EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61987CJ0342

Sammendrag af dom

Domstolens dom (Femte Afdeling) af 13. december 1989.
Genius Holding BV mod Staatssecretaris van Financiën.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Hoge Raad - Nederlandene.
Sjette direktiv 77/388/EØF - fradragsret for moms.
Sag C-342/87.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

++++

Afgiftsbestemmelser - harmonisering af lovgivningerne - omsaetningsafgifter - faelles mervaerdiafgiftssystem - fradrag for indgaaende afgift - udoevelse af retten - betingelse - afgift skyldig efter momspligtig transaktion - afgift skyldig udelukkende fordi den er anfoert paa fakturaen - betingelse ikke opfyldt

( Raadets direktiv 77/388, art . 17, stk . 2, litra a ), og art . 21, stk . 1, litra c ))

Sammendrag

Den afgiftspligtige persons udoevelse af retten til at fradrage mervaerdiafgiften, som er fastsat i det sjette direktiv 77/388, i forbindelse med en anden afgiftspligtig persons levering af goder eller udfoerelse af tjenesteydelser er i henhold til direktivets artikel 17, stk . 2, litra a ), begraenset til kun at omfatte skyldige afgifter, dvs . afgifter, der svarer til en momspligtig transaktion, eller som er betalt, i det omfang de skyldtes . Den omfatter ikke den afgift, der udelukkende skyldes i henhold til direktivets artikel 21, stk . 1, litra c ), fordi den er anfoert paa fakturaen .

Top