EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2001:067:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 67, 09. marts 2001


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 67
44. årgang
9. marts 2001
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 467/2001 af 6. marts 2001 om forbud mod udførsel af visse varer og tjenesteydelser til Afghanistan, om styrkelse af flyveforbuddet og om udvidelse af indefrysningen af midler og andre økonomiske ressourcer over for Taliban i Afghanistan og om ophævelse af forordning (EF) nr. 337/2000 1
*Rådets forordning (EF) nr. 468/2001 af 6. marts 2001 om indførelse af endelig antidumpingtold på import af visse elektroniske vægte med oprindelse i Japan 24
*Rådets forordning (EF) nr. 469/2001 af 6. marts 2001 om indførelse af endelig antidumpingtold på import af visse elektroniske vægte med oprindelse i Singapore 37
Kommissionens forordning (EF) nr. 470/2001 af 8. marts 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 50
*Kommissionens forordning (EF) nr. 471/2001 af 8. marts 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 1858/93 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår reglerne om støtte til udligning af indkomsttab i forbindelse med markedsføring af bananer 52
Kommissionens forordning (EF) nr. 472/2001 af 8. marts 2001 om udstedelse af importlicenser for fersk, kølet eller frosset oksekød af høj kvalitet 53
Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2097/2000 omhandlede licitation 54
Kommissionens forordning (EF) nr. 474/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2317/2000 omhandlede licitation 55
Kommissionens forordning (EF) nr. 475/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af blød hvede inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 2014/2000 omhandlede licitation 56
Kommissionens forordning (EF) nr. 476/2001 af 8. marts 2001 om bud for udførsel af blød hvede, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1701/2000 omhandlede licitation 57
Kommissionens forordning (EF) nr. 477/2001 af 8. marts 2001 om bud for udførsel af rug, der er meddelt inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1740/2000 omhandlede licitation 58
Kommissionens forordning (EF) nr. 478/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for korn, mel, grove gryn og fine gryn af hvede eller rug 59
Kommissionens forordning (EF) nr. 479/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der anvendes på eksportrestitutionerne for korn 61
Kommissionens forordning (EF) nr. 480/2001 af 8. marts 2001 om fastsættelse af det korrektionsbeløb, der skal anvendes på eksportrestitutionerne for malt 63

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Kommissionen
2001/183/EC
*Kommissionens beslutning af 22. februar 2001 om fastlæggelse af prøveudtagningsplaner for og diagnosticeringsmetoder til påvisning og bekræftelse af visse fiskesygdomme og om ophævelse af beslutning 92/532/EØF (meddelt under nummer K(2001) 426) (1) 65
2001/184/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2001 om ændring af beslutning 92/452/EØF om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam og embryonproduktionsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet (meddelt under nummer K(2001) 451) (1) 77
2001/185/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2001 om tredje ændring af beslutning 96/233/EF om opstilling af en liste over akvakulturbrug i Danmark (meddelt under nummer K(2001) 453) (1) 78
2001/186/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2001 om godkendelse af den af Det Forenede Kongerige forelagte plan for fjernelse af alle fisk i skotske brug, som er angrebet af infektiøs lakseanæmi (ISA) (meddelt under nummer K(2001) 457) (1) 80
2001/187/EC
*Kommissionens beslutning af 27. februar 2001 om ændring af beslutning 98/357/EF om opstilling af en liste over godkendte akvakulturbrug i Italien (meddelt under nummer K(2001) 459) (1) 81
2001/188/EC
*Kommissionens beslutning af 28. februar 2001 om sjette ændring af beslutning 95/124/EF om listen over godkendte akvakulturbrug i Tyskland (meddelt under nummer K(2001) 454) (1) 83
2001/189/EC
*Kommissionens beslutning af 28. februar 2001 om en obligatorisk mærkningsordning for oksekød i Tyskland (meddelt under nummer K(2001) 467) 87
2001/190/EC
*Kommissionens beslutning af 8. marts 2001 om ændring af beslutning 2001/172/EF om beskyttelsesforanstaltninger mod mund- og klovesyge i Det Forenede Kongerige (meddelt under nummer K(2001) 720) (1) 88
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top