EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009TJ0421(01)

Rettens dom (Første Afdeling) af 15. december 2016.
Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) mod Europa-Kommissionen.
Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – det græske marked for levering af brunkul og det græske engrosmarked for elektricitet – en beslutning om indførelse af specifikke tiltag for at afhjælpe de konkurrencebegrænsende virkninger af en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, EF, sammenholdt med artikel 82 EF – artikel 86, stk. 3, EF – begrundelsespligt – proportionalitet – aftalefrihed.
Sag T-421/09 RENV.

Digital reports (Court Reports - general - 'Information on unpublished decisions' section)

Rettens dom (Første Afdeling) af 15. december 2016 –
DEI mod Kommissionen

(Sag T-421/09 RENV)

»Konkurrence – misbrug af dominerende stilling – det græske marked for levering af brunkul og det græske engrosmarked for elektricitet – en beslutning om indførelse af specifikke tiltag for at afhjælpe de konkurrencebegrænsende virkninger af en overtrædelse af artikel 86, stk. 1, EF, sammenholdt med artikel 82 EF – artikel 86, stk. 3, EF – begrundelsespligt – proportionalitet – aftalefrihed«

1. 

Institutionernes retsakter–begrundelse–forpligtelse–anvendelsesområde–afgørelse om anvendelse af konkurrencereglerne

(Art. 253 EF)

(jf. præmis 109 og 110)

2. 

Annullationssøgsmål–anbringender–manglende eller utilstrækkelig begrundelse–anbringende forskelligt fra anbringendet vedrørende retsaktens materielle lovlighed

(Art. 230 EF og 253 EF)

(jf. præmis 111)

3. 

EU-ret–principper–grundlæggende rettigheder–kontraktmæssig frihed–betingelser–lovlig–krav–begrænsninger som følge af anvendelse af konkurrencereglerne

(Art. 6, stk. 3, TEU; Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, art. 16; art. 86, stk. 3, EF)

(jf. præmis 130-144)

4. 

Konkurrence–offentlige virksomheder og virksomheder, der nyder særlige eller eksklusive rettigheder indrømmet af medlemsstaterne–Kommissionens kompetence som led i dens overvågningsbeføjelser–afgørelse, hvorved der indføres specifikke foranstaltninger med henblik på at afhjælpe de konkurrencebegrænsende virkninger af en overtrædelse af konkurrencereglerne–tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet–foreligger ikke

(Art. 86, stk. 3, EF)

(jf. præmis 147-162)

Angående

Et søgsmål støttet på artikel 263 TEUF med påstand om annullation af Kommissionens beslutning K(2009) 6244 endelig af 4. august 2009 om indførelse af specifikke tiltag for at afhjælpe de konkurrencebegrænsende virkninger af overtrædelsen, der blev fastslået i Kommissionens beslutning af 5. marts 2008 vedrørende Den Hellenske Republiks tildeling eller opretholdelse af DEI’s rettigheder til udvinding af brunkul.

Konklusion

1) 

Europa-Kommissionen frifindes.

2) 

Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

3) 

Den Hellenske Republik bærer sine egne omkostninger.

Top