EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013CJ0141

Reber mod KHIM

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. juli 2014.
Reber Holding GmbH & Co. KG mod Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design).
Appel – EF-varemærker – figurmærket Walzer Traum – indsigelse rejst af indehaveren af det nationale ordmærke Walzertraum – begrebet reel brug af varemærket – manglende hensyntagen til tidligere afgørelser – ligebehandlingsprincippet.
Sag C-141/13 P).

Nøgleord
Afgørelse

Nøgleord

EF-varemærker – bemærkninger fra tredjemand og indsigelse – behandling af indsigelsen – bevis for brug af det ældre varemærke – reel brug – begreb – bedømmelseskriterier (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2) (jf. præmis 29 og 32)

2. EF-varemærker – indgivelse af EF-varemærkeansøgning – identifikation af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket betegner – brug af generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter – ansøgerens forpligtelse til at præcisere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3) (jf. præmis 40 og 41)

3. EF-varemærker – Harmoniseringskontorets afgørelser – ligebehandlingsprincippet – princippet om god forvaltningsskik – Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis – legalitetsprincippet (jf. præmis 45)

4. Appel – anbringender – anbringender og argumenter, som blot gentager det for Retten påberåbte – ingen angivelse af den påberåbte retlige fejl – afvisning [art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 112, stk. 1, første afsnit, litra c)] (jf. præmis 54)

Afgørelse

Konklusion

1) Appellen forkastes.

2) Reber Holding GmbH & Co. KG betaler sagens omkostninger.

Top

Domstolens dom (Syvende Afdeling) af 17. juli 2014 – Reber Holding mod KHIM

(Sag C-141/13 P) ( 1 )

»Appel — EF-varemærker — figurmærket Walzer Traum — indsigelse rejst af indehaveren af det nationale ordmærke Walzertraum — begrebet reel brug af varemærket — manglende hensyntagen til tidligere afgørelser — ligebehandlingsprincippet«

1. 

EF-varemærker — bemærkninger fra tredjemand og indsigelse — behandling af indsigelsen — bevis for brug af det ældre varemærke — reel brug — begreb — bedømmelseskriterier (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2) (jf. præmis 29 og 32)

2. 

EF-varemærker — indgivelse af EF-varemærkeansøgning — identifikation af de varer eller tjenesteydelser, som varemærket betegner — brug af generelle angivelser i Niceklassifikationens klasseoverskrifter — ansøgerens forpligtelse til at præcisere de varer eller tjenesteydelser, der er omfattet af ansøgningen (Rådets forordning nr. 40/94, art. 43, stk. 2 og 3) (jf. præmis 40 og 41)

3. 

EF-varemærker — Harmoniseringskontorets afgørelser — ligebehandlingsprincippet — princippet om god forvaltningsskik — Harmoniseringskontorets tidligere afgørelsespraksis — legalitetsprincippet (jf. præmis 45)

4. 

Appel — anbringender — anbringender og argumenter, som blot gentager det for Retten påberåbte — ingen angivelse af den påberåbte retlige fejl — afvisning [art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 112, stk. 1, første afsnit, litra c)] (jf. præmis 54)

Konklusion

1) 

Appellen forkastes.

2) 

Reber Holding GmbH & Co. KG betaler sagens omkostninger.


( 1 ) – EUT C 141 af 18.5.2013

Top