Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C:2006:309:TOC

Den Europæiske Unions Tidende, C 309, 16. december 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-2393

Den Europæiske Unions

Tidende

C 309

European flag  

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

49. årgang
16. december 2006


Informationsnummer

Indhold

Side

 

II   Forberedende retsakter

 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg

 

428. plenarforsamling af 5.-6. juli 2006

2006/C 309/1

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Konkurrenceregulering og forbrugerbeskyttelse«

1

2006/C 309/2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Mere forskning og innovation — investering i vækst og beskæftigelse: En fælles tilgang KOM(2005) 488 endelig

10

2006/C 309/3

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lægemidler til avanceret terapi og om ændring af direktiv 2001/83/EF og forordning (EF) nr. 726/2004«KOM(2005) 567 endelig — 2005/0227 (COD)

15

2006/C 309/4

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer KOM(2005) 535 endelig

18

2006/C 309/5

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) om EF-toldkodeksen (moderniseret toldkodeks) KOM(2005) 608 endelig — 2005/0246 (COD)

22

2006/C 309/6

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Hvidbog om politikken for finansielle tjenesteydelser for perioden 2005–2010 KOM(2005) 629 endelig

26

2006/C 309/7

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets afgørelse om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Genève-aftalen om Haag-arrangementet vedrørende international registrering af industrielle design, vedtaget i Genève den 2. juli 1999KOM(2005) 687 endelig — 2005/0273 (CNS) og — Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 6/2002 og (EF) nr. 40/94 med henblik på Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af Genève-aftalen om Haag-arrangementet vedrørende international registrering af industrielle design KOM(2005) 689 endelig — 2005/0274 (CNS)

33

2006/C 309/8

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2013) KOM(2005) 705 endelig — 2005/0277 (COD)

35

2006/C 309/9

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Forslag til Rådets forordning (Euratom) om regler for virksomheders, forskningscentres og universiteters deltagelse i foranstaltninger under Det Europæiske Atomenergifællesskabs syvende rammeprogram og for formidling af forskningsresultater (2007-2011)«KOM(2006) 42 endelig — 2006/0014 (CNS)

41

2006/C 309/10

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4056/86 om fastsættelse af de nærmere retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 85 og 86 på søtransport og ændring af forordning (EF) nr. 1/2003 med henblik på udvidelse af dens anvendelsesområde til at omfatte cabotagesejlads og international trampfart KOM(2005) 651 endelig/2 — 2005/0264 (CNS)

46

2006/C 309/11

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Luftfartssikkerhed

51

2006/C 309/12

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald KOM(2005) 667 endelig — 2005/0281 (COD)

55

2006/C 309/13

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet — Handlingsplan for 2006-2008 med henblik på at forenkle og forbedre den fælles fiskeripolitik KOM(2005) 647 endelig

60

2006/C 309/14

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »Temastrategi for bæredygtig udnyttelse af naturressourcer«KOM(2005) 670 endelig — [SEK(2005) 1683 + SEK(2005) 1684]

67

2006/C 309/15

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om bekæmpelse af San José skjoldlusen KOM(2006) 123 endelig — 2006/0040 (CNS)

71

2006/C 309/16

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Risici og problemer i den europæiske industris råstofforsyning«

72

2006/C 309/17

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det europæiske system af integrerede statistikker for social beskyttelse (ESSPROS) KOM(2006) 11 endelig — 2006/0004 (COD)

78

2006/C 309/18

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse »Forbindelserne mellem Den Europæiske Union og Andesfællesskabet«

81

2006/C 309/19

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Den nordlige dimensions fremtid

91

2006/C 309/20

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »EU's naboskabspolitik«

96

2006/C 309/21

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets afgørelse om ordningen for De Europæiske Fællesskabers egne indtægter (EF, Euratom) KOM(2006) 99 endelig — 2006/0039 (CNS)

103

2006/C 309/22

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets direktiv om fritagelse for merværdiafgift og punktafgifter på varer, der indføres af rejsende fra tredjelande KOM(2006) 76 endelig — 2006/0021 (CNS)

107

2006/C 309/23

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget Gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: Fremme af iværksættertankegangen gennem uddannelse og læring KOM(2006) 33 endelig

110

2006/C 309/24

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Hvidbog om en europæisk kommunikationspolitik KOM(2006) 35 endelig

115

2006/C 309/25

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Social samhørighed: en europæisk social model med et reelt indhold

119

2006/C 309/26

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om »Civilsamfundsorganisationernes rolle i forbindelse med gennemførelsen af EU's politik for samhørighed og regional udvikling«

126

2006/C 309/27

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Forslag til Rådets forordning om oprettelse af et fællesforetagende til udvikling af en ny generation af det europæiske lufttrafikstyringssystem (SESAR) KOM(2005) 602 endelig — 2005/0235 (CNS)

133

2006/C 309/28

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Fremtiden for forsyningspligtydelser

135


DA

 

Top