Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0886

2005/886/EF: Kommissionens beslutning af 9. december 2005 om fritagelse af Cypern og Malta for forpligtelsen til at anvende Rådets direktiv 2002/54/EF om handel med bederoefrø (meddelt under nummer K(2005) 4756) (EØS-relevant tekst)

OJ L 326, 13.12.2005, p. 39–39 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 667–667 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/886/oj

13.12.2005   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 326/39


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. december 2005

om fritagelse af Cypern og Malta for forpligtelsen til at anvende Rådets direktiv 2002/54/EF om handel med bederoefrø

(meddelt under nummer K(2005) 4756)

(Kun den græske og den maltesiske udgave er autentiske)

(EØS-relevant tekst)

(2005/886/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2002/54/EF af 13. juni 2002 om handel med bederoefrø (1), særlig artikel 30a,

under henvisning til anmodninger fra Cypern og Malta, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2002/54/EF er der fastsat visse bestemmelser om handel med bederoefrø. I direktivet fastsættes endvidere, at medlemsstater på visse betingelser helt eller delvis kan fritages for forpligtelsen til at anvende direktivet.

(2)

Bederoefrø formeres eller afsættes normalt ikke i Cypern og Malta. Desuden har dyrkning af bederoer et ubetydeligt økonomisk omfang i nævnte medlemsstater.

(3)

Så længe disse betingelser stadig gælder, bør de pågældende medlemsstater fritages for forpligtelsen til at anvende direktiv 2002/54/EF på det pågældende materiale.

(4)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Cypern og Malta fritages herved for forpligtelsen til at anvende direktiv 2002/54/EF med undtagelse af artikel 20.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Cypern og Republikken Malta.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2005.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 193 af 20.7.2002, s. 12. Senest ændret ved direktiv 2004/117/EF (EUT L 14 af 18.1.2005, s. 18).


Top