Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61988CJ0005

Sammendrag af dom

Domstolens dom (Tredje Afdeling) af 13. juli 1989.
Hubert Wachauf mod Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Tyskland.
Tillægsafgift på mælk.
Sag 5/88.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

++++

1 . Landbrug - faelles markedsordning - maelk - og mejeriprodukter - tillaegsafgift paa maelk - "udnyttelse" - begreb - bortforpagtede landbrugsproduktionsenheder - ingen indretning til maelkeproduktion - omfattet

(( Raadets forordning nr . 857/84 art . 12, litra d ) ))

2 . Faellesskabsrets - principper - grundlaeggende rettigheder - begraensninger - lovlighed - betingelser - forpagtere af en landbrugsejendom - forpagtningens udloeb - forpagterens ret til erstatning for udbyttet af sin arbejdsindsats og sine investeringer - gennemfoerelse af ordningen om en tillaegsafgift paa maelk - alternativ mulighed indroemmet medlemsstaterne

( Raadets forordning nr . 857/84 )

3 . Landbrug - faelles markedsordning - maelk og mejeriprodukter - tillaegsafgift paa maelk - regler om overfoersel af referencemaengder efter aendringer i ejendoms - eller besiddelsesforholdene - anvendelsesomraade - tilbagegivelse ved forpagtningens ophoer af en bedrift uden maelkeproduktion ved forpagtningsaftalens indgaaelse - omfattet

( Kommissionens forordning nr . 1371/84, art . 5, nr . 3 )

Sammendrag

1 . Udtrykket "bedrift" i artikel 12, litra d ), i forordning nr . 857/84 om anvendelse af tillaegsafgiften paa maelk omfatter en samling produktionsenheder inden for landbruget, der er bortforpagtet, selv om disse enheder, da de blev bortforpagtet, hverken var forsynet med malkekoeer eller med de tekniske installationer, der er noedvendige ved maelkeproduktion, og forpagteren ikke i henhold til forpagtningsaftalen var forpligtet til at producere maelk .

2 . De grundrettigheder, som Domstolen anerkender og beskytter, har ikke uindskraenket gyldighed, men skal ses i sammenhaeng med deres samfundsmaessige funktion . Udoevelsen heraf kan derfor underkastes begraensninger, isaer inden for rammerne af en faelles markedsordning, saafremt disse begraensninger faktisk tilgodeser de faellesskabsformaal, der tjener almenvellet, og ikke i lyset af det tilsigtede formaal udgoer et uforholdsmaessigt og urimeligt indgreb, som beroerer disse rettigheders egentlige indhold .

Paa baggrund af disse kriterier er faellesskabsbestemmelser, der bevirker, at forpagteren ved forpagtningens udloeb uden erstatning fratages udbyttet af sin arbejdsindsats og af de investeringer, som han har foretaget i den forpagtede bedrift, uforenelig med de i faellesskabsretten gaeldende principper for beskyttelse af de grundlaeggende rettigheder . Disse principper er ogsaa bindende for medlemsstaterne, naar disse gennemfoerer faellesskabsbestemmelserne .

I forbindelse med forpagtningen af en landbrugsejendom og tilbagegivelsen ved forpagtningens udloeb af referencemaengder uden tillaegsafgift paa maelk, som er knyttet til bedriften, giver forordning nr . 857/84 de kompetente nationale myndigheder den fornoedne frihed ved anvendelsen heraf, saaledes at de kan tilgodese principperne om beskyttelse af de grundlaeggende rettigheder, nemlig enten ved at give forpagteren mulighed for at beholde referencemaengden helt eller delvis, hvis han oensker at fortsaette med sin maelkeproduktion, eller ved at yde ham godtgoerelse, saafremt han forpligter sig til endeligt at ophoere med en saadan produktion .

3 . Artikel 5, nr . 3, i forordning nr . 1371/84 om overfoersel i forbindelse med ordningen om tillaegsafgift paa maelk af referencemaengder uden afgift ved aendring af ejendoms - eller besiddelsesforholdene omkring bedriften skal fortolkes saaledes, at den omfatter en samling produktionsenheder inden for landbruget, der er bortforpagtet, selv om disse enheder, da de blev bortforpagtet, hverken var forsynet med malkekoeer eller med de tekniske installationer, der er noedvendige ved maelkeproduktion, og forpagteren ikke i henhold til forpagtningsaftalen var forpligtet til at producere maelk .

Top