Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0036

Beskæftigelse som sæsonarbejder

Beskæftigelse som sæsonarbejder

Den Europæiske Union (EU) har vedtaget en lov (et direktiv), der fastlægger bestemmelser for tredjelandsstatsborgere, der ønsker at arbejde i EU's medlemslande i korte perioder som sæsonarbejdere, ofte inden for landbrug og turisme. Den omfatter rettigheder, der sikrer, at disse arbejdere ikke udnyttes under opholdet.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/36/EU af 26. februar 2014 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på arbejde som sæsonarbejdere.

RESUMÉ

På baggrund af EU's aldrende befolkning og lave fødselsrate anerkender Stockholmprogrammet, at selv om indvandring af arbejdskraft kan bidrage til at øge den økonomiske vækst, er der behov for fleksible politikker til at forvalte migrationsstrømme. Derfor har EU-landene vedtaget en lov om sæsonbetinget migration.

Anvendelsesområde

Loven gælder for arbejdstagere fra tredjelande, hvis primære bopæl er i et tredjeland, og som kommer til et EU-land for at arbejde der midlertidigt.

Sektorer

Hvert EU-land skal udarbejde en oversigt over sektorer, der er afhængige af sæsonbestemte betingelser (f.eks. sommerturisme og høst af visse afgrøder). De skal indsende denne oversigt til Europa-Kommissionen.

Indrejsebetingelser

For at få tilladelse til at arbejde i EU skal arbejdstagere sikre sig, at deres ansøgning om godkendelse omfatter en arbejdsaftale eller et bindende jobtilbud med angivelse af løn, arbejdstid og øvrige forhold. Der kræves også dokumentation for passende bolig.

Opholdets varighed

EU-lande skal fastsætte en maksimal opholdstid for sæsonarbejdere på mellem 5 og 9 måneder i løbet af en 12-måneders periode.

Når arbejdstageren befinder sig i EU, er vedkommende berettiget til at forlænge sin arbejdskontrakt eller til at skifte arbejdsgiver, forudsat at han/hun opfylder indrejsebetingelserne, og der ikke er nogen grund til afslag. Inden for den maksimale tilladte opholdsperiode kan EU-landene tillade arbejdstagerne at forlænge deres kontrakt med den samme arbejdsgiver mere end én gang samt at have kontrakter med mere end én arbejdsgiver.

Ligebehandling

Sæsonarbejdere har ret til samme behandling som statsborgere i værtslandet, hvad angår ansættelsesvilkår, såsom minimumsalderen for arbejde, arbejdsvilkår (såsom løn og afskedigelse, arbejdstid, orlov og ferie) og arbejdsmiljøbestemmelser. Denne ligebehandling gælder også for elementer af social sikring (goder knyttet til sygdom, uarbejdsdygtighed og alderdom), uddannelse, rådgivning om sæsonarbejde hos arbejdsformidling og andre offentlige organer, undtagen adgangen til almennyttige boliger.

EU-lande behøver ikke sikre ligebehandling vedrørende arbejdsløshed og familieydelser og kan begrænse ligebehandlingen vedrørende skattefordele, uddannelse og erhvervsuddannelse.

Sanktioner og forebyggelse af misbrug

EU-landene skal vedtage foranstaltninger med henblik på at forebygge eventuelt misbrug og pålægge sanktioner for misbrug. De skal også oprette mekanismer til at håndtere klager over arbejdsgivere.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2014/36/EU

29.3.2014

30.9.2016

EUT L 94 af 28.3.2014

30.06.2014

Op