EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D1985

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/1985 af 4. november 2015 om en antiviral papirserviet imprægneret med citronsyre, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 (EØS-relevant tekst)

OJ L 289, 5.11.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/1985/oj

5.11.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/26


KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE (EU) 2015/1985

af 4. november 2015

om en antiviral papirserviet imprægneret med citronsyre, jf. artikel 3, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-KOMMISSIONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter (1), særlig artikel 3, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Den 28. april 2015 anmodede Belgien Kommissionen om, i henhold til artikel 3, stk. 3, i forordning (EU) nr. 528/2012, at træffe afgørelse om, hvorvidt en antiviral papirserviet, der markedsføres med anprisningen »dræber 99,9 % af forkølelses- og influenzavirus i papirservietten«, er et biocidholdigt produkt eller en behandlet genstand, og hvorvidt det, hvis det er et biocidholdigt produkt, hører til produkttype 1 (hygiejne for mennesker) eller 2 (desinfektionsmidler og algedræbende midler, som ikke er beregnet til direkte anvendelse på mennesker eller dyr).

(2)

Ifølge de oplysninger, som Belgien har fremlagt, er papirservietten en trelags papirserviet, hvor mellemlaget er imprægneret med citronsyre. Det er konstateret, at citronsyren bindes uigenkaldeligt i papirserviettens matrix og forbliver i produktet gennem hele dets livscyklus. Efter at papirservietten er blevet anvendt, dvs. når fugt, som følge af at man nyser, hoster eller pudser næse i papirservietten, rammer mellemlaget, deaktiverer citronsyren angiveligt virusmængden inden i papirservietten og forhindrer således, at den føres tilbage til hænderne, og at virus overføres gennem hånd til hånd-kontakt eller til overflader, som papirservietten kommer i kontakt med.

(3)

Papirservietten lever op til definitionen af en genstand i artikel 3, stk. 2, litra c), i forordning (EU) nr. 528/2012.

(4)

Papirservietten lever op til definitionen af en behandlet artikel i artikel 3, stk. 1, litra l), i forordning (EU) nr. 528/2012, da citronsyren med forsæt er inkorporeret heri med det formål at deaktivere virus og begrænse krydskontaminering med disse virus.

(5)

Virus lever op til definitionen af skadegørere i artikel 3, stk. 1, litra g), i forordning (EU) nr. 528/2012, da de kan være skadelige for mennesker.

(6)

At ødelægge, afskrække, uskadeliggøre, hindre virkningen af eller på anden vis bekæmpe virkningen af skadegørere er en biocidfunktion.

(7)

Det er derfor afgørende at fastslå, hvorvidt papirservietten har en primær biocidfunktion eller ej, for at træffe afgørelse om, hvorvidt den er en behandlet genstand eller et biocidholdigt produkt.

(8)

Anprisningen på emballagen til og reklamer for papirservietten er »dræber 99,9 % af forkølelses- og influenzavirus i papirservietten«. Gennem en sådan anprisning fremhæves og lægges der vægt på papirserviettens biocidfunktion frem for på dens øvrige funktioner (for eksempel at pudse næse). Den antivirale papirserviet har derfor en primær biocidfunktion.

(9)

Da produkttype 1 omfatter biocidholdige produkter, der anvendes til at desinficere huden eller hovedbunden, og da produkttype 2 omfatter produkter, der anvendes til bredere formål såsom desinficering af overflader, materialer eller luft, svarer anvendelsen af papirservietten mest til sidstnævnte produkttype.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Biocidholdige Produkter —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

En antiviral papirserviet, der er imprægneret med citronsyre og markedsføres med anprisningen »dræber 99,9 % af forkølelses- og influenzavirus i papirservietten«, skal betragtes som et biocidholdigt produkt i henhold til artikel 3, stk. 1, litra a), i forordning (EU) nr. 528/2012 og tilhører produkttype 2, jf. bilag V til forordningen.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. november 2015.

På Kommissionens vegne

Jean-Claude JUNCKER

Formand


(1)  EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.


Top