EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2000:306:TOC

De Europæiske Fællesskabers Tidende, L 306, 07. december 2000


Display all documents published in this Official Journal
De Europæiske Fællesskabers
Tidende
ISSN 0378-6994

L 306
43. årgang
7. december 2000
Dansk udgaveRetsforskrifter

IndholdI Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk
*Rådets forordning (EF) nr. 2666/2000 af 5. december 2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien samt om ophævelse af forordning (EF) nr. 1628/96 og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89 og (EØF) nr. 1360/90 og af afgørelse 97/256/EF og 1999/311/EF 1
*Rådets forordning (EF) nr. 2667/2000 af 5. december 2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur 7
Kommissionens forordning (EF) nr. 2668/2000 af 6. december 2000 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager 11
Kommissionens forordning (EF) nr. 2669/2000 af 6. december 2000 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker i forbindelse med den 19. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1531/2000 13
Kommissionens forordning (EF) nr. 2670/2000 af 6. december 2000 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker 14
Kommissionens forordning (EF) nr. 2671/2000 af 6. december 2000 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand 16
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2672/2000 af 6. december 2000 om indstilling af fiskeri efter kulmule fra fartøjer, som fører spansk flag 18
*Kommissionens forordning (EF) nr. 2673/2000 af 6. december 2000 om gennemførelsesbestemmelser for det toldkontingent for oksekød, der ved Rådets forordning (EF) nr. 2475/2000 er fastsat for Republikken Slovenien 19
Kommissionens forordning (EF) nr. 2674/2000 af 6. december 2000 om fastsættelse af importtold for ris 23
Kommissionens forordning (EF) nr. 2675/2000 af 6. december 2000 om ændring af de repræsentative priser og tillægstolden ved indførsel af visse sukkerprodukter 26

II Retsakter hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk
Rådet
2000/765/EC
*Afgørelse nr. 3/2000 truffet af Associeringsrådet EU-Rumænien den 29. september 2000 om fastlæggelse af vilkårene og betingelserne for Rumæniens deltagelse i Fællesskabets programmer på områderne erhvervsuddannelse og almen uddannelse 28
2000/766/EC
*Rådets beslutning af 4. december 2000 om en række beskyttelsesforanstaltninger over for overførbare spongiforme encephalopatier og fodring med animalsk protein 32
Kommissionen
2000/767/EC
*Kommissionens beslutning af 5. december 2000 om forlængelse af fristen for midlertidige godkendelser af de nye aktive stoffer FOE 5043 (flufenacet — tidligere benævnt fluthiamid) og flumioxazin (meddelt under nummer K(2000) 3658) (1) 34
2000/768/EC
*Kommissionens afgørelse af 6. december 2000 om afslutning af den fornyede undersøgelse af Rådets forordning (EF) nr. 2450/98 om indførelse af en endelig udligningstold på importen af stænger af rustfrit stål med oprindelse i Indien (meddelt under nummer K(2000) 3680) 36
2000/769/EC
*Kommissionens beslutning af 6. december 2000 om fjerde forlængelse af gyldigheden af beslutning 1999/815/EF om forbud mod markedsføring af legetøj og småbørnsartikler, der er beregnet til at blive puttet i munden af børn under tre år, og som er fremstillet af blød pvc indeholdende visse phthalater (meddelt under nummer K(2000) 3719) (1) 37

Berigtigelser
Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 2583/2000 af 24. november 2000 om ændring af fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for oksekødssektoren (EFT L 298 af 25.11.2000) 38
(1) EØS-relevant tekst
DA
De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.
Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top