EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0367

Sammendrag af dom

Sag C-367/11

Déborah Prete

mod

Office national de l’emploi

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Belgien))

»Fri bevægelighed for personer — artikel 39 EF — statsborger i en medlemsstat, der søger arbejde i en anden medlemsstat — ligebehandling — ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang — indrømmelse heraf undergivet en betingelse om mindst seks års studier i værtsmedlemsstaten«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2012

 1. Fri bevægelighed for personer – arbejdstagere – ligebehandling – forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet – artikel 39, stk. 2, EF – anvendelse af denne bestemmelse på personer, der søger arbejde

  (Art. 12 EF og 39 EF)

 2. Fri bevægelighed for personer – arbejdstagere – ligebehandling – ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang – indrømmelse heraf undergivet en betingelse om mindst seks års studier i værtsmedlemsstaten – ikke tilladt – begrundelse – foreligger ikke

  (Art. 18 EF og 39 EF)

 1.  Jf. afgørelsens tekst.

  (jf. præmis 21-28)

 2.  Artikel 39 EF er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter retten til ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang, er undergivet en betingelse om, at den pågældende har gennemført mindst seks års studier ved en uddannelsesinstitution i værtsmedlemsstaten, for så vidt som nævnte betingelse er til hinder for, at der tages hensyn til andre relevante omstændigheder, som er egnede til at fastslå, at der består en reel forbindelse mellem den, der ansøger om ydelser, og det omhandlede geografiske arbejdsmarked, og derfor går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det med bestemmelsen tilstræbte formål om at sikre, at der består en sådan forbindelse.

  En sådan lovgivning underlægger nemlig nævnte ret en betingelse, som lettere vil kunne opfyldes af statens egne statsborgere, og medfører derfor en risiko for, at navnlig statsborgere fra andre medlemsstater bliver stillet ringere.

  Denne lovgivning kan kun begrundes, såfremt den nationale lovgiver ved at indføre betingelsen har villet sikre sig, at der består en reel forbindelse mellem den, der ansøger om ydelserne, og det omhandlede arbejdsmarkeds geografiske område.

  Dette er ikke tilfældet for en lovgivning, der ved vurderingen af, om der består en sådan forbindelse, ikke gør det muligt at tage hensyn til de omstændigheder, at ansøgeren under udøvelse af sin ret til at færdes frit, således som den er sikret for unionsborgere ved artikel 18 EF, er flyttet til værtsmedlemsstaten med henblik på at etablere en fælles bolig efter at have indgået ægteskab med en statsborger i denne stat, samt at ansøgeren har boet dér i en vis periode og i en vis periode har været indskrevet som arbejdssøgende ved en arbejdsformidling i denne medlemsstat, mens den pågældende samtidig faktisk har taget aktive skridt med henblik på at finde arbejde dér. Disse forskellige omstændigheder gør det nemlig muligt at fastslå, at der består en sådan forbindelse.

  (jf. præmis 31, 33, 40, 46-48, 50 og 52 samt domskonkl.)

Top

Sag C-367/11

Déborah Prete

mod

Office national de l’emploi

(anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour de cassation (Belgien))

»Fri bevægelighed for personer — artikel 39 EF — statsborger i en medlemsstat, der søger arbejde i en anden medlemsstat — ligebehandling — ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang — indrømmelse heraf undergivet en betingelse om mindst seks års studier i værtsmedlemsstaten«

Sammendrag – Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 25. oktober 2012

 1. Fri bevægelighed for personer — arbejdstagere — ligebehandling — forbud mod forskelsbehandling på grundlag af nationalitet — artikel 39, stk. 2, EF — anvendelse af denne bestemmelse på personer, der søger arbejde

  (Art. 12 EF og 39 EF)

 2. Fri bevægelighed for personer — arbejdstagere — ligebehandling — ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang — indrømmelse heraf undergivet en betingelse om mindst seks års studier i værtsmedlemsstaten — ikke tilladt — begrundelse — foreligger ikke

  (Art. 18 EF og 39 EF)

 1.  Jf. afgørelsens tekst.

  (jf. præmis 21-28)

 2.  Artikel 39 EF er til hinder for en national bestemmelse som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter retten til ungdomsarbejdsløshedsydelser til unge, der søger arbejde for første gang, er undergivet en betingelse om, at den pågældende har gennemført mindst seks års studier ved en uddannelsesinstitution i værtsmedlemsstaten, for så vidt som nævnte betingelse er til hinder for, at der tages hensyn til andre relevante omstændigheder, som er egnede til at fastslå, at der består en reel forbindelse mellem den, der ansøger om ydelser, og det omhandlede geografiske arbejdsmarked, og derfor går ud over, hvad der er nødvendigt for at nå det med bestemmelsen tilstræbte formål om at sikre, at der består en sådan forbindelse.

  En sådan lovgivning underlægger nemlig nævnte ret en betingelse, som lettere vil kunne opfyldes af statens egne statsborgere, og medfører derfor en risiko for, at navnlig statsborgere fra andre medlemsstater bliver stillet ringere.

  Denne lovgivning kan kun begrundes, såfremt den nationale lovgiver ved at indføre betingelsen har villet sikre sig, at der består en reel forbindelse mellem den, der ansøger om ydelserne, og det omhandlede arbejdsmarkeds geografiske område.

  Dette er ikke tilfældet for en lovgivning, der ved vurderingen af, om der består en sådan forbindelse, ikke gør det muligt at tage hensyn til de omstændigheder, at ansøgeren under udøvelse af sin ret til at færdes frit, således som den er sikret for unionsborgere ved artikel 18 EF, er flyttet til værtsmedlemsstaten med henblik på at etablere en fælles bolig efter at have indgået ægteskab med en statsborger i denne stat, samt at ansøgeren har boet dér i en vis periode og i en vis periode har været indskrevet som arbejdssøgende ved en arbejdsformidling i denne medlemsstat, mens den pågældende samtidig faktisk har taget aktive skridt med henblik på at finde arbejde dér. Disse forskellige omstændigheder gør det nemlig muligt at fastslå, at der består en sådan forbindelse.

  (jf. præmis 31, 33, 40, 46-48, 50 og 52 samt domskonkl.)

Top