EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61976CJ0014

Sammendrag af dom

Domstolens Dom af 6. oktober 1976.
Ets. A. de Bloos, SPRL mod Société en commandite par actions Bouyer.
Anmodning om præjudiciel afgørelse: Cour d'appel de Mons - Belgien.
Art. 5, nr. 1.
Sag 14-76.

Nøgleord
Sammendrag

Nøgleord

1 . KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 - SAERLIGE VAERNETING - KONTRAKTSFORHOLD - FORPLIGTELSE - BEGREB

( KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ARTIKEL 5 , NR . 1 )

2 . KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 - SAERLIGE VAERNETING - KONTRAKTSFORHOLD - ENEFORHANDLING - TVIST MELLEM FORHANDLER OG LEVERANDOER - KONTRAKTSMAESSIG FORPLIGTELSE - BEGREB - ERSTATNING - KRAVENE HEROM - DEN NATIONALE RETS BEFOEJELSER

( KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ARTIKEL 5 , NR . 1 )

3 . KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 - SAERLIGE VAERNETING - FORHANDLEREN EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE - LEDELSE AF EN FILIAL , AGENTUR ELLER LIGNENDE VIRKSOMHED TILHOERENDE LEVERANDOEREN - SONDRINGSKRITERIER

( KONVENTION AF 27 . SEPTEMBER 1968 , ARTIKEL 5 , NR . 5 )

Sammendrag

1 . DEN FORPLIGTELSE , DER SKAL TAGES I BETRAGTNING VED BESTEMMELSEN AF DET I ARTIKEL 5 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OMHANDLEDE OPFYLDELSESSTED , ER DEN FORPLIGTELSE , DER SVARER TIL DEN KONTRAKTSMAESSIGE RETTIGHED , SAGSOEGEREN PAABERAABER SIG SOM GRUNDLAG FOR SOEGSMAALET . I DE TILFAELDE , HVOR SAGSOEGEREN REJSER KRAV OM ERSTATNING ELLER PAASTAAR KONTRAKTEN OPHAEVET PAA GRUND AF DEN ANDEN PARTS MISLIGHOLDELSE , ER DEN FORPLIGTELSE , ARTIKEL 5 NR . 1 SIGTER TIL , ALTID DEN FORPLIGTELSE , DER FOELGER AF KONTRAKTEN , OG HVIS MISLIGHOLDELSE PAABE- RAABES SOM GRUNDLAG FOR KRAVENE .

2 . I EN TVIST MELLEM EN FORHANDLER EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE OG DEN PAAGAELDENDE LEVERANDOER , SOM FORHANDLEREN PAASTAAR HAR KRAENKET DEN TILSIKREDE ENERET , HENVISER UDTRYKKET ,, FORPLIGTELSE ' ' I ARTIKEL 5 , NR . 1 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 OM RETTERNES KOMPETENCE OG OM FULDBYRDELSE AF RETSAFGOERELSER I BORGERLIGE SAGER , HERUNDER HANDELSSAGER , TIL DEN KONTRAKTSMAESSIGE FORPLIGTELSE , SOM LIGGER TIL GRUND FOR SOEGSMAALET , DVS . TIL DEN LEVERANDOEREN PAAHVILENDE FORPLIGTELSE , DER SVARER TIL DEN KONTRAKTSMAESSIGE RETTIGHED , FORHANDLEREN PAABERAABER SIG SOM GRUNDLAG FOR SOEGSMAALET .

I EN TVIST ANGAAENDE RETSVIRKNINGERNE AF LEVERANDOERENS KRAENKELSE AF EN ENEFORHANDLINGSAFTALE SAASOM BETALING AF ERSTATNING ELLER OPHAEVELSE AF KONTRAKTEN , ER DEN FORPLIGTELSE , DER SKAL LAEGGES TIL GRUND VED ANVENDELSEN AF KONVENTIONENS ARTIKEL 5 , NR . 1 DEN FORPLIGTELSE , KONTRAKTEN PAALAEGGER LEVERANDOEREN , OG HVIS MISLIGHOLDELSE PAABERAABES AF FORHANDLEREN SOM GRUNDLAG FOR ERSTATNINGSKRAVET ELLER FOR KONTRAKTENS OPHAEVELSE .

HVAD ANGAAR KRAVENE OM ERSTATNING , TILKOMMER DET DEN NATIONALE RET AT UNDERSOEGE , HVORVIDT DER EFTER DEN PAA KONTRAKTEN ANVENDELIGE LOV ER TALE OM EN SELVSTAENDIG KONTRAKTSMAESSIG FORPLIGTELSE ELLER OM EN FORPLIGTELSE , DER TRAEDER I STEDET FOR DEN IKKE-OPFYLDTE KONTRAKTSMAESSIGE FORPLIGTELSE .

3 . FORHANDLEREN EFTER EN ENEFORHANDLINGSAFTALE KAN IKKE BETRAGTES SOM LEDER AF EN DEN PAAGAELDENDE LEVERANDOER TILHOERENDE FILIAL , AGENTUR ELLER LIGNENDE VIRKSOMHED I DEN I ARTIKEL 5 , NR . 5 I KONVENTIONEN AF 27 . SEPTEMBER 1968 FORUDSATTE BETYDNING , NAAR HAN IKKE ER UNDERGIVET DENNES KONTROL ELLER ANVISNINGER .

Top