EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 11992E148

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKABETS
FEMTE DEL : FAELLESKABETS INSTITUTIONER
AFSNIT I : BESTEMMELSER VEDRORENDE INSTITUTIONERNE
KAPITEL 1 : INSTITUTIONERNE
ANDEN AFDELING : RAEDET
ARTIKEL 148

/* KODIFICERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB */

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tec_1992/art_148/oj

11992E148

TRAKTAT OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKABETS - FEMTE DEL : FAELLESKABETS INSTITUTIONER - AFSNIT I : BESTEMMELSER VEDRORENDE INSTITUTIONERNE - KAPITEL 1 : INSTITUTIONERNE - ANDEN AFDELING : RAEDET - ARTIKEL 148 /* KODIFICERET UDGAVE AF TRAKTATEN OM OPRETTELSE AF DET EUROPAEISKE FAELLESSKAB */

EF-Tidende nr. C 224 af 31/08/1992 s. 0058


Artikel 148

1. Medmindre andet er fastsat i denne Traktat, traeffes Raadets afgoerelser med et flertal af medlemmernes stemmer.

2. Ved de raadsafgoerelser, som kraever kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer foelgende vaegt:

Belgien 5

Danmark 3

Tyskland 10

Graekenland 5

Spanien 8

Frankrig 10

Irland 3

Italien 10

Luxembourg 2

Nederlandene 5

Portugal 5

Det Forenede Kongerige 10

Afgoerelser traeffes med mindst:

- fireoghalvtreds stemmer i tilfaelde, hvor afgoerelsen i henhold til denne Traktat skal traeffes paa forslag af Kommissionen,

- fireoghalvtreds stemmer afgivet af mindst otte medlemmer, der stemmer for, i alle andre tilfaelde.

3. Det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repraesenteret, undlader at stemme, hindrer ikke vedtagelsen af de af Raadets afgoerelser, der kraever enstemmighed.

Top