EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1169R(06)

Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 ( EUT L 304 af 22.11.2011 )

OJ L 331, 18.11.2014, p. 40–45 (HU)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 40–40 (BG, MT, PL, SL)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 41–41 (DE, NL)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 40–41 (DA, PT)
OJ L 331, 18.11.2014, p. 40–42 (CS, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/corrigendum/2014-11-18/oj

  The document is unavailable in your User interface language.

18.11.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/40


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004

( Den Europæiske Unions Tidende L 304 af 22. november 2011 )

Side 34, artikel 30, stk. 1, litra b:

I stedet for:

»mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrater, sukkerarter, protein og salt.«

læses:

»mængden af fedt, mættede fedtsyrer, kulhydrat, sukkerarter, protein og salt.«

Side 48, bilag VI, del A, punkt 1:

I stedet for:

»Varebetegnelsen for fødevaren skal omfatte eller ledsages af oplysninger om fødevarens fysiske tilstand eller den særlige behandling, som fødevaren har undergået (f.eks. i pulverform, gennedfrosset, frysetørret, hurtigfrosset, optøet, koncentreret, røget) …«

læses:

»Varebetegnelsen for fødevaren skal omfatte eller ledsages af oplysninger om fødevarens fysiske tilstand eller den særlige behandling, som fødevaren har undergået (f.eks. i pulverform, gennedfrosset, frysetørret, dybfrosset, optøet, koncentreret, røget) …«.

Side 54, bilag VII, del C, tiende kategori:

I stedet for:

»Konsistensmiddel

Kompleksdannere«

læses:

»Konsistensmiddel

Stabilisator«

.

Side 57, bilag X, punkt 1, litra a), første og andet led:

I stedet for:

»—

»Mindst holdbar til …«, når datoen angiver dagen

»Mindst holdbar til og med …« i andre tilfælde.«

læses:

»—

»Bedst før …«, når datoen angiver dagen

»Bedst før udgangen af …« i andre tilfælde.«

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 1:

I stedet for:

»Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og deres ernæringsmæssige referenceværdier«

læses:

»Vitaminer og mineraler, som kan deklareres, og deres næringsstofreferenceværdier (NRV)«

.

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 2, første led:

I stedet for:

»15 % af de ernæringsmæssige referenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 g eller 100 ml for andre varer end drikkevarer«

læses:

»15 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 g eller 100 ml for andre varer end drikkevarer«

.

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 2, andet led (som berigtiget i EFT L 247 af 13.9.2012, s. 17):

I stedet for:

»7,5 % af de ernæringsmæssige referenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 ml for drikkevarer eller«

læses:

»7,5 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i punkt 1, pr. 100 ml for drikkevarer eller«

.

Side 61, bilag XIII, del A, punkt 2, tredje led:

I stedet for:

»15 % af de ernæringsmæssige referenceværdier angivet i punkt 1 pr. portion, hvis pakken kun indeholder én enkelt portion.«

læses:

»15 % af de næringsstofreferenceværdier angivet i punkt 1 pr. portion, hvis pakken kun indeholder én enkelt portion.«


Top