EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1721

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1721 af 17. november 2020 om specificering af de tekniske aspekter for datasæt i stikprøveundersøgelsen på området indkomst og levevilkår for så vidt angår sundhed og livskvalitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 (EØS-relevant tekst)

C/2020/7902

OJ L 386, 18.11.2020, p. 9–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1721/oj

18.11.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 386/9


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2020/1721

af 17. november 2020

om specificering af de tekniske aspekter for datasæt i stikprøveundersøgelsen på området indkomst og levevilkår for så vidt angår sundhed og livskvalitet i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 af 10. oktober 2019 om oprettelse af en fælles ramme for europæiske statistikker vedrørende personer og husstande baseret på data på individniveau indsamlet ved hjælp af stikprøver, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 808/2004, (EF) nr. 452/2008 og (EF) nr. 1338/2008 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 og Rådets forordning (EF) nr. 577/98 (1), særlig artikel 7, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

For at sikre en korrekt gennemførelse af stikprøveundersøgelsen for så vidt angår området levevilkår bør Kommissionen specificere de tekniske aspekter for datasættet.

(2)

Undersøgelsen af EU's statistikker over indkomst og levevilkår (»EU-SILC-undersøgelse«) er et vigtigt redskab til indsamling af de oplysninger, der kræves i forbindelse med det europæiske semester og den europæiske søjle for sociale rettigheder, navnlig om indkomstfordeling, fattigdom og social udstødelse. Der indsamles også oplysninger om sundhedspleje, sundhedsdeterminanter, sundhedsstatus og handicap fra modulet om sundhed, der gennemføres hvert tredje år, og data om velfærd og deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter fra modulet om livskvalitet, der gennemføres hvert sjette år.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for det Europæiske Statistiske System —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

De tekniske karakteristika for datasættet for modulet om sundhed, der gennemføres hvert tredje år og modulet om livskvalitet, der gennemføres hvert sjette år, på området indkomst og levevilkår er fastsat i bilaget og vedrører:

a)

variablens identifikator

b)

variablens navn

c)

modalitetslabel og -kode

d)

indsamlingsenhed

e)

indsamlingsmetode

f)

referenceperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. november 2020.

På Kommissionens vegne

Ursula VON DER LEYEN

Formand


(1)  EUT L 261I af 14.10.2019, s. 1.


BILAG

Variablernes tekniske karakteristika

Variablens identifikator

Variablens navn

Modalitetskode

Modalitetslabel

Indsamlingsenhed

Indsamlingsmetode

Referenceperiode

Sundhedspleje

HS200

Den økonomiske byrde ved lægebehandling (eksklusive lægemidler)

1

2

3

En stor byrde

En vis byrde

Slet ikke nogen byrde

Husstand

Husstandens respondent

Sidste 12 måneder

HS200_F

Den økonomiske byrde ved lægebehandling (eksklusive lægemidler) (flag)

1

-1

-2

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen i husstanden havde brug for/fik lægebehandling)

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

HS210

Den økonomiske byrde ved tandlægebehandling

1

2

3

En stor byrde

En vis byrde

Slet ikke nogen byrde

Husstand

Husstandens respondent

Sidste 12 måneder

HS210_F

Den økonomiske byrde ved tandlægebehandling (flag)

1

-1

-2

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen i husstanden havde brug for/fik tandlægebehandling)

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

HS220

Den økonomiske byrde ved lægemidler

1

2

3

En stor byrde

En vis byrde

Slet ikke nogen byrde

Husstand

Husstandens respondent

Sidste 12 måneder

HS220_F

Den økonomiske byrde ved lægemidler (flag)

1

-1

-2

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen i husstanden havde brug for/brugte lægemidler)

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH090

Antal konsultationer hos almenpraktiserende læge eller familielæge i de seneste 12 måneder

1

2

3

4

5

Ingen

1-2 gange

3-5 gange

6-9 gange

10 gange eller mere

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Sidste 12 måneder

PH090_F

Antal konsultationer hos almenpraktiserende læge eller familielæge i de seneste 12 måneder (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH080

Antal konsultationer hos tandlæge eller ortodontist eller anden tandplejespecialist i de seneste 12 måneder

1

2

3

4

5

Ingen

1-2 gange

3-5 gange

6-9 gange

10 gange eller mere

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Sidste 12 måneder

PH080_F

Antal konsultationer hos tandlæge eller ortodontist eller anden tandplejespecialist i de seneste 12 måneder (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH100

Antal konsultationer hos medicinsk eller kirurgisk speciallæge (eksklusive tandlæge, ortodontist eller anden tandplejespecialist) i de seneste 12 måneder

1

2

3

4

5

Ingen

1-2 gange

3-5 gange

6-9 gange

10 gange eller mere

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare) eller registre

Sidste 12 måneder

PH100_F

Antal konsultationer hos medicinsk eller kirurgisk speciallæge (eksklusive tandlæge, ortodontist eller anden tandplejespecialist) i de seneste 12 måneder (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

Sundhedsdeterminanter

PH110A

BMI 1 Vægt

20-350

Vægt (kg)

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH110A_F

BMI 1 Vægt (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH110B

BMI 2 Højde

50-250

Højde (cm)

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH110B_F

BMI 2 Højde (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH122

Type fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde

1

2

3

4

For det meste siddende

For det meste stående

For det meste gående eller opgaver, der kræver moderat fysisk indsats

For det meste tungt eller fysisk krævende arbejde

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Typisk uge

PH122_F

Type fysisk aktivitet i forbindelse med arbejde (flag)

1

-1

-2

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (PL032≠1)

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH132

Hvor tit dyrker du fysisk aktivitet (eksklusive i forbindelse med arbejde)

1

2

3

4

5

6

To eller flere gange om dagen

En gang om dagen

4 til 6 gange om ugen

1 til 3 gange om ugen

Mindre end 1 gang om ugen

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Typisk uge

PH132_F

Hvor tit dyrker du fysisk aktivitet (eksklusive i forbindelse med arbejde) (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH142

Hvor tit spiser du frugt (eksklusive juice)?

1

2

3

4

5

6

To eller flere gange om dagen

En gang om dagen

4 til 6 gange om ugen

1 til 3 gange om ugen

Mindre end 1 gang om ugen

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

En typisk uge

PH142_F

Hvor tit spiser du frugt (eksklusive juice)? (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH152

Hvor tit spiser du grøntsager eller salat (eksklusive juice)?

1

2

3

4

5

6

To eller flere gange om dagen

En gang om dagen

4 til 6 gange om ugen

1 til 3 gange om ugen

Mindre end 1 gang om ugen

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

En typisk uge

PH152_F

Hvor tit spiser du grøntsager eller salat (eksklusive juice)? (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH171

Hvor tit bruger du tobak (herunder elektroniske cigaretter eller lignende elektroniske produkter)?

1

2

3

4

5

Dagligt

Nogle få gange om ugen

Nogle få gange om måneden

Nogle få gange om året

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PH171_F

Hvor tit bruger du tobak (herunder elektroniske cigaretter eller lignende elektroniske produkter)? (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH180

Hvor tit drikker du alkohol?

1

2

3

4

5

Dagligt

Nogle få gange om ugen

Nogle få gange om måneden

Nogle få gange om året

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PH180_F

Hvor tit drikker du alkohol? (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

Nærmere oplysninger om sundhedsstatus og handicap

PH101

Har svært ved at se, selv ved brug af briller eller kontaktlinser

1

2

3

4

Nej

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

Kan slet ikke se

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH101_F

Har svært ved at se, selv ved brug af briller eller kontaktlinser (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH111

Har svært ved at høre, selv ved brug af høreapparat

1

2

3

4

Nej

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

Kan slet ikke høre

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH111_F

Har svært ved at høre, selv ved brug af høreapparat (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH121

Har svært ved at gå eller gå på trapper

1

2

3

4

Nej

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

Kan slet ikke gå

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH121_F

Har svært ved at gå eller gå på trapper (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH131

Har svært ved at huske eller koncentrere sig

1

2

3

4

Nej

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

Kan slet ikke huske/eller fokusere

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH131_F

Har svært ved at huske eller koncentrere sig (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH141

Har svært ved (selvpleje såsom) at vaske sig eller tage tøj på

1

2

3

4

Nej

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

Kan slet ikke vaske sig eller tage tøj på

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH141_F

Har svært ved (selvpleje såsom) at vaske sig eller tage tøj på

(flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PH151

Har svært ved at kommunikere (brug af almindeligt sprog, f.eks. at forstå eller blive forstået af andre)

1

2

3

4

Nej

Ja, i nogen grad

Ja, i høj grad

Kan slet ikke kommunikere

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Aktuel

PH151_F

Har svært ved at kommunikere (brug af almindeligt sprog, f.eks. at forstå eller blive forstået af andre) (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

Velfærd

PW241

Føler sig holdt uden for

1

2

3

4

5

99

Meget enig

Enig

Hverken enig eller uenig

Uenig

Meget uenig

Ved ikke

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview

Aktuel

PW241_F

Føler sig holdt uden for (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PW030

Tilfredshed med økonomisk situation

0-10

99

Slet ikke tilfreds — fuldt ud tilfreds

Ved ikke

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview

Aktuel

PW030_F

Tilfredshed med økonomisk situation (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PW160

Tilfredshed med personlige relationer

0-10

99

Slet ikke tilfreds — fuldt ud tilfreds

Ved ikke

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview

Aktuel

PW160_F

Tilfredshed med personlige relationer (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PW120

Tilfredshed med tidsanvendelse (mængde af fritid)

0-10

99

Slet ikke tilfreds — fuldt ud tilfreds

Ved ikke

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview

Aktuel

PW120_F

Tilfredshed med tidsanvendelse (mængde af fritid) (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PW230

Føler sig ensom

1

2

3

4

5

99

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview

De sidste 4 uger

PW230_F

Føler sig ensom (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PW090

Er glad

1

2

3

4

5

99

Hele tiden

Det meste af tiden

Noget af tiden

Lidt af tiden

Aldrig

Ved ikke

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview

De sidste 4 uger

PW090_F

Er glad (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PW180

Hjælp fra andre

1

2

Ja

Nej

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview

Sædvanligvis

PW180_F

Hjælp fra andre (flag)

1

-1

-2

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke relevant (ingen familie, venner, naboer)

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

Deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter

PS010

Antal biografbesøg

1

2

3

4

5

6

7

8

Højst 3

Mere end 3

Ingen — har ikke råd

Ingen — manglende interesse

Ingen — ingen biograf i nærheden

Ingen — manglende tid

Ingen — ser film på andre måder (TV, internet)

Ingen — andre grunde

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS010_F

Antal biografbesøg (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS020

Antal overværelser af liveoptrædener (teater, koncerter, operaer, ballet og dans)

1

2

3

4

5

6

7

Højst 3

Mere end 3

Ingen — har ikke råd

Ingen — manglende interesse

Ingen — ingen liveoptrædener i nærheden

Ingen — manglende tid

Ingen — andre grunde

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS020_F

Antal overværelser af liveoptrædener (teater, koncerter, operaer, ballet og dans) (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS030

Antal besøg på kultursteder

1

2

3

4

5

6

7

Højst 3

Mere end 3

Ingen — har ikke råd

Ingen — manglende interesse

Ingen — ingen kultursteder i nærheden

Ingen — manglende tid

Ingen — andre grunde

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS030_F

Antal besøg på kultursteder (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS040

Antal overværelser af livesportsbegivenheder

1

2

3

4

5

6

7

8

Højst 3

Mere end 3

Ingen — har ikke råd

Ingen — manglende interesse

Ingen — ingen livesportsbegivenheder i nærheden

Ingen — manglende tid

Ingen — ser sportsbegivenheder på andre måder (TV, internet)

Ingen — andre grunde

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS040_F

Antal overværelser af livesportsbegivenheder (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS041

Udøvelse af kunstneriske aktiviteter

1

2

3

4

5

6

Dagligt

Hver uge (ikke hver dag)

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

En gang om måneden

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sædvanligvis

PS041_F

Udøvelse af kunstneriske aktiviteter (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS042

Læsning af bøger (herunder e-bøger eller lydbøger, i løbet af året)

1

2

3

4

5

6

7

8

Ja – 1-4 bøger

Ja – 5-9 bøger

Ja — mindst 10 bøger

Nej — har ikke råd

Nej — manglende interesse

Nej — manglende tid

Nej — manglende adgang

Nej — andre grunde

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS042_F

Læsning af bøger (herunder e-bøger eller lydbøger, i løbet af året) (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS050

Samvær med familie

1

2

3

4

5

6

99

Dagligt

Hver uge (ikke hver dag)

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

En gang om måneden

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

Aldrig

Ingen familie

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sædvanligvis

PS050_F

Samvær med familie (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS060

Samvær med venner

1

2

3

4

5

6

Dagligt

Hver uge (ikke hver dag)

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

En gang om måneden

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sædvanligvis

PS060_F

Samvær med venner (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS070

Kontakt med familie

1

2

3

4

5

6

99

Dagligt

Hver uge (ikke hver dag)

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

En gang om måneden

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

Aldrig

Ingen familie

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sædvanligvis

PS070_F

Kontakt med familie (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS080

Kontakt med venner

1

2

3

4

5

6

Dagligt

Hver uge (ikke hver dag)

Flere gange om måneden (ikke hver uge)

En gang om måneden

Mindst en gang om året (mindre end en gang om måneden)

Aldrig

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sædvanligvis

PS080_F

Kontakt med venner (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS110

Deltagelse i formelle frivillige aktiviteter

1

2

3

4

5

6

Ja — velgørende organisation

Ja — kulturel organisation

Ja — idrætsorganisation

Ja — religiøs organisation af enhver trosretning

Ja — anden organisation

Nej

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS110_F

Deltagelse i formelle frivillige aktiviteter (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS111

Deltagelse i uformelle frivillige aktiviteter

1

2

Ja

Nej

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS111_F

Deltagelse i uformelle frivillige aktiviteter (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 

PS102

Aktivt medborgerskab

1

2

3

4

Ja

Nej — manglende interesse

Nej — manglende tid

Nej — andre grunde

Alle nuværende medlemmer af husstanden på 16 år og derover eller den udvalgte respondent (hvis relevant)

Personligt interview (undtagelsesvis proxyinterview, hvis de pågældende personer er midlertidigt fraværende eller forhindret i at svare)

Sidste 12 måneder

PS102_F

Aktivt medborgerskab (flag)

1

-1

-3

-7

Udfyldt

Mangler

Ikke udvalgt respondent

Ikke relevant (ikke indsamlet i henhold til gennemførelsen af »den flerårige rullende planlægning«)

 

 

 


Top