Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2004:351:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, L 351, 26. november 2004


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2520

Den Europæiske Unions

Tidende

L 351

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

47. årgang
26. november 2004


Indhold

 

I   Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk

Side

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2011/2004 af 25. november 2004 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

1

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2012/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af de repræsentative priser og størrelsen af den tillægsimporttolden for melasse i sektoren for sukker, som er gældende fra den 26. november 2004

3

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2013/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for hvidt sukker og råsukker i uforarbejdet stand

5

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2014/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af restitutioner ved udførsel i uforarbejdet stand af sirup og visse andre produkter inden for sukkersektoren

7

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2015/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 13. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004

10

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2016/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af eksportrestitutioner for mælk og mejeriprodukter

11

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2017/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 581/2004

19

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2018/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af en maksimumseksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 582/2004

21

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2019/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse mejeriprodukter, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

22

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for produkter forarbejdet på basis af korn og ris

25

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2021/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for kornfoderblandinger

28

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2022/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af eksportrestitutionerne for ris og brudris og om suspension af udstedelsen af eksportlicenser

30

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2023/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af justeringskoefficienter til multiplikation af referencemængden for de enkelte traditionelle importører under A/B- og C-importtoldkontingenterne for bananer for 2005

33

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2024/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra korn- og rissektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

34

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2025/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af restitutionssatserne for visse produkter fra sukkersektoren, der udføres i form af varer, som ikke er omfattet af traktatens bilag I

38

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2026/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af byg inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1757/2004 omhandlede licitation

41

 

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2027/2004 af 25. november 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation

42

 

 

II   Retsakter, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk

 

 

Dokumenter tilknyttet Den Europæiske Unions almindelige budget

 

*

2004/799/EF, Euratom:
Første ændringsbudget fra Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) for 2004

43

 

 

Berigtigelser

 

*

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ( EUT L 134 af 30.4.2004 )

44

 

 

 

*

1. november 2004 — EUR-Lex: den nye version! (Se omslagets tredje side)

s3

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top