EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:284:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 284, 30. oktober 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 284

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

50. årgang
30. oktober 2007


Indhold

 

I   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

FORORDNINGER

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1272/2007 af 29. oktober 2007 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1273/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1914/2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1405/2006 om særlige foranstaltninger på landbrugsområdet til fordel for de mindre øer i Det Ægæiske Hav

3

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1274/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2104/2004 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 639/2004 om forvaltning af fiskerflåder, der er registreret i regioner i Fællesskabets yderste periferi

6

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1275/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af bilag IX til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier (1)

8

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1276/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003, Rådets forordning (EF) nr. 247/2006 og Kommissionens forordning (EF) nr. 552/2007, for så vidt angår fastsættelsen af budgetlofter for 2007

11

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1277/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 1438/2003 om gennemførelsesbestemmelser til EF's flådepolitik som fastsat i kapitel III i Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002

14

 

*

Kommissionens forordning (EF) nr. 1278/2007 af 29. oktober 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 318/2007 om dyresundhedsmæssige betingelser for import af visse fugle til Fællesskabet samt karantænebetingelser herfor (1)

20

 

 

II   Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

AFGØRELSER OG BESLUTNINGER

 

 

Rådet

 

*

Addendum til Rådets afgørelse 2007/543/EF af 23. juli 2007 om Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af konventionen om oprettelse af en europæisk politienhed (Europol-konventionen) (EUT L 200 af 1.8.2007)

26

 

 

Kommissionen

 

 

2007/697/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 22. oktober 2007 om indrømmelse af en undtagelse, Irland har anmodet om, i henhold til Rådets direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (meddelt under nummer K(2007) 5095)

27

 

 

2007/698/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. oktober 2007 om ændring af beslutning 2007/116/EF, for så vidt angår indførelsen af yderligere reserverede numre, der begynder med »116« (meddelt under nummer K(2007) 5139)  (1)

31

 

 

2007/699/EF

 

*

Kommissionens beslutning af 29. oktober 2007 om ændring af Rådets direktiv 92/33/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter fra tredjelande (meddelt under nummer K(2007) 5218)

33

 

 

RETNINGSLINJER

 

 

Den Europæiske Centralbank

 

 

2007/700/EF

 

*

Den Europæiske Centralbanks retningslinje af 20. september 2007 om ændring af bilag I og II til retningslinje ECB/2000/7 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2007/10)

34

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top