EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62009CJ0196

Sammendrag af dom

Domstolens Dom (Store Afdeling) af 14. juni 2011.
Paul Miles m.fl. mod Écoles européennes.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Chambre de recours des écoles européennes.
Præjudiciel forelæggelse - begrebet »en ret i en af medlemsstaterne« som omhandlet i artikel 267 TEUF - Europaskolernes Klagenævn - ordningen for aflønning af lærere, der er udstationeret i Europaskolerne - manglende tilpasning af lønnen som følge af den lavere kurs for britiske pund - foreneligheden med artikel 18 TEUF og 45 TEUF.
Sag C-196/09.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

Præjudicielle spørgsmål – forelæggelse for Domstolen – begrebet national ret som omhandlet i artikel 267 TEUF

(Art. 267 TEUF)

Sammendrag

Den Europæiske Unions Domstol har ikke kompetence til at besvare en anmodning om præjudiciel afgørelse, der hidrører fra Europaskolernes Klagenævn.

Ved bedømmelsen af, om det organ, der forelægger et præjudicielt spørgsmål, er en ret ifølge artikel 267 TEUF – hvilket spørgsmål alene skal afgøres på grundlag af EU-retten – tager Domstolen en helhed af omstændigheder i betragtning, nemlig om organet er oprettet ved lov, har permanent karakter, virker som obligatorisk retsinstans, anvender en kontradiktorisk sagsbehandling, træffer afgørelse på grundlag af retsregler, og om det er uafhængigt.

Selv om Klagenævnet imidlertid opfylder samtlige disse kriterier og følgelig skal kvalificeres som en ret i den forstand, hvor udtrykket er anvendt i artikel 267 TEUF, henhører Klagenævnet dog ikke under en medlemsstat som anført i denne artikel, men under Europaskolerne, der, som det er anført i første og tredje betragtning til aftalen om Europaskolerne, er en ordning sui generis, der i kraft af en international aftale gennemfører et samarbejde mellem medlemsstaterne, samt mellem disse og Unionen. Klagenævnet er således et organ henhørende under en international organisation, der på trods af den funktionelle forbindelse, i hvilken det indgår med Unionen, formelt er adskilt fra denne og dens medlemsstater. Under disse omstændigheder er den omstændighed alene, at nævnet er forpligtet til at anvende de almindelige EU-retlige principper i tilfælde af, at der indbringes en tvist for det, ikke tilstrækkeligt til, at det kan henføres under begrebet en ret i en af medlemsstaterne og dermed under anvendelsesområdet for artikel 267 TEUF.

(jf. præmis 37-39, 42, 43 og 46 samt domskonkl.)

Top