EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62021TJ0651

Rettens dom (Ottende Afdeling) af 7. september 2022.
Hans-Wilhelm Saure mod Europa-Kommissionen.
Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – Kommissionens kommunikation vedrørende mængden af BioNTechs covid-19-vacciner og levereringstiden herfor – annullationssøgsmål – udtrykkelige afgørelser vedtaget efter stiltiende afslag på aktindsigt – ingen litispendens, da en anden sag ikke kunne antages til realitetsbehandling – helt eller delvist afslag på aktindsigt – undtagelser vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred og af den enkeltes integritet, beskyttelsen af juridisk rådgivning, beskyttelsen af beslutningsprocessen og beskyttelsen af en tredjemands forretningsmæssige interesser.
Sag T-651/21.

Court reports – general – 'Information on unpublished decisions' section

ECLI identifier: ECLI:EU:T:2022:526

 Rettens dom (Ottende Afdeling) af 7. september 2022 –
Saure mod Kommissionen

(Sag T-651/21) ( 1 )

»Aktindsigt – forordning (EF) nr. 1049/2001 – Kommissionens kommunikation vedrørende mængden af BioNTechs covid-19-vacciner og levereringstiden herfor – annullationssøgsmål – udtrykkelige afgørelser vedtaget efter stiltiende afslag på aktindsigt – ingen litispendens, da en anden sag ikke kunne antages til realitetsbehandling – helt eller delvist afslag på aktindsigt – undtagelser vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred og af den enkeltes integritet, beskyttelsen af juridisk rådgivning, beskyttelsen af beslutningsprocessen og beskyttelsen af en tredjemands forretningsmæssige interesser«

1. 

Retslig procedure – formaliteten – litispendensindsigelse – samme parter, sagsgenstand og anbringender i to sager – samme påstande som i et søgsmål, der er blevet afvist – bortfald af litispendens – antagelse til realitetsbehandling

(Rettens procesreglement, art. 86)

(jf. præmis 20-23)

2. 

EU-institutioner – offentlighedens ret til aktindsigt – forordning nr. 1049/2001 – undtagelser fra retten til aktindsigt – beskyttelse af privatlivets fred og den enkeltes integritet – bestemmelserne i forordning 2018/1725 finder anvendelse i deres helhed – pligt for den, der har anmodet om aktindsigt, til at godtgøre, at videregivelsen af de pågældende personoplysninger er nødvendig – institutionens forpligtelse til ex officio at undersøge, om der foreligger en krænkelse af den berørte persons legitime interesser

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001, art. 4, stk. 1, litra b), og 2018/1725, art. 3, stk. 1, 5 og 9, art. 3, stk. 1, litra a) og b)]

(jf. præmis 31-37)

3. 

EU-institutioner – beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger – forordning 2018/1725 – begæring om aktindsigt i personoplysninger – pligt til at godtgøre nødvendigheden af videregivelsen af de nævnte oplysninger – rækkevidde – offentlig interesse i udbredelse af oplysningerne – påberåbelse af begrundelser i forbindelse med beskyttelse af den nationale sikkerhed og den offentlige sikkerhed – påberåbelse af princippet om åbenhed – nødvendigt at gøre særlige betragtninger gældende i forhold til den foreliggende sag

[Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001, 2. betragtning og art. 4, stk. 1, litra b), og Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2018/1725, 28. betragtning og art. 9, stk. 1, litra b)]

(jf. præmis 41, 42 og 45-51)

4. 

EU-institutioner – offentlighedens ret til aktindsigt – forordning nr. 1049/2001 – undtagelser fra retten til aktindsigt – beskyttelse af juridisk rådgivning – rækkevidde – afslag på udbredelse af udtalelse fra Kommissionens juridiske tjeneste angående udkast til aftalebestemmelserne vedrørende forhandlingerne med producenterne af vaccinerne mod covid-19 – tungtvejende offentlig interesse i udbredelsen – foreligger ikke

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001, anden og sjette betragtning og art. 4, stk. 2, andet led, og art. 4, stk. 7)

(jf. præmis 58-60 og 62-69)

5. 

EU-institutioner – offentlighedens ret til aktindsigt – forordning nr. 1049/2001 – undtagelser fra retten til aktindsigt – beskyttelse af beslutningsprocessen – anvendelsesområde – dokumenter vedrørende de igangværende forhandlinger med henblik på indgåelse af kontrakter om førtidig køb af vacciner mod covid-19 – mere tungtvejende offentlig interesse, der kan begrunde en udbredelse af dokumenter – foreligger ikke – anvendelse af den tidsbegrænsede undtagelse

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001, art. 4, stk. 3, første afsnit, og art. 4, stk. 7)

(jf. præmis 76-77 og 84-93)

6. 

EU-institutioner – offentlighedens ret til aktindsigt – forordning nr. 1049/2001 – undtagelser fra retten til aktindsigt – beskyttelse af en tredjeparts forretningsmæssige interesser – afslag på aktindsigt – begrundelsespligt – rækkevidde – mulighed for at tage udgangspunkt i generelle formodninger, som finder anvendelse på visse kategorier af dokumenter

(Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1049/2001, art. 4, stk. 2, første led)

(jf. præmis 100-104, 107 og 110-112)

Konklusion

1) 

Europa-Kommissionen frifindes.

2) 

Hans-Wilhelm Saure betaler sagsomkostningerne.


( 1 ) – EUT C 481 af 29.11.2021.

Top