelse af en stående landbrugsstatistisk komité

den engelske specialudgave: Information about publishing Official Journal Special Edition not found, s. 838 - 838

Andre specialudgaver (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1972/279/oj

31972D0279

72/279/EØF: Rådets afgørelse af 31. juli 1972 om nedsættelse af en stående landbrugsstatistisk komité

EF-Tidende nr. L 179 af 07/08/1972 s. 0001 - 0001
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 4 s. 0235
den danske specialudgave: serie I kapitel 1972(III) s. 0797
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 4 s. 0235
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1972(III) s. 0838
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 8 s. 0100
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 6 s. 0060
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 6 s. 0060


++++

RAADETS AFGOERELSE

af 31 . juli 1972

om nedsaettelse af en staaende landbrugsstatistisk komité

( 72/279/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

efter at have gjort sig bekendt med Kommissionens udkast , og

ud fra foelgende betragtninger :

I de af Raadet fastsatte bestemmelser paa omraadet for landbrugsstatistik er der med henblik paa at lette gennemfoerelsen af disse vedtaget en fremgangsmaade til et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen ; til virkeliggoerelsen af dette samarbejde er det formaalstjenligt at nedsaette en komité til varetagelse af de opgaver , der ved disse bestemmelser overlades denne komité ;

det er oenskeligt , at komiteen kan undersoege ethvert andet spoergsmaal inden for det omraade , som disse bestemmelser vedroerer ,

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Der nedsaettes en staaende landbrugsstatistisk komité - herefter benaevnt " Komiteen " som bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne , og har en repraesentant for Kommissionen som formand .

Artikel 2

Komiteen varetager de opgaver , der overlades den efter de bestemmelser , som paa det landbrugsstatistiske omraade , er vedtaget af Raadet i de tilfaelde og paa de betingelser , der foelger af disse bestemmelser .

Den kan endvidere undersoege ethvert andet spoergsmaal inden for det omraade , som disse bestemmelser vedroerer , og som formanden forelaegger den enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstat .

Artikel 3

Udvalget vedtager selv sin forretningsorden .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 31 . juli 1972 .

Paa Raadets vegne

T . WESTERTERP

Formand

Top